Fen Bilimleri 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Ahmet, penceresi kapalı odasında otururken sokaktan geçen kamyonun çıkardığı sesi işitiyor.
Bu olayda ses sırasıyla hangi ortamlardan yayılarak kulağa ulaşır?

 • Gaz → Katı → Gaz
 • Katı → Gaz → Gaz
 • Katı → Gaz → Katı
 • Gaz → Katı → Katı
Soru 2

I. Kaynak gözlüğü
II. Mercek
III. Dürbün
Yukarıdaki araçlardan hangilerinde yarı saydam madde kullanılmıştır?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

Özdeş piller ve lambaların bulunduğu şekildeki devrede lambaların ışık vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pillerin ters bağlanması
 • Anahtarın açık bırakılması
 • İki ampulün kullanılması
 • İki pil kullanılması
Soru 4

Basit bir elektrik devresinde kullanılan pilin görevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirmek
 • Elektrik akımını oluşturmak
 • Elektrik akımının geçmesini engellemek
 • Elektrik akımının geçişini kontrol etmek
Soru 5

Öğrenciler ışıkla ilgili bilgi vermiştir.
Bu öğrencilerden hangileri doğru bilgi vermiştir?

 • Yalnız Damla
 • Damla ve Arda
 • Arda ve Cemre
 • Damla, Arda ve Cemre
REKLAM
Soru 6

Bir otomobil sürtünmeli yatay düzlemde şekildeki gibi I yönünde hareket etmektedir.
Bu otomobile etki eden sürtünme kuvvetinin yönü hangi tarafa doğru olur?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 7

Bir dinamometreye 20 N’luk cisim asıldığında dinamometredeki yayın 8 cm uzadığı görülüyor.
Buna göre aynı dinamometreye 30 N’luk cisim asıldığında yaydaki uzama kaç cm olur?

 • 10
 • 12
 • 15
 • 20
Soru 8

Aşağıdaki olaylardan hangisi heyelanın oluşumunda etkili değildir?

 • Dağ ve tepelerin altının yol yapımı nedeniyle kazılması
 • Erozyon sonucu arazinin eğiminin artması
 • Eğimi az arazilerde tarım faaliyetlerinin yapılması
 • Maden ocaklarının açılması faaliyetlerinde yapılan patlamalar
Soru 9

Yerin derinliklerinden gelen kaplıca suları aşağıdaki alanlardan hangisinde kullanılamaz?

 • Isıtma sistemlerinde
 • Elektrik enerjisi üretiminde
 • Çeşitli hastalıkların tedavisinde
 • Bütün tarım arazilerinin sulanmasında
Soru 10

Aşağıda saf sıvı bir maddenin ısıtılmasına ait sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir.
Grafiğe göre bu maddenin kaynama sıcaklığı kaç °C’dir?

 • 20
 • 30
 • 35
 • 40
Soru 11

Elektrik telleri, kış aylarında hava sıcaklığının düşmesiyle gergin hâle gelir.
Maddedeki ısı değişimiyle oluşan bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilir?

 • Büzüşme
 • Genleşme
 • Donma
 • Kırağılaşma
Soru 12

Güvelerle mücadele etmek için yünlü giysilerin arasına konulan naftalin kısa bir süre sonra etrafa koku yayarak kaybolur.
Bu durum aşağıdaki olaylardan hangisine örnek verilebilir?

 • Buharlaşma
 • Erime
 • Yoğuşma
 • Süblimleşme
Soru 13

Yukarıdaki tabloda buharlaşma ve kaynama olayları ile ilgili bilgiler numaralandırılarak verilmiştir.
Kaç numaralı bilgiler birbiriyle yer değiştirirse tablo doğru olur?

 • I ve V.
 • II ve VI.
 • III ve VII.
 • IV ve VIII.
REKLAM
Soru 14

Dengeli beslenmede insanların besin miktarlarını ayarlarken;
I. Yaş
II. Boy ve kütle
III. Yaptıkları iş
IV. Hastalık durumu
özelliklerinden dikkate alınanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, III ve IV.
 • I, II, III ve IV.
Soru 15

Gönül öğretmenin özelliklerini anlattığı vitamin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • E
 • B
 • K
 • D
Soru 16

I. Besinleri sindirim salgılarının etkisiyle küçük yapı birimlerine ayırır.
II. Besinlerin emilerek kana geçmesini sağlar.
III. Besin posaları içindeki suyu emer.
Yukarıda verilenlerden hangileri ince bağırsağın görevlerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Böbrekler, kanı süzerek zararlı maddelerden arındırarak idrarı oluşturur.
Oluşan idrarın izlediği yol aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • Üreter - İdrar kesesi - Üretra
 • Üreter - Üretra - İdrar kesesi
 • Üretra - İdrar kesesi - Üreter
 • Üretra - Üreter - İdrar kesesi
Soru 18

Öğrenciler, yetişkin bir insanda diş çeşitleri ile ilgili bazı bilgileri aşağıdaki karta yazmıştır.
Verilen bu bilgiler aşağıdaki diş gruplarından hangisine aittir?

 • Kesici dişler
 • Köpek dişleri
 • Azı dişleri
 • Yirmi yaş dişleri
Soru 19

• Çiçeği ve tohumu yoktur.
• Besin ve oksijen üretir.
• Nemli bölgelerde dere kenarında yaşar.
Verilen özellikler aşağıdaki bitkilerden hangisine ait olabilir?

 • Buğday
 • Nilüfer
 • Mısır
 • Kara yosunu
Soru 20

Yukarıdaki kartta bir canlıya ait bilgiler verilmiştir.
Buna göre “?” yerine hangi canlının resmi yapıştırılmalıdır?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AAABDABCDCADADCBACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?