Fen Bilimleri 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekildeki gibi yatay düzlem üzerinde bulunan K cismine 10 N’luk kuvvet etki ediyor.
cisme bir kuvvet daha uygulanırsa, bileşkenin 0 (sıfır) olması için uygulanacak kuvvetin yönü ve büyüklüğü hangisindeki gibi olmalıdır?
Yönü <-----> Büyüklüğü

 • → <-----> 5 N
 • ← <-----> 10 N
 • ↑ <-----> 10 N
 • ↓ <-----> 5 N
Soru 2

Binaların yapımında tuğla ile sıva arasına ses yalıtım malzemesi konulması hangi amaçla yapılır?

 • Sesin iletilmesi
 • Sesin soğurulması
 • Sesin yayılması
 • Sesin yankılanması
Soru 3

K, L ve M araçlarına ait yol - zaman grafiği aşağıda verilmiştir.
Bu araçların süratlerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir?

 • K > L = M
 • K = L = M
 • M > L > K
 • L > K > M
Soru 4

Bir öğrenci karanlık ortamda el fenerinin ışığını pencere camı, buzlu cam ve metal levha gibi cisimlere tutarak deney yapıyor. Diğer öğrenci ise bu cisimlerin arka kısmında durup gözlemliyor.
I. Işık kaynağından çıkan ışınlar doğrusal yolla yayılır mı?
II. Görme olayı için ışık gerekli midir?
III. Işığı geçirme oranları maddenin cinsine bağlı mıdır?
Öğrenci bu deney ile aşağıdaki soruların hangilerine cevap bulabilir?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Bir çocuk düz ayna önünde durarak bir elini havaya kaldırıyor.
Aşağıdakilerden hangisi çocuğun aynadaki görüntüsünün özelliklerinden biri olamaz?

 • Görüntü ters
 • Görüntü düz
 • Görüntü simetrik
 • Görüntü çocukla aynı büyüklükte
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki durumların hangisi elektrik enerjisinin güvenli kullanımına örnektir?

 • Yıpranmamış elektrik kabloları kullanmak
 • Banyo gibi ıslak ortamlarda elektrikli aletleri kullanmak
 • Elektrik çarpan bir kişiyi hemen kolundan elimizle tutup çekmek
 • Elektrikli araçları üzerinde yazılan değerden daha büyük değerde elektrik enerjisiyle çalıştırmak
Soru 7

Özdeş piller ve özdeş ampuller kullanılarak kurulan aşağıdaki devrelerden hangisinde ampul en parlak yanar?

Soru 8

Fosillerin yararları ile ilgili;
I. Bulunduğu katmanın oluşum tarihi ve biçimi hakkında bilgi verir.
II. Soyu tükenmiş canlıları tanımamızı sağlar.
III. Dünyada meydana gelen iklim ve yeryüzü değişimleri hakkında bilgi verir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

• Tarım için en elverişli topraktır.
• Koyu renkli ve yumuşaktır.
• İçerisinde bitki ve hayvan kalıntılarını barındırır.
Yukarıda verilen özellikler hangi toprak çeşidine aittir?

 • Kumlu
 • Humuslu
 • Killi
 • Kireçli
Soru 10

Aşağıda verilen denklem modelinde K ve L maddelerinin birleşerek M maddesini oluşturması verilmiştir.
Buna göre bu olayla ilgili olarak hangisi söylenemez?

 • K ve L maddelerinin özellikleri aynı kalmıştır.
 • Kimyasal bir olay gerçekleşmiştir.
 • L maddesi element molekülüdür.
 • M maddesi bileşiktir.
Soru 11

Aşağıda verilen maddelerden hangisinin tanecikleri yalnız titreşim hareketi yapar?

 • Su
 • Altın yüzük
 • Helyum gazı
 • Kolonya
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinde maddedeki değişim ve örnek yanlış eşleştirilmiştir?

 • Kimyasal değişme → Elmanın çürümesi
 • Kimyasal değişme → Sütün ekşimesi
 • Fiziksel değişme → Demirin paslanması
 • Fiziksel değişme → Etten kıyma yapılması
Soru 13

Renkleri farklı, diğer özellikleri aynı olan şekildeki K, L ve M tuğlaları güneş ışığı alan açık havada aynı ortama konuluyor.
30 dakika sonra bu tuğlaların son sıcaklıkları arasındaki ilişki nasıl olur?

 • M > L > K
 • K > L > M
 • L > K > M
 • L > M > K
REKLAM
Soru 14

Şekildeki tencerede suyun kaynaması gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Tencereden suya ısı aktarımı konveksiyon yolu ile olur.
 • Kap içinde ısınan su yukarı çıkarken yerini soğuk su alır.
 • Suyun ısınması konveksiyon yolu ile olur.
 • Isı alan su taneciklerinin hızı artar.
Soru 15

Hücrede enerji üreten organel aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mitokondri
 • Koful
 • Ribozom
 • Çekirdek
Soru 16

• Döllenme vücut içinde gerçekleşir.
• Embriyonun gelişimi ana canlının vücudunda olur.
• Gelişim tamamlandığında yavru, doğum ile anne vücudundan ayrılır.
Yukarıda üreme ve gelişim özellikleri anlatılan canlı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tavuk
 • Kedi
 • Yılan
 • Kaplumbağa
Soru 17

Çiçekli bitkilerin üremesine ait yukarıdaki şemada I ve II yerine hangisinde verilenler yazılmalıdır?
I <-----> II

 • Döllenme <-----> Tozlaşma
 • Gelişme <-----> Meyve
 • Döllenme <-----> Tohum
 • Tozlaşma <-----> Döllenme
Soru 18

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi lenf dolaşımının görevlerinden değildir?

 • Kandan hücreler arasına sızan maddeleri toplamak
 • Bağışıklık sistemi ile vücudu hastalıklara karşı korumak
 • Hücrelerin atık ürünü olan karbondioksiti solunum organlarına taşımak
 • Sindirilmiş yağların ince bağırsaktan emilmesini ve kana taşınmasını sağlamak
Soru 19

• Kemikler eklem bağları ile birbirine bağlanır.
• Eklemlerdeki iki kemik arasında eklem sıvısı bulunur.
Yukarıda özellikleri verilen eklem yapısı hangi kemikler arasında bulunur?

 • Alın kemiği - Şakak kemiği
 • Boyun omuru - Sırt omuru
 • Bel omuru - Kuyruk sokumu omuru
 • Uyluk kemiği - Kaval kemiği
Soru 20

Burnun görevleri ile ilgili aşağıda verilen
I. Alınan havayı nemlendirir.
II. Alınan havayı soğutur.
III. İçindeki kıllar alınan havadaki toz parçacıklarını tutar.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBCDAADDBABCDAABCCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?