Fen Bilimleri 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Üzerine ağırlık konularak sıkıştırılmış bir yayda hangi enerji depolanmış olur?

 • Çekim potansiyel enerjisi
 • Esneklik potansiyel enerjisi
 • Kinetik enerji
 • Kimyasal enerji
Soru 2

I. Newton
II. Newton x metre
III. Joule
Yukarıda verilenlerden hangileri iş birimi olarak kullanılır?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 3

Aşağıdaki kaldıraç örneklerinden hangisinde kuvvet kazancı yoktur?

Soru 4

Şekildeki elektrik yüklü K ve L küreleri birbirine çekme kuvveti uyguluyor.
Buna göre kürelerin yükleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
K <-----> L

 • + <-----> +
 • + <-----> -
 • - <-----> -
 • nötr <-----> nötr
Soru 5

Şekilde bir elektrik devresi verilmiştir.
Bu elektrik devresinde bütün anahtarlar açıkken hangi lambalar yanar?

 • Yalnız K
 • M ve N
 • L ve N
 • K, M ve N
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki olaylardan hangisinde ışığın kırılması etkili değildir?

 • Havadan suya bakan bir kişinin su içindeki cismi olduğundan daha yakında görmesinde
 • Cam bardakta suya batırılmış kalemin kırılmış gibi görünmesinde
 • Yağmurlu bir günde gökkuşağı oluşumunda
 • Düz aynaya bakan bir kişinin aynada görüntüsünü görmesinde
Soru 7

Aşağıdaki ışık türlerinden hangisi gözümüzle görebildiğimiz ışıktır?

 • Beyaz ışık
 • X ışını
 • Mor ötesi
 • Gama ışını
Soru 8

Dünya’ya en yakın yıldız aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küçük ayı
 • Büyük ayı
 • Kutup yıldızı
 • Güneş
Soru 9

Aşağıda Güneş sistemine ait bazı gezegenler verilmiştir.
I. Merkür
II. Jüpiter
III. Venüs
IV. Neptün
Bu gezegenlerden hangileri dış gezegendir?

 • Yalnız III
 • I ve II.
 • II ve IV.
 • I, II ve IV.
Soru 10

• Klor atomunun elektron dizilimi 2, 8, 7 şeklindedir.
• Klor -1 yüklü iyonunun elektron dizilimi 2, 8, 8 şeklindedir.
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Klor iyonunun son yörüngesinde 7 elektron bulunur.
 • Klor atomu -1 yüklü iyon haline geçmiştir.
 • Klor anyonu Cl şeklinde ifade edilir.
 • Klor atomunun 17 elektronu bulunur.
Soru 11

• Kristal görünümlü yapıdadır.
• İyonik bağ sonucu oluşur.
• Sofra tuzu olarak da adlandırılır.
Bazı özellikleri verilen bileşik hangisidir?

 • NH3
 • NaCl
 • CO2
 • C H6 12O6
Soru 12

Aşağıda verilenlerden hangisi çözelti örneği değildir?

 • Lehim
 • Gazoz
 • Su - kum karışımı
 • Şeker - su karışımı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi çok atomlu iyondur?

 • Ca2+
 • Li+
 • S2-
 • OH-
REKLAM
Soru 14

Şekilde verilen I ve II nolu kaplara toz şeker atılıp karıştırılarak çözünme hızı gözlemleniyor.
Bu deneyde çözünme hızının aşağıdakilerden hangisine bağlı olduğu araştırılmaktadır?

 • Çözücü miktarına
 • Çözünen miktarına
 • Çözücünün sıcaklığına
 • Çözünen parçacıkların temas yüzeyine
Soru 15

Aşağıda verilen davranışların hangisi doğuştan kazanılan refleks değildir?

 • Hapşırma
 • Yutkunma
 • Dans etme
 • Yanan parmağın hızla geri çekilmesi
Soru 16

Karaciğer, _____I_____ adı verilen salgı üretir. Yağların sindirimi için gerekli olan bu salgı ____II_____ gönderilir.
Yukarıdaki ifadelerde I ve II yerine hangi seçenekte verilenler yazılmalıdır?
I <-----> II

 • Safra <-----> Kalın bağırsağa
 • Safra <-----> İnce bağırsağa
 • Mide öz suyu <-----> Mideye
 • Pankreas öz suyu <-----> Kalın bağırsağa
Soru 17

Şekilde boşaltımda görevli yapı ve organlar numaralandırılarak gösterilmiştir.
• Kanı zararlı atıklardan arındırma
• Üreyi süzerek idrarı oluşturma
Buna göre verilen görevler kaç numaralı kısımda gerçekleşir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 18

Aşağıda verilenlerden hangisi gözde görmeyi sağlayan yapılardan değildir?

 • Mercek
 • Duyu almaçları
 • Sinirler
 • Göz kapakları
Soru 19

• Geviş getiren hayvanlar için elverişli yaşam alanıdır.
• Büyük açık alanlardır.
• Antartika hariç her kıtada bulunur.
Yukarıda verilen özellikler hangi ekosisteme aittir?

 • Çöl
 • Tundra
 • Göl
 • Çayır
Soru 20

Bir ekosistemde besin zincirini oluşturan canlı gruplarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ayrıştırıcı → Otobur → Etobur → Üretici
 • Üretici → Otobur → Etobur → Ayrıştırıcı
 • Otobur → Ayrıştırıcı → Etobur
 • Üretici → Etobur → Otobur → Ayrıştırıcı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDABBDADCABCDCCBADDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?