Matematik 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

(0,5)-3 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 23
 • -0,125
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 120 000 000 000 sayısının bilimsel gösterimidir?

 • 120 x 108
 • 1,2 x 1010
 • 0,12 x 1012
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayılar kümesinin bir alt kümesidir?

 • {-5,√2}
 • {√3,√16,7}
 • {√9,-5,2}
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir özdeşlik değildir?

 • x (4x + 1) = 4x2 + x
 • x - 4 = 4 - x
 • 5 + 5x2 = 5(x2 + 1)
Soru 5

Bir ABC üçgeninde |AB| = 3 cm, |AC| = 5 cm ve |BC| = 7 cm olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

 • s(A) < s(B) < s(C)
 • s(B) < s(C) < s(A)
 • s(C) < s(A) < s(B)
 • s(C) < s(B) < s(A)
REKLAM
Soru 6

Bir aritmetik dizinin ilk beş terimi,
-38,-34,-30,-26,-22’dir.
Bu dizinin doğal sayı olan ilk terimi kaçıncı terimidir?

 • 8
 • 9
 • 11
 • 12
Soru 7

Alanı 9 cm² olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

 • 81
 • 3
 • 1
Soru 8

Şekildeki ABC çeşitkenar üçgeninde [AB]⊥[AC] ’tir.
Buna göre sinB aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Soru 9

Aynı özellikteki 10 top, 1’den 10’a kadar olan sayılarla numaralandırılarak bir torbaya konulmuştur.
Torbaya geri atılmamak şartıyla art arda rastgele çekilen iki toptan birincisinde 7, ikincisinde 5 yazılı olma olasılığı nedir?

Soru 10

Şekildeki KLM üçgeninde [KM]⊥[LM] ’tir.
|KM| = 6 cm ve |LM| = 8 cm olduğuna göre cosK aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Soru 11

A aracı bir kilometrede √2 lira, B aracı ise bir kilometrede √3 lira tutarında yakıt harcamaktadır.
A aracının 16√3 km yol aldığında harcadığı yakıtın tutarı, B aracının 4√2 km yol aldığında harcadığı yakıtın tutarının kaç katıdır?

 • 4
 • 8
 • 16
 • 64
Soru 12

Aşağıda denklemleri verilen doğrulardan hangisinin eğimi, diğerlerinin eğimlerinden farklıdır?

 • -3y = x
 • 6y = 2x + 7
 • -x + 3 = 3y
Soru 13

denklem sisteminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

 • (20, 10)
 • (5, 15)
 • (30, 10)
 • (20, 20)
REKLAM
Soru 14

Şekilde verilen dörtgenin y ekseni boyunca 3 birim aşağı ötelenerek elde edilen görüntüsünün, x eksenine göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15

Şekildeki ABC üçgeninde [DE]//[BC] ’dir.
|AD| = 12 cm, |DB| = 9 cm ve |AE| = 8 cm olduğuna göre |EC| kaç santimetredir?

 • 6
 • 7
Soru 16

Tüm ayrıtlarının uzunluklarının toplamı 48 cm olan küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?

 • 4
 • 6
 • 8
 • 12
Soru 17

Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 8 cm ve yüksekliği 6 cm olan kare piramidin hacmi kaç santimetreküptür?

 • 96
 • 128
 • 156
 • 192
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde 6x + 5y -30 < 0 eşitsizliğini sağlayan noktalar kümesi koordinat düzleminde taranarak gösterilmiştir?

Soru 19

C(4,2) değeri kaçtır?

 • 4
 • 6
 • 8
 • 12
Soru 20

Şekildeki üstü açık dikdörtgenler prizması biçimindeki kutunun tüm dış yüzeyi boyanmıştır.
|AB| = 5 cm, |BC| = 3 cm ve |CG| = 4 cm olduğuna göre boyanmış alan kaç santimetrekaredir?

 • 70
 • 72
 • 76
 • 79
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBDCCBCDACADBABDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?