Sosyal Bilgiler 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıfta öğrenim gören bir öğrencinin haklarından biridir?

 • Kişisel eşyalarını koruması
 • Sabah kalktığında yatağını toplaması
 • Okul bahçesinin temiz olmasına özen göstermesi
 • Oyun oynaması için gerekli araç ve ortamın sağlanması
Soru 2

Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi baklavası ile ün yapmıştır?

 • Bursa
 • Gaziantep
 • Şanlıurfa
 • Kahramanmaraş
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisini “grup” sayamayız?

 • Yayaları
 • Sinemada film izleyenleri
 • Halk oyunları topluluğunu
 • Kütüphanede araştırma yapan öğrencileri
Soru 4

Cumhuriyet Dönemi’nde her Türk vatandaşının kendi adından başka ailesinin ortak olarak kullanacağı ikinci bir isim alması, aşağıdaki kanunlardan hangisiyle sağlanmıştır?

 • Aşar Vergisi’nin kaldırılması
 • Millet Mekteplerinin açılması
 • Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
 • Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
Soru 5

Yerle bir olmuş bütün binalar,
Gözyaşı döküyor yaşlı babalar,
Yavrusunu kayıp etmiş analar,
Kan ağlıyor bütün vatan Türkiye’m.
Yukarıdaki dörtlüğün ilk satırındaki durumla, aşağıdaki doğal afetlerden hangisi ilişkilendirilemez?

 • Yangın
 • Deprem
 • Sel
 • Çığ
REKLAM
Soru 6

Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye değersin.” sözünü, aşağıdaki inkılaplardan hangisiyle ilişkilendirebiliriz?

 • Türk Medeni Kanunu’yla
 • Şapka Kanunu’nun kabulüyle
 • Kılık kıyafette yapılan inkılaplarla
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasıyla
Soru 7

“Dağların en yüksek yerlerine ____I____, yan yüzlerine ____II_____, en alt kısımlarına da ____III_____ denir.” Cümlede verilen bilginin doğru olabilmesi için numaralandırılarak boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I <-----> II <----> III

 • dağ <-----> sıradağ <-----> plato
 • doruk <-----> yamaç <-----> etek
 • yamaç <-----> etek <-----> delta
 • yanardağ <-----> doruk <-----> geçit
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi orman ürünlerinden değildir?

 • Reçine
 • Selüloz
 • Kereste
 • Yem
Soru 9

“Deprem bölgesine ilk etapta beş bin çadır gönderdik.” diyen bir görevli, aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarından hangisinde görev yapıyor olabilir?

 • TEMA
 • Kızılay
 • Yeşilay
 • ÇEKÜL
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynaklarından değildir?

 • Rüzgâr
 • Güneş
 • Petrol
 • Jeotermal
Soru 11

İncir, zeytin ve üzüm gibi ürünler daha çok hangi bölgemizde yetiştirilmektedir?

 • Ege
 • Karadeniz
 • İç Anadolu
 • Doğu Anadolu
Soru 12

Aşağıdaki “mucitler ve keşifler” eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

 • Pasteur - Kuduz aşısı
 • Edison - Ampul
 • Newton - Yerçekimi
 • Graham Bell – Bilgisayar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özelliklerinden biri değildir?

 • Kendisi için çalışır.
 • Yeniliklere açıktır.
 • İnsanlığa hizmet etmekten zevk alır.
 • Zorluklar karşısında ümitsizliğe kapılmaz.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, il müdürlüklerinin uzantısı olan müdürlüklerden oluşur?

 • Köy yönetimi
 • İl yönetimi
 • İlçe yönetimi
 • Mahalle yönetimi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi süreli yayın değildir?

 • Dergiler
 • Gazeteler
 • Ansiklopediler
 • İstatistiki kaynaklar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ile yönetilen bir ülkeye ait özelliktir?

 • Devletin yazısız kurallara göre yönetilmesi
 • Egemenliğin zengin bir ailenin elinde olması
 • Yasaları soylulardan oluşan bir komisyonun hazırlanası
 • Hak ve özgürlüklerin yasalarla güvence altına alınması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayarların gençler üzerindeki zararlı etkilerine karşı ailelerin alabileceği önlemlerden biri değildir?

 • Hobileri teşvik etmek
 • Bilgisayar oyunlarına erişimi yasaklatmak
 • Bilgisayar kullanımına ilişkin amacı ve süreyi belirlemek
 • Eğitim ve öğretim amaçlı hazırlanan bilgisayar yazılımlarıyla gençleri tanıştırmak
Soru 18

Ülkemizin millî, manevi ve tarihî değerleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin görevleri arasındadır?

 • Adalet Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Soru 19

I. Galata Kulesi - İzmir
II. Eyfel Kulesi - Fransa
III. Selimiye Cami - İstanbul
IV. Orhun Anıtları - Moğolistan
Yukarıdaki eser – şehir eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

 • Yalnız I.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • II, III ve IV.
Soru 20

Toplumsal yaşamın düzenli olabilmesi için yasalara ihtiyaç vardır.
Buna göre millet kabul ettiği anayasa ile kanun yapma yetkisini, aşağıdaki kurumlardan hangisine vermiştir?

 • Adalet Bakanlığına
 • Anayasa Mahkemesine
 • Genelkurmay Başkanlığına
 • Türkiye Büyük Millet Meclisine
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACAABDBCADACCDBCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?