Sosyal Bilgiler 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün sosyal bilimlerin gelişmesine yönelik çalışmalarından biridir?

 • İş Bankasını kurması
 • Türk Dil Kurumunu açması
 • Soyadı Kanunu’nu çıkarması
 • İzmir İktisat Kongresi’ni toplaması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir?

 • Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 • Uzmanlar, yaşanan bu depremin Marmara Denizi’ndeki gerginliğin habercisi olduğunu belirttiler.
 • Depremler daha çok dolunaylı gecelerde meydana gelir.
 • Çınarcık’ta 150 ev tamamen yıkıldı.
Soru 3

I. Ankara’nın barajlarında sular azaldı.
II. Etüt çalışması yapıldıktan sonra maddi kaynak bulunup hemen Ankara’ya su getirilmesiyle ilgili çalışmalara başlanmalı.
III. 2007 yılında küresel ısınma sonucu yağışlar az oldu ve kuraklık yaşandı. Ankara’nın su sorununun çözüm yolu Ankara’ya Kızılırmak’tan su getirmek.
Yukarıda “Ankara’nın Su İhtiyacı” ile ilgili bir araştırmanın evreleri numaralandırılarak verilmiştir.
Bu numaralandırılmış bilgilerin, “Sorun”, “Hipotez” ve “Değerlendirme” basamaklarıyla ilişkilendirilmeleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır?
SORUN <-----> HİPOTEZ <-----> DEĞERLENDİRME

 • I <-----> II <-----> III
 • III <-----> II <-----> I
 • II <-----> I <-----> III
 • I <-----> III <-----> II
Soru 4

Dünyamız 24 saatte 360 meridyenlik dönüş yapar.
Buna göre dünyamız 1 saatte kaç meridyenlik dönüş yapar?

 • 6
 • 15
 • 90
 • 111
Soru 5

Avustralya ve çevresindeki ada ülkelerini kapsayan kıtanın adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Afrika
 • Okyanusya
 • Antarktika
 • Güney Amerika
REKLAM
Soru 6

Türkiye kaç yarımadadan oluşmaktadır?

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
Soru 7

Türkiye fiziki haritasından faydalanarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir bilgi edinemeyiz?

 • Türkiye’ye kıyısı olan denizlerin derinliği
 • Dağların uzanış yönleri
 • İllerin yüzölçümleri
 • Yer şekilleri
Soru 8

• Nem ve yağış fazladır.
• Yıllık ve günlük sıcaklık farkı azdır.
• Kar yağışı çok azdır.
Yukarıda hangi iklim tipinin özelliklerinden birkaçı verilmiştir?

 • Çöl İklimi
 • Tundra iklimi
 • Karasal iklimler
 • Denizsel iklimler
Soru 9

İlk Çağ’da;
• Urartular sulama kanalları inşa etmişler,
• Hititler, Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarını yapmışlar,
• İyonyalılar da matematik, tıp ve tarih bilimlerinde ileri gitmişlerdir.
Yukarıda hangi alanla ilgili bir gelişmeye örnek verilmemiştir?

 • Din
 • Bilim
 • Tarım
 • Sanat
Soru 10

• İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından biridir.
• Bu uygarlık Anadolu’da kurulmuş ilk merkezî devlettir.
• Kendi tanrılarının yanı sıra çevre medeniyetlerin tanrılarına da inanmışlardır. Bu yüzden bu uygarlığın hâkim olduğu topraklara “Bin Tanrı İli” adı verilmiştir.
• Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmayı imzalamışlardır.
Hakkında kısa bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Frig
 • Hitit
 • Lidya
 • Urartu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?

 • Feodalitenin doğması
 • Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi
 • Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması
 • İlk Çağ’ın sona erip, Orta Çağ’ın başlaması
Soru 12

• Moğolların Türkleşmesinde etkili oldular.
• Mani ve Buda dinlerini benimsediler.
• İlk şehirleri kurdular.
• Matbaayı kullandılar.
Haklarında bazı özellikler verilen Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avrupa Hun
 • Asya Hun
 • Kök Türk
 • Uygur
Soru 13

Orta Asya Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasının en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çin entrikaları
 • Moğol istilası
 • Eski Türk dini
 • Türk veraset sistemi
REKLAM
Soru 14

“Medinelilerle Mekkeliler arasında 627 yılında yapılan bu savaş, Müslümanların son savunma savaşıdır.”
Yukarıda hangi savaştan söz edilmektedir?

 • Uhud
 • Bedir
 • Hendek
 • Kadiks
Soru 15

Karahanlı Devleti’nin kurulmasına katkıda bulunan Türk boyu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karluklar
 • Kırgızlar
 • Kıpçaklar
 • Kimekler
Soru 16

Türk – İslam devletlerinde;
I. Türbe
II. Kurgan
III. Kümbet
gibi mimari eserlerden hangileri mezar yapısı olarak kullanılmıştır?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II.
 • I ve III.
Soru 17

Memurların yıl içerisinde kazanmış olduğu paradan ödedikleri vergi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Emlak vergisi
 • Gelir vergisi
 • Alım satım vergisi
 • Katma değer vergisi
Soru 18

Türkiye’nin en çok satın aldığı ürünlerin başında, aşağıdakilerden hangisi gelir?

 • Petrol
 • Kâğıt
 • Kömür
 • Seramik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi dünyada modern anlamda ilk demokrasi hareketi sayılmaktadır?

 • Veda Hutbesi
 • Hammurabi Kanunları
 • Magna Carta Libertatum
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi “Aslan ölürken postunu, insan ölürken ismini bırakır.” atasözüne örnek olarak gösterilemez?

 • İstanbul’u, Osmanlı padişahı II. Mehmet fethetmiştir.
 • İlk Çağ’da insanlar toplayıcılıktan üretime geçmiştir.
 • Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı Yusuf Has Hacip’tir.
 • İstanbul’da ilk açılan sosyal bilimler lisesine Profesör Doktor Mümtaz Turhan’ın adı verilmiştir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDBBDCDABBDDCADBACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?