Türkçe 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tutmak” sözcüğü, karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?
Anlam <------> Cümle

 • Yanında bulundurmak, alıkoymak <------> Siz gelinceye kadar çocuğu ben tutarım.
 • Gereğini yapmak, yerine getirmek <------> Verdiği sözü tutmuş, vaktinde gelmişti.
 • Benimsemek, beğenmek <------> Sanatçının son şarkısı çok tuttu.
 • Asılmak, kuvvetlice sarılmak <------> Biraz toz olsa mendilini burnuna tutar.
Soru 2

Dilimizde ayak kelimesiyle kurulmuş birçok deyim vardır: Bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek için ayak diremek(1); birini aldatmak,kandırmak amacıyla dalavere çevirme anlamında ayak yapmak(2); bir yere hiç uğramamak anlamında ayakları geri geri gitmek(3); güçlükleri yenerek ilerisinden korkmayacak bir duruma girmek anlamında ayağı düze basmak(4) deyimlerini kullanırız.
Bu metinde numaralanmış deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi yoktur?

 • Kaptanın kim olduğunu anlamak için ona birçok sual sordu.
 • Elini öptü, seyahate çıkmak için izin istedi.
 • Düğün hazırlıklarını tamamlamak için Yemen’e gideceğim.
 • Kervancıyı lafa tuttuğu için kervan gecikti
Soru 4

“Başladığın bir işte her zaman güçlüklerle karşılaşacağını varsay ki sonunda hayal kırıklığına uğramayasın, iyi sonuçlar aldığında sevinesin.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

 • İşini kış tut da yaz çıkarsa bahtına.
 • İşine hor bakan boynuna torba takar.
 • İş bilenin, kılıç kuşananın
 • İş olacağına varır.
Soru 5

1. Çocuk, tavşanın hâline üzülüp onu kapandan kurtarıp yoluna devam etti.
2. Çalılığın içine girince bir avcının kurduğu kapana kısılmış bir tavşan gördü.
3. Çocuk, güneş batarken eve dönmek üzere yola koyuldu.
4. Ormanın kıyısındaki sık çalılığın içinden bir ses duydu.
Numaralanmış cümlelerle olayların akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • 1-2-3-4
 • 1-2-4-3
 • 3-4-2-1
 • 3-2-4-1
REKLAM
Soru 6

Eğdi başını bir sarı papatya gibi, sustu bir süre. Sonra bir şey diyecek gibi oldu, diyemedi. Yüreğindeki acı konuşmasına engel oluyordu.
Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

 • Benzetme
 • Tanımlama
 • Kanıtlama
 • Karşılaştırma
Soru 7

Okurken veya metne dayalı konuşmalarımızda noktalama işaretlerinde gerektiği kadar durup soluklanmaya _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • tonlama
 • duraklama
 • vurgu
 • aliterasyon
Soru 8

Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma; Ne varsa doğrudadır; doğruluk şaşar sanma.

Bu dizelerdeki altı çizili kelimelerin türü sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • İsim – Sıfat
 • Zarf – Fiil
 • Sıfat – Zamir
 • Zamir – Fiil
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili fiil, yapısı bakımından basittir?

 • Çarpım tablosunu sonunda kavradık.
 • Oturduğu yerden doğruldu.
 • Yüzü soğuktan morarmıştı.
 • Aşağı kapı bir anda tıkırdadı.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiil almıştır?

 • Ömer bir şey söylemesi gerektiğini anladı.
 • Sait Bey, kız kardeşinin şakasından alınmış gibi yaptı.
 • Resimde denizci elbisesi giymiş bir çocuk vardı.
 • Atiye Hanım, buluşmanın heyecanıyla mırıldandı.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bileşik zamanlı fiil değildir?

 • Köşede bir tramvay, yolcularını boşaltıyordu.
 • Bavullarını aldıktan sonra gümrüğe doğru yürüdü.
 • Üçüncü resim bir fotoğraf stüdyosunda çekilmiş olmalıydı.
 • Çocuğu iş çıkışı okuldan alacaktı.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi olay yazısıdır?

 • Deneme
 • Mektup
 • Tiyatro
 • Sohbet
Soru 13

Halkı eğitme ve aydınlatma konusunda tiyatronun önemli bir araç olduğuna inanıyordum. Tiyatronun halk üzerindeki etkisini Avrupa’da bulunduğum sırada iyice anlamıştım. Tiyatroyla ilgilenmeye başladım. “Vatan yahut Silistre” adlı oyunu yazdım. Bu oyun tiyatroda oynandığı gün halk çok heyecanlandı, gösteriler yapıldı. Bu yüzden 1873 yılında Kıbrıs’ta Magosa’ya sürüldüm.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deneme
 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • Söyleşi
REKLAM
Soru 14

Türk edebiyatında noktalama işaretlerini ilk kullanan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gazali
 • Şinasi
 • Tevfik Fikret
 • Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı konuşma çeşitlerinden biri değildir?

 • Özür dileme konuşması
 • Görevlilerle konuşma
 • Telefonla konuşma
 • Sunuş konuşması
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde eylem farklı bir kiple çekimlenmiştir?

 • Duvarlardaki çatlakları bir an önce onarmalı.
 • Her gün bahçesindeki çiçeklerle ilgileniyor.
 • Tatilde hep bilgisayar oyunu oynamış.
 • Yazdığı şiirleri bir dergiye gönderecek.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi konuşma öncesi dikkat edilecek özelliklerden biri değildir?

 • Kendine güven
 • Tedbirli ve dikkatli olma
 • Fiziki denetim
 • Değerlendirme yapma
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı kullanılmamıştır?

 • Bize yaşanmış bir olay anlattı.
 • O kadar güzel konuşuyordu ki…
 • Araba yanımdan hızla geçti.
 • Bu havalar beni fena çarptı.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 • Öğrencilerden birkaçı stajdaydı.
 • Birtakım fincan almıştım.
 • Birçoğu toplantıya gelmemişti.
 • “Hiçbir” belirsizlik bildiren bir sözcüktür.
Soru 20

( ) Bu harika ( ) ( ) diye haykırdı Kübra ( )
Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • (-) (:) (-) (…)
 • (“) (!) (”) (.)
 • (-) (!) (-) (.)
 • (“) (:) (”) (...)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDACABBACBCCBDADABB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?