Din kültürü ve Ahlak bilgisi 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“… De ki: hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu, ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.”
(Zümer suresi, 9. ayet)
Bu ayete göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

 • İnsanın özgürlüğü sınırlıdır.
 • Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır.
 • Allah insandan aklını kullanmasını istemektedir.
 • İnsan evrendeki mükemmel düzenin bir parçasıdır.
Soru 2

Aşağıdaki hadislerden hangisi çalışmanın gerekliliğini ifade etmektedir?

 • Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.
 • Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın, zorlaştırmayın.
 • Siz yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin.
 • Hiç kimse el emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.
Soru 3

İhlas suresinin anlamında aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İnsanın nasıl yaratıldığı
 • Allah’ın varlığı ve birliği
 • Ahiret hayatının gerçekliği
 • Kötülüklerden nasıl korunulacağı
Soru 4

Allah’a kulluk etmek, saygı ve bağlılık göstermek, buyruklarını yerine getirmek, onun rızasını kazanmak amacı ile niyet ederek belirli zamanlarda ve şekillerde yapılan her türlü iş ve davranışlardır.
Burada hakkında bilgi verilen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbadet
 • Ahlak
 • İnanç
 • Tevekkül
Soru 5

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farzdır?

 • Umre
 • Zekat
 • Teravih namazı
 • Bayram namazı
REKLAM
Soru 6

“… Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kâbe) haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.” (Âl-i İmrân suresi, 97.ayet)
Bu ayet ile emredilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oruç
 • Zekât
 • Hac
 • Namaz
Soru 7

Namaz vakitlerinde ezan okuyarak Müslümanları namaza davet eden cami görevlisi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Müezzin
 • İmam
 • Müftü
 • Vaiz
Soru 8

Dua ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İbadetin özüdür.
 • Kur’an-ı Kerim’de örnekleri vardır.
 • İnsanın, halini Allah’a arz etmesidir.
 • Belirli bir şekli ve zamanı olan ibadetlerdendir.
Soru 9

Aşağıdaki isimlerden hangisi Hz. Peygamber’in kızlarından biri değildir?

 • Zeynep
 • Rukiye
 • Hatice
 • Ümmü Gülsüm
Soru 10

Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz.
Bu hadis Hz. Peygamber’in aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi göstermektedir?

 • Akrabaları gözetip korumaya
 • İnsanlar arasında adaletli davranmaya
 • İşleri, bilen kişilere danışarak yapmaya
 • Çocukları güzel bir şekilde yetiştirmeye
Soru 11

“Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver, gereksiz yere de saçıp savurma.”
(İsra suresi, 26. ayet)
Bu ayet ile aşağıdaki mesajlardan hangisine ulaşılamaz?

 • Komşuluk ilişkilerine önem verilmelidir.
 • Yoksula yardımcı olunmalıdır.
 • Akrabalar gözetilmelidir.
 • İsraftan kaçınılmalıdır.
Soru 12

“ _________ merhamet et, başını okşa ve yediğinden ona yedir. Bu senin kalbini yumuşatır.”
Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Yetime
 • Kardeşine
 • Yolcuya
 • Fakire
Soru 13

Kur’an-ı Kerim’in indirilmesi kaç yılda tamamlanmıştır?

 • 17
 • 23
 • 27
 • 32
REKLAM
Soru 14

“Üzerine gece karanlığı basınca, bir yıldız gördü. “İşte Rabbim!” dedi. Yıldız batınca da, “Ben öyle batanları sevmem” dedi. Ay’ı doğarken görünce de, “İşte Rabbim!” dedi. Ay da batınca, “Andolsun ki, Rabbim bana doğru yolu göstermezse, mutlaka ben de sapıklardan olurum” dedi. Güneşi doğarken görünce de, “İşte benim Rabbim! Bu daha büyük” dedi. O da batınca (kavmine dönüp), “Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım” dedi. Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.”
(En’âm suresi, 76-79. ayetler)
Bu ayetler aşağıdaki peygamberlerden hangisi ile ilişkilidir?

 • Hz. Adem
 • Hz. Yusuf
 • Hz. İbrahim
 • Hz. Yahya
Soru 15

Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İyiye ve güzele yönlendirir.
 • İslam dininin ana kaynağıdır.
 • Hiçbir değişikliğe uğramamıştır.
 • Arap toplumu için gönderilmiştir.
Soru 16

Bu mübarek gecede
Bindi nurdan atına
Allah’ın peygamberi
Çıktı Allah katına
Bu dörtlükte bahsedilen kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mevlit
 • Miraç
 • Regaib
 • Kadir gecesi
Soru 17

“Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir. Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah’ın iyi kullarına da olsun. Tanıklık ederim ki Allah’tan başka İlah yoktur. Yine tanıklık ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.”
Burada anlamı verilen dua aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rabbena
 • Salavat
 • Tahiyyat
 • Subhaneke
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin teşvik ettiği davranışlardan biridir?

 • İsraf
 • Tutumluluk
 • Cimrilik
 • Savurganlık
Soru 19

Hz. Muhammed (sav.) kendisine ilk vahiy geldiğinde çok heyecanlanmış ve korkmuştu. İçinde bulunduğu sıkıntıyı eşine anlatmıştı. Eşi de O’na bu sıkıntılı anında yardımcı olmuş ve destek vermişti.
Bu metin Hz. Muhammed (sav.) ve ailesinin hangi yönüne örnek oluşturmaktadır?

 • Sevinçlerin ve sıkıntıların paylaşılması
 • Akrabalık ilişkilerine önem verilmesi
 • Misafire cömert davranılması
 • İsraftan kaçınılması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi vatanımız ve vatan anlayışımız için söylenemez?

 • Geçmişi, bugünü ve geleceği birleştiren en önemli unsurdur.
 • Aynı vatanın çocukları birbirini tanımalı, sevmeli ve korumalıdır.
 • Yalnızca bir toprak parçasıdır.
 • Atalarımızdan emanettir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBABCADCDAABCDBCBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?