Din kültürü ve Ahlak bilgisi 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Peygamberlerin insanlardan seçilmesine itiraz eden müşriklere Kur’an-ı Kerim aşağıdaki ayetlerden hangisiyle cevap vermiştir?

 • “Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş’a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır…”
  (Ra’d suresi, 2. ayet)
 • “De ki: ‘Yeryüzünde gezip dolaşanlar melek olsalardı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik.”
  (İsrâ suresi, 95. ayet)
 • “Rablerini inkâr edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. (Dünyada) kazandıkları hiçbir şeyin (ahirette) yararını görmezler…”
  (İbrâhim suresi, 18. ayet)
 • “Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, hâliniz nice olurdu?”
  (Nur suresi, 10. ayet)
Soru 2

“ Onlar (peygamberler) büyük günahlardan ve hayâsızlıktan kaçınırlar…”
(Şûrâ suresi, 37. ayet)
Bu ayette peygamberlerin niteliklerinden hangisine işaret edilmektedir?

 • İsmet
 • Fetanet
 • Emanet
 • Tebliğ
Soru 3

Zebur aşağıdaki peygamberlerden hangisine gönderilmiştir?

 • Hz. Yusuf
 • Hz. Musa
 • Hz. Davud
 • Hz. Süleyman
Soru 4

“Dinin direği” ve “müminin miracı” olarak nitelendirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kurban
 • Oruç
 • Zekat
 • Namaz
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarındandır?

 • Niyet
 • Kıraat
 • Kıyam
 • Kade-i ahire
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki namazlardan hangilerinin kılınışları aynıdır?

 • Akşam namazının farzı - Yatsı namazının farzı
 • Öğle namazının sünneti - Öğle namazının farzı
 • Sabah namazının farzı - Akşam namazının farzı
 • İkindi namazının sünneti - Yatsı namazının sünneti
Soru 7

Teravih namazı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sünnet bir namazdır.
 • Cemaat ile kılınması zorunludur.
 • Genellikle yirmi rekât olarak kılınır.
 • Yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınır.
Soru 8

Aşağıdaki namazlardan hangisi farz-ı kifayedir?

 • Cuma
 • Teravih
 • Cenaze
 • Bayram
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’e inanan ilk dört kişiden biri değildir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Osman
 • Hz. Hatice
 • Hz. Zeyd
Soru 10

İslam’a çağrının yaygınlaşmaya başladığı dönemde müşrikler zayıf ve fakir Müslümanlara yaptıkları baskıyı arttırdılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber bazı Müslümanların Hz. Osman liderliğinde _________ hicret etmesine izin verdi.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • İran’a
 • Kudüs’e
 • Medine’ye
 • Habeşistan’a
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebi’nin Hz. Peygamber dönemindeki işlevleri arasında yer almaz?

 • Gelen heyetlerin ağırlanması
 • Maddi yardımların dağıtılması
 • Yahudilere ibadet alanı sağlaması
 • Müslümanların problemlerine çözüm aranması
Soru 12

• Müşriklerin Bedir’in intikamını almak istemeleri sonucu başlamıştır.
• Hz. Peygamber savunma savaşı istemesine rağmen çoğunluk istediği için meydan savaşı olarak yapılmıştır.
• Savaşın başlarında Müslümanlar üstün gelmesine rağmen okçuların yerlerini terk etmesi sonucu bir bozgun yaşanmıştır.
Hakkında bilgi verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uhud
 • Tebük
 • Mute
 • Hendek
Soru 13

“Çiçekli cennet bahçesi” anlamına gelen ve Hz. Peygamber’in kabrini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Refik’ül- Alâ
 • Cennet’ül- Meva
 • Sitret’ül-Münteha
 • Ravza-i Mutahhara
REKLAM
Soru 14

“Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.”
(Müminun suresi 3. ayet)
Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in ana konularından hangisine örnek oluşturmaktadır?

 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlak
 • Kıssalar
Soru 15

Sabrı ile tanınmış olan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Eyüp
 • Hz. Yahya
 • Hz. Şuayb
 • Hz. Zekeriya
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi âlimlerin yalan söylenebileceğini ifade ettiği durumlardan biri değildir?

 • Savaş
 • Ticaret
 • Dargınların arasını düzeltmek
 • Bir aileyi yıkılmaktan kurtarmak
Soru 17

Müslüman bir kardeşinin kusurunu örten bir kimsenin Allah hem bu dünyada hem de ahirette ayıplarını örter.
Bu hadis ile Müslümanların sakınmaları istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kibir
 • Alay etmek
 • Birinin kusurunu başkasına söylemek
 • Anne, baba ve büyüklere saygısızlık
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ı kabul eden ilk Türk devletlerinden biri değildir?

 • İtil Volga Bulgar Devleti
 • Karahanlılar
 • Gazneliler
 • Osmanlı Devleti
Soru 19

“Piri Türkistan” olarak tanınan Türk-İslam büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hoca Ahmet Yesevi
 • Ebu Hanife
 • Ahi Evran
 • Mevlana
Soru 20

Kıblenin tayini, namaz vakitlerinin belirlenmesi, zekatın hesaplanması ve mirasın paylaştırılması gibi konular sebebi ile İslam bilginleri aşağıdaki bilim dallarından hangisi alanında çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır?

 • Tarih
 • Biyoloji
 • Sosyoloji
 • Matematik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDADBCBDCADCABCDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?