Din kültürü ve Ahlak bilgisi 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsan, evreni ve tabiatı gözlemlediğinde her şeyin belli bir ahenk içerisinde hareket ettiğini, tüm evrende bir ölçü ve düzen olduğunu görür. Bu cümle aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

 • “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.”
  (Kamer suresi, 49. ayet)
 • “Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.”
  (Müminun suresi, 3. ayet)
 • “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.”
  (Rahman suresi, 5. ayet)
 • “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin…”
  (Mülk suresi, 3. ayet)
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “kader” kavramını açıklayan kelimelerden biri değildir?

 • Denge
 • Ölçü
 • Düzen
 • Tesadüf
Soru 3

“Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini dosdoğru yaparlar.”
(Meâric suresi, 32-33. ayetler)
Bu ayette müminlerin hangi özelliğine değinilmemiştir?

 • Sabırlı olmak
 • Sözünde durmak
 • Doğru söz söylemek
 • Güvenilir olmak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi insanın kendi iradesi ile gerçekleşebilir?

 • Anne ve babasının kim olacağı
 • Hangi cinsiyette doğacağı
 • Hangi mesleği seçeceği
 • Ne zaman doğacağı
Soru 5

Kişinin herhangi bir zorlama ve baskı altında olmadan, serbest bir şekilde kendi isteği ve düşüncesiyle karar verebilme durumudur.
Bu tanımla açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akıl
 • Sorumluluk
 • Düşünce
 • İrade
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinde rızık için gereken emek ve çabaya değinilmemiştir?

 • “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.”
  (Necm suresi, 39. ayet)
 • Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır…”
  (Hadis)
 • “Yeryüzündeki her canlının rızkı Allah’a aittir …”
  (Hûd suresi, 6. ayet)
 • Kimse kendi kazancından daha hayırlı bir lokma yememiştir.
  (Hadis)
Soru 7

Kenan’ın kurtları toplanıp geldi
Biz yemedik diye ettiler andı
Yakub’un feryadı arşa dayandı
Ağlar Yakub ağlar _________ deyu

Şiirin son mısrasında boş bırakılan yere aşağıdaki peygamberlerden hangisi yazılmalıdır?

 • Yunus
 • İbrahim
 • Yusuf
 • Musa
Soru 8

Paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Cimrilik ve kıskançlık gibi duygulara engel olur.
 • Milli gelirin tek elde toplanmasını sağlar.
 • Toplumsal barışa ve huzura katkı sağlar.
 • Toplum bilincini güçlendirir.
Soru 9

“…O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.”
(Bakara suresi, 255. ayet)
Bu ayet aşağıdaki bilgi edinme yollarından hangisiyle ilişkilidir?

 • Yalnızca vahiy
 • Vahiy ve duyular
 • Duyular ve akıl
 • Yalnızca akıl
Soru 10

İslam dini aşağıdakilerden hangisinde yardımlaşmayı tasvip etmez?

 • İyilik yapmakta
 • Sevap olan işlerde
 • Günah olan işlerde
 • Haramdan kaçınmakta
Soru 11

Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.”
(A’li İmran suresi,134. ayet)
Bu ayetin altı çizili bölümünde vurgulanan davranışlar aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

 • Paylaşma ve yardımlaşma.
 • Doğruluk ve hoşgörü
 • Sabır ve affedicilik
 • Kararlılık ve cesaret
Soru 12

Allah’ın bize vermiş olduğu zenginlik ve nimetlerekarşılık bir şükür ifadesidir. Malın şükrü ancak _______ ile yerine getirilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • namaz
 • kurban
 • oruç
 • zekat
Soru 13

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.”
(Bakara suresi, 261. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Zekat ve sadaka vermek malı bereketlendirir.
 • Allah, yapılan yardıma fazlasıyla karşılık verir.
 • Yardımlaşmayı ancak zenginler yapabilir.
 • Zekât ve sadaka vermek sevapları da artırır.
REKLAM
Soru 14

• Akıllı olmak
• Ergenlik çağına girmiş olmak
• Zengin olmak
Bir Müslüman aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapabilmesi için bu şartların tamamını taşımak zorundadır?

 • Namaz
 • Zekat
 • Oruç
 • Sadaka
Soru 15

Yeşilay’ın amacı bireylerin beden sağlığına zarar veren kötü alışkanlıklarla mücadele etmektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Yeşilay’ın öncelikli hedeflerinden biri değildir?

 • İçki
 • Sigara
 • Kumar
 • Uyuşturucu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hac ve umre ibadetinde ortak yapılır?

 • Kurban
 • Sa’y
 • Vakfe
 • Şeytan taşlanması
Soru 17

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi yapılmadığı takdirde hem günah hem de kul hakkı ihlali olur?

 • Ramazan orucunun tutulmaması
 • Cuma namazının terk edilmesi
 • Beş vakit namazın terk edilmesi
 • Zekat ibadetinin terk edilmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kurban ile ilgili haram bir davranıştır?

 • Allah’tan başkası adına kesilmesi
 • Kurban etinin üçe bölünmemesi
 • Kesen kişinin yakınlarının yemesi
 • Büyükbaş hayvan kesilmesi
Soru 19

Hz. Muhammed (sav.) bir topluma girdiğinde kendisi için ayağa kalkılmasını istememiştir.
Bu davranışıyla Hz. Muhammed (sav.) aşağıdakilerden hangisini anlatmıştır?

 • Her zaman doğru sözlü olmak gerektiği
 • Büyüklere saygı göstermenin önemi
 • Sabırsız davranmanın yanlışlığı
 • Kimsenin kimseden üstün olmadığı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed (sav.) ile evlenmesinin bir gerekçesi olarak gösterilemez?

 • Ticaretten anlaması
 • Peygamber olması
 • Ahlaklı olması
 • Güvenilir olması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACDCCBACADCBCBDADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?