Fen Bilimleri 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

____?____ cisimle temasta bulunduğu yüzey arasında cismin hareketine karşı koyan kuvvettir.
Verilen cümlede “?” yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Çekme kuvveti
 • İtme kuvveti
 • Sürtünme kuvveti
 • Döndürme kuvveti
Soru 2

Şekildeki dinamometrede K cismi havada 40 N olarak ölçülüyor.
Buna göre L cismi kaç N’dur?

 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
Soru 3

Bir öğrenci aşağıda verilen maddeleri ışığı geçirme özelliklerine göre gruplandırmak istemektedir.
I. Pencere camı
II. Tahta
III. Su
Buna göre gruplandırma hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Saydam madde <-----> Opak madde

 • I ve III <-----> II
 • I ve II <-----> III
 • III <-----> I ve II
 • II <-----> I ve III
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır?

 • Sivrisinek
 • Rüzgâr
 • İş makinası
 • Gök gürültüsü
Soru 5

I. Aynı cisimle, farklı maddelere vurulduğunda farklı sesler çıkar.
II. Sesin yayıldığı ortam değiştirilirse ses değişir.
III. Farklı ses kaynaklarından çıkan sesler farklıdır.
Ses ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Şekildeki elektrik devresinde ampuller ışık vermemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa ampuller ışık verir?

 • Bir ampul daha eklenmeli
 • Anahtar kapatılmalı
 • Bir ampul çıkarılmalı
 • Bir pil çıkarılmalı
Soru 7

• İyi bir iletkendir.
• Kolay şekil verilebilir.
• Ev eşyalarında ve elektrik endüstrisinde kullanılır.
Verilen bilgiler aşağıdaki madenlerden hangisine aittir?

 • Bor
 • Kömür
 • Bakır
 • Civa
Soru 8

I. Mağara
II. Ilıca
III. Şelale
Verilenlerden hangilerinin oluşturduğu yapılar doğal anıt olarak kullanılır?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Isı ve sıcaklıkla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Sıcaklık bir enerjidir.
 • Isı termometre ile ölçülür.
 • Sıcaklık birimi joule’dür.
 • Sıcaklığı yükselen her madde ısı almıştır.
Soru 10

Bir deneyde gaz maddede yoğuşma olayı gözleniyor.
Bu deneyde maddede aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

 • Isı verme
 • Isı alma
 • Hâl değiştirme
 • Sıvı hâle geçme
Soru 11

K, L ve M saf maddelerinin erime sıcaklığı verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • K maddesi 0° C’ta donar.
 • L maddesi için 20 °C ayırt edici özelliktir.
 • K maddesi erimeye başladığında M maddesi katı hâldedir.
 • M maddesinin tamamı 50 °C’ta katı hâldedir.
Soru 12

Saf katı bir maddenin sıcaklık - zaman grafiği verilmiştir.
Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Maddede hâl değişimi olurken sıcaklığı aynı kalmıştır.
 • Maddenin erime sıcaklığı 50 °C’tur.
 • Madde 5. dakikada erimeye başlamıştır.
 • Maddenin tamamı eridikten sonra sıcaklığı artmıştır.
Soru 13

İnsan vücudunda yapıcı - onarıcı olarak görev yapan besin grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Proteinler
 • Vitaminler
 • Yağlar
 • Karbonhidratlar
REKLAM
Soru 14

Temel besin gruplarını içeren besin piramidinin en altında hangi besin grubu bulunur?

 • Meyveler
 • Sebzeler
 • Tahıllar
 • Yağlar
Soru 15

Dişlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Şekil ve görevlerine göre dört çeşit diş vardır.
 • Alt ve üst çenede toplam 8 tane kesici diş bulunur.
 • Azı dişlerinin yüzeyi geniş ve girintilidir.
 • Kesici dişler besinleri ufalayıp öğütür.
Soru 16

Aşağıda vücudumuzdaki bazı faaliyetler verilmiştir.
Bunlardan hangisi böbrekler tarafından gerçekleştirilir?

 • Kan içindeki zararlı atıkları ve üreyi süzerek vücuttan uzaklaştırmak
 • Proteinlerin sindirimi sonucunda oluşan zehirli maddeyi daha az zararlı olan üreye dönüştürmek
 • Su, safra ve besin atıklarını vücuttan dışarı atmak
 • Kan içindeki karbondioksiti vücuttan dışarı atmak
Soru 17

• Yeryüzünün her yerinde yaşarlar.
• Bir kısmı insan sağlığına zararlıdır.
• Bazıları besinlerin mayalanmasında etkilidir.
Özellikleri verilen canlılar aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alırlar?

 • Şapkalı mantarlar
 • Mikroskobik canlılar
 • Çiçeksiz bitkiler
 • Omurgasız hayvanlar
Soru 18

• Menekşe
• Kara yosunu
• Papatya
Verilen bitkilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çiçekli olma
 • Tohumsuz olma
 • Kendi besinini üretme
 • Su içinde yaşama
Soru 19


Tabloda bazı canlılar numaralandırılarak verilmiştir.
Bunlardan hangileri omurgasız hayvanlar grubunda yer alır?

 • 1 ve 3
 • 2, 4 ve 6
 • 3 ve 5
 • 2, 5 ve 6
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarından biri değildir?

 • Doğal yaşam alanlarının korunması
 • Ormanlık alanların tahrip edilmesi
 • Sanayileşme ve plansız kentleşme
 • Havayı kirleten gazların artması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CAACDBCDDBDCACDABCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?