Fen Bilimleri 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir cisme şekildeki gibi uygulanan üç kuvvetin yönü ve bileşkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğu yönünde 8N
 • Doğu yönünde 3N
 • Batı yönünde 5N
 • Batı yönünde 3N
Soru 2

İki hareketlinin yol - zaman grafiği verilmiştir.
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Aynı sürede fazla yol alan hareketlinin sürati de aynı oranda büyüktür.
 • II. hareketlinin sürati, I. hareketliden fazladır.
 • Hareketlilerin sürati, birim zamanda aldıkları yol miktarına bağlıdır.
 • II. hareketlinin birim zamanda aldığı yol, I. hareketlinin birim zamanda aldığı yola eşittir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi elektriğin kullanımında güvenlik amacıyla yapılan uygulamalardan değildir?

 • Elektrik kablolarının dış kısmının plastikle kaplanması
 • Elektrik sigortalarının dışının porselen ya da plastik olması
 • Elektrik tesisatındaki kablolarda bakır tel kullanılması
 • Elektrikli araçların çalıştığı ortamların kuru olması
Soru 4

Şekilde basit bir elektrik devresi verilmiştir.
Bu devrede M ve N noktaları arasına uzunlukları aynı, kesitleri farklı olan aşağıdaki bakır çubuklardan hangisi yerleştirilirse ampul daha parlak yanar?

Soru 5

Aşağıda verilen aynalar ve kullanım alanlarıyla yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Tümsek ayna → Arabaların yan aynası
 • Tümsek ayna → Teleskop
 • Çukur ayna → Araba farı
 • Düz ayna → Periskop
REKLAM
Soru 6

Kar yağarken çevremizde duyduğumuz ses miktarı azalır.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sesin büyük bir kısmının soğurulması
 • Sesin katılarda daha hızlı yayılması
 • Sesin tamamen yalıtılmış olması
 • Sesin soğuk ortamlarda daha yavaş yayılması
Soru 7

Toprağın dış etkilerle bir yerden bir yere taşınmasına erozyon denir.
Buna göre aşağıda verilen,
I. Sert esen rüzgârlar
II. Arazinin eğimli olmaması
III. Bitki örtüsünün seyrekliği
durumlarından hangileri erozyonun sebeplerindendir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kumlu toprağın özelliklerinden değildir?

 • Koyu renkli, yumuşak ve verimlidir.
 • Su tutma özelliği çok azdır.
 • İçinde bol miktarda hava bulunur.
 • Özellikle pamuk üretiminde yararlanılır.
Soru 9

K maddesine ait bazı bilgiler veriliyor.
I. Saf maddedir.
II. Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermez.
III. Elementler belirli bir oranda birleşmiştir.
Buna göre K maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Demir
 • Hava
 • Oksijen
 • Su
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi gazla dolu bir balonun içindeki gazın özelliklerinden değildir?

 • Sıkıştırılabilir.
 • Boşluklu yapıdadır.
 • Tanecikleri düzenlidir.
 • Tanecikleri hareketlidir.
Soru 11

Yukarıda verilen numaralandırılmış olaylardan hangilerinde maddenin yapısı değişime uğramıştır?

 • 1 ve 2
 • 2 ve 3
 • 3 ve 4
 • 1 ve 4
Soru 12

Bir deneyde şekildeki gibi kapta su ısıtılarak buharlaştırılıyor.
Bu deneyde aşağıdakilerden hangileri gerçekleşir?
I. Suyun yapısının bozulması
II. Tanecikleri arasındaki uzaklığın artması
III. Fiziksel görünümünün değişmesi

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 13

İçinde soba veya kalorifer yanan bir odanın ısınması, ısının yayılma yollarından hangisiyle olur?

 • Işıma
 • Konveksiyon
 • Yansıtma
 • İletim
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi binalarda ısı yalıtımı amacıyla yapılmaz?

 • Bina yapımında delikli tuğlaların kullanılması
 • Sıcak bölgelerdeki evlerin dış cephelerinin beyaza boyanması
 • Kalorifer peteklerinin demirden yapılması
 • Bina pencerelerinde çift cam kullanılması
Soru 15

Kol, resimdeki gibi büküldüğünde ön ve arkadaki kaslar için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
Ön kas <-----> Arka kas

 • Kasılır <-----> Gevşer
 • Gevşer <-----> Kasılır
 • Kasılır <-----> Kasılır
 • Gevşer <-----> Gevşer
Soru 16

Bağışıklığı sağlayan organların hepsine bağışıklık sistemi denir.
Buna göre aşağıda verilen organlardan hangisi bağışıklığı sağlayan organlardan değildir?

 • Dalak
 • Lenf düğümleri
 • Bademcik
 • Böbrekler
Soru 17

Diyafram ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Akciğerlerin alt tarafında bulunur.
 • Kastan yapılmış bir organdır.
 • Soluk verme sırasında düzleşir.
 • Karın ve göğüs boşluğunu birbirinden ayırır.
Soru 18

Şekilde çiçeğin kısımları numaralandırılarak verilmiştir.
Tozlaşma olayı kaç numaralı yapılar arasında gerçekleşir?

 • 1 ve 2
 • 2 ve 3
 • 3 ve 4
 • 1 ve 4
Soru 19

I. Hücre → Akyuvar
II. Organ → Böbrek
III. Organizma → Sindirim sistemi
Canlılardaki yapı birimleri ile ilgili yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Döllenme sonucu oluşan hücreye ____I_____ denir. Bu hücrenin bölünmeler geçirmesi sonucu ____II_____ oluşur.
Verilen ifadelerde I ve II yerine aşağıdakilerden hangisinde verilenler yazılmalıdır?
I <----> II

 • Zigot <----> Embriyo
 • Fetüs <----> Bebek
 • Embriyo <----> Fetüs
 • Bebek <----> Zigot
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCDBABADCBDBCADCCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?