Fen Bilimleri 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir P yükü aynı uzunluktaki eğik düzlemler kullanılarak farklı yüksekliklere çıkarılıyor.
Buna göre hangisinde daha az kuvvet harcanarak P yükü yukarı çıkarılmıştır?

Soru 2

Aşağıda verilenlerden hangisi tek taraflı kaldıraç örneğidir?

Soru 3

Cam çubuk ipek kumaşa sürtülüyor.
Buna göre
I. Cam çubuk pozitif yük kazanmıştır.
II. İpek kumaş negatif yük kazanmıştır.
III. Cam çubuk ipek kumaşı iter.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Şekilde basit bir elektrik devresi verilmiştir.
Bu devrede K anahtarı kapatıldığında oluşacak elektrik akımının yönü ve lambanın durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Elektrik akımının yönü <-----> Lamba

 • 1 yönünde <-----> Yanar
 • 1 yönünde <-----> Yanmaz
 • 2 yönünde <-----> Yanar
 • 2 yönünde <-----> Yanmaz
Soru 5

Şekilde I noktasında durgun hâldeki demir bilye serbest bırakıldığında III noktasına gelmektedir.
Buna göre I ve II noktalarından geçen bilyenin III noktasında ise yayın sahip olduğu enerji türleri hangisinde doğru verilmiştir?
I <----> II <----> III

 • Kinetik enerji <----> Çekim potansiyel enerjisi <----> Esneklik potansiyel enerjisi
 • Esneklik potansiyel enerjisi <----> Kinetik enerji <----> Çekim potansiyel enerjisi
 • Çekim potansiyel enerjisi <----> Kinetik enerji <----> Esneklik potansiyel enerjisi
 • Kinetik enerji <----> Esneklik potansiyel enerjisi <----> Çekim potansiyel enerjisi
REKLAM
Soru 6

• Uçakların yerini belirlemede
• Arabaların hızını ölçmede
• Polis radarlarında
Kullanım alanları verilen ışık türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mor ötesi ışınlar
 • Mikro dalgalar
 • Gama ışınları
 • X˗ ışınları
Soru 7

Kalın kenarlı mercek 1 2 3 Asal 4 eksen Kalın kenarlı merceğe gelen asal eksene paralel ışık ışını mercekten geçtikten sonra numaralandırılmış yollardan hangisini izler?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 8

Ayın hareketleri ile ilgili verilen
I. Kendi ekseni etrafında ve Dünyanın etrafında döner.
II. Dünya ile birlikte Güneş etrafında döner.
III. Kendi ekseni etrafındaki dönüş süresi, Dünyanın etrafındaki dönüş süresine eşittir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Atomun yapısıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Proton ve nötronlar, çekirdekte bulunur.
 • Elektronlar, çekirdek etrafında hızla döner.
 • Protonlar (–), elektronlar (+) yüklüdür.
 • Nötronlar, nötr taneciklerdir.
Soru 10

Bir maddenin tanecikli yapısı şekildeki gibidir.
u madde için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Element
 • Molekül
 • Karışım
 • Bileşik
Soru 11

Öğretmenin, ‘‘seyreltik çözeltiyi derişik hâle nasıl getirebiliriz?’’ sorusuna hangi öğrenciler doğru yanıt vermiştir?

 • Yalnız Damla
 • Damla ve Elif
 • Damla ve Fırat
 • Elif ve Fırat
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi karışıma örnek verilemez?

 • Tuzlu su
 • Kolonya
 • Hava
 • Karbondioksit
Soru 13

• Yağların sindiriminin gerçekleştiği organdır.
• Safra ve pankreas öz suyu bu organa salgılanır.
• Proteinlerin ve karbonhidratların sindirimi burada tamamlanır.
Verilen bilgiler aşağıdaki organlardan hangisine aittir?

 • Mide
 • Kalın bağırsak
 • Ağız
 • İnce bağırsak
REKLAM
Soru 14

Elementlerin belirli bir düzene göre sınıflandırıldığı ve sıralandığı tabloya periyodik cetvel denir.
Yukarıda bir kısmı verilen periyodik cetvelde ▲ olarak gösterilen element aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ar
 • Li
 • Ca
 • Na
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki zararlı atıkların dışarıya atılmasında görevli organlardan biri değildir?

 • Akciğer
 • Böbrek
 • Pankreas
 • Deri
Soru 16

Sigara ve alkol gibi bağımlılık yapan maddeler
I. Sindirim bozukluğu
II. Kalp ve damar hastalığı
III. Akciğer kanseri
rahatsızlıklarından hangilerine neden olabilirler?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

• Büyüme hormonunu salgılar.
• Bazı iç salgı bezlerinin çalışmasını denetler.
Yukarıda bazı görevleri verilen salgı bezi hangisidir?

 • Hipofiz bezi
 • Böbrek üstü bezi
 • Eşeysel bezler
 • Tiroit bezi
Soru 18

• Orta kulağı yutağa bağlar.
• Yükseklik değişikliklerinde dış atmosfer basıncı ile orta kulaktaki basıncın birbirine eşitlenmesini sağlar.
Yukarıda verilen özellikler kulaktaki hangi yapıya aittir?

 • Kulak yolu
 • Östaki borusu
 • Yarım daire kanalları
 • Oval pencere
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın artmasına bağlı olarak beklenen durumlardan biri değildir?

 • Dünyanın ortalama sıcaklığının artması
 • Canlı çeşitliliğinin artması
 • Buzulların erimesi
 • Küresel iklim değişikliği
Soru 20

Şekilde gösterilen besin ağında çekirgeler azaldığında öncelikle hangi canlının sayısının artması beklenir?

 • Çayır otu
 • Kurbağa
 • Kertenkele
 • Yılan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBCCBADCABDDBCDABBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?