Fen Bilimleri 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekilde K, L ve M cisimlerinin su içindeki denge konumları verilmiştir.
Buna göre cisimlere etki eden kaldırma kuvvetlerinin yönü aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
K <----> L <-----> M

 • ↑ <----> ↓ <----> ↑
 • ↑ <----> ↑ <-----> ↑
 • ↓ <-----> → <-----> ↓
 • ↓ <----> ← <-----> ↓
Soru 2

Özdeş tuğlalardan oluşan K, L ve M düzenekleri, yatay düzlem üzerinde şekildeki gibi duruyor.
Buna göre yere uyguladıkları basınç değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • K < L < M
 • L < M < K
 • L = M < K
 • M < L = K
Soru 3

Salınım sayıları verilen sarkaçların hangisinin frekansı en küçüktür?

Soru 4

Aynı notanın çalındığı akordeon, keman ve flütten oluşan enstrümanların seslerinin farklılığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şiddet
 • Tını
 • Hız
 • Frekans
Soru 5

Elektrik motorları elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren düzeneklerdir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşmez?

 • Vantilatör
 • Saç kurutma makinesi
 • Elektrik süpürgesi
 • Su ısıtıcısı
REKLAM
Soru 6

Üzerinde tel sarılı akım makarasına çubuk mıknatıs belirli bir hızla yaklaştırılıp uzaklaştırıldığında tele bağlı şekildeki ampermetrenin ibresinin saptığı gözleniyor.
Yapılan bu düzenekte oluşan akımın şiddeti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

 • Mıknatısın oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğüne
 • Mıknatısın yaklaşıp uzaklaşma hızına
 • Akım makarası üzerindeki telin sarım sayısına
 • Kullanılan ampermetrenin büyüklüğüne
Soru 7

Aşağıda evrenin oluşumuyla ilgili ortaya atılan görüşlerden birinin inceleme sonuçları verilmiştir.
• Evrenin dörtte üçü hidrojen atomundan oluşur.
• Evrenin dörtte biri helyum atomundan oluşur.
• Bu oranlar evrenin her yönünde tespit edilir.
Bu görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Büyük Patlama
 • Metaverse Teorisi
 • Evrensel Tasarı
 • Yaratılış Teorisi
Soru 8

• Elektriği iyi iletmez.
• Periyodik tabloda 2. periyotta bulunur.
• Bileşiklerinde 2 elektron alarak anyon olma eğilimindedir.
özellikleri verilen elementin katman-elektron gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

Şekilde verilen H2 molekülüne ait bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Elektronlar ortaklaşa kullanılmıştır.
 • H2 molekülü iyonik bağ ile oluşmuştur.
 • Aynı cins ametal atomlarından oluşmuştur.
 • Son katmanındaki elektron sayısını 2 ye tamamlayarak dublet kuralına uymuştur.
Soru 10

Sofra tuzunu oluşturan NaCl bileşiği için,
I. İyonik bağlı yapıdadır.
II. Eşit sayıda Na+ ve Cl iyonları bulundurur.
III. Bir elektronun ortak kullanımı sonucunda oluşur.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

Şekildeki kaplarda aynı miktarda farklı sıcaklıklarda su bulunmaktadır.
Sıcaklığı 40°C olan bir ortama bırakılan kaplardan hangisinde çevreye ısı aktarımı olur?

Soru 12

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
Enerji kimyasal tepkimesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Tepkime sırasında enerji kullanılır.
 • Gözle gözlenebilmesi mümkün değildir.
 • Yanma sonucunda karbon dioksit gazı oluşur.
 • Yanma olayıdır.
Soru 13


Tabloda K, L, M maddelerinin donma ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir.
Tablodaki sıcaklık değerlerine göre bu maddelerin tamamının sıvı olduğu sıcaklık aşağıdakilerden hangisidir?

 • 85 °C
 • 70 °C
 • 25 °C
 • 5 °C
REKLAM
Soru 14

Saf bir maddenin sıcaklık - zaman grafiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Madde başlangıçta katı hâldedir.
 • Madde iki kez hâl değiştirmiştir.
 • Madde 100 °C’ta gaz hâldedir.
 • Madde 5 °C’ta tamamen sıvı hâldedir.
Soru 15

DNA eşlenmesi sırasında gen yapısında değişimler olabilir.
Bu duruma ne ad verilir?

 • Adaptasyon
 • Modifikasyon
 • Mutasyon
 • Klonlama
Soru 16

Mayoz bölünme, üreme ana hücrelerinde görülen bir olaydır.
Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme sonucu gerçekleşen bir olay değildir?

 • İnsanda n kromozomlu yumurta hücresinin oluşması
 • İnsanda n kromozomlu sperm hücresinin oluşması
 • Tür içi kromozom sayısının sabit kalması
 • Döllenmiş yumurtadan embriyonun oluşması
Soru 17

Bir özellik için, annesinden normal aleli, babasından hastalıkla ilgili aleli alan bireylere o özellik bakımından taşıyıcı denir.
Buna göre, hangi genotipe sahip anne-babanın doğacak çocuklarının taşıyıcı olma olasılığı en fazladır?
(A: Sağlam, a: Hastalık alelidir.)

 • AA x Aa
 • AA x aa
 • AA x AA
 • aa x aa
Soru 18

Atmosferdeki serbest azotu bağlayarak canlılar için kullanılabilir hâle getiren canlılar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Azot bakterileri
 • Mantarlar
 • Böcekler
 • Bitkiler
Soru 19

? → Çekirge → Kurbağa → Yılan → Kartal
Yukarıda verilen besin zincirinde “?” yerine aşağıdaki canlılardan hangisi getirilmelidir?

 • Karınca
 • Sinek
 • Mantar
 • Yonca
Soru 20

Hücrede büyüme, hareket ve sentez gibi tüm canlılık olaylarında kullanılan enerjiye ATP denir.
Buna göre ATP’nin molekül yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Adenin
 • Riboz
 • Deoksiriboz
 • Fosfat
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCABDDACBBDACDCDBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?