Matematik 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

20 kg üzüm alabilen kasaların kullanıldığı bir bağ bozumunda, 50 tane boş kasa üzümle tamamen dolduruluyor.
Dolu kasaların toplam ağırlığı 1100 kg olduğuna göre boş bir kasanın ağırlığı kaç kilogramdır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 2

35 sayısının tüm doğal sayı çarpanlarının kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {5,7}
 • {1,5,7}
 • {1,5,7,35}
 • {1,5,7,15}
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Sayı doğrusunda sıfıra en yakın negatif tam sayı -1’ dir.
 • Sayı doğrusunda sıfıra en yakın pozitif tam sayı +1’ dir.
 • En küçük negatif tam sayı -1’ dir.
 • En küçük pozitif tam sayı +1’ dir.
Soru 4

Efe cebindeki paranın 1/4 ’ ini harcayarak bir kalem ve bir silgi alıyor.
Silgi için 2 lira, kalem için 3 lira ödeyen Efe’nin başlangıçta kaç lirası vardı?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
Soru 5

Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1,575
 • 9,675
 • 15,75
 • 157,5
REKLAM
Soru 6

% 40 ’ı kız öğrencilerden oluşan bir sınıfın mevcudu 30 ’dur.
Bu sınıfta kaç erkek öğrenci vardır?

 • 12
 • 14
 • 16
 • 18
Soru 7

30 yumurta bulunan bir kolideki yumurtalardan 6 tanesi kırılıyor.
Buna göre kolideki kırık yumurta sayısının sağlam yumurta sayısına oranı kaçtır?

Soru 8

K = {2,5,12,17} kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • s(K) = 4
 • 15 ∈ K
 • 3 ∉ K
 • 2 ∈ K
Soru 9

Yukarıda görülen E düzleminde DOF dar açısı ve A, B, L, K, M, N noktaları verilmiştir.
Şekle göre DOF açısının dış bölgesindeki noktaların kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {K,N,M}
 • {D,O,F}
 • {A,B,M}
 • {A,B,L}
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde I. şekil 2 birim sağa, 3 birim aşağı ötelenerek II. şekil oluşturulmuştur?

Soru 11

Yukarıdaki yapıda B küpü alınıp, A küpünün üzerine konulursa oluşan yeni yapının önden görünümü aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 12

Ayrıt uzunluğu 4 m olan küp şeklindeki su deposu yarısına kadar su ile doldurulmuştur.
Buna göre depoda kaç metreküp su vardır?

 • 16
 • 32
 • 48
 • 64
Soru 13

Yukarıdaki şekilde AD doğrusu ile BC doğrusu O noktasında kesişmektedir.
m(AOB) = 2x + 10° , m(COD) = 4x - 10° olduğuna göre x kaç derecedir?

 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
REKLAM
Soru 14

İsimleri birbirinden farklı olan bir sınıftaki 10 öğrenciden her biri, isimlerini özdeş olan kartlardan birine yazarak bir kutuya atıyor.
Bu kutudan rastgele bir kart çeken öğrencinin kendi ismi yazılı kartı çekme olasılığı kaçtır?

Soru 15

5 kırmızı topun bulunduğu bir torbadan rastgele yapılan bir çekilişte kırmızı bir topun çıkma olasılığı kaçtır?

 • 1
Soru 16

Ortalama kütleleri 40 kg olan 6/A sınıfı öğrencilerinden, kütleleri 30 kg ve 50 kg olan iki öğrenci ayrılıyor.
Bu durumda sınıfın oluşan yeni ortalama kütlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • 10 kg artmıştır.
 • 10 kg azalmıştır.
 • 20 kg azalmıştır.
 • Değişmemiştir.
Soru 17

Bir sayının 5 fazlasının 3 katını belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 • 3 . x + 5
 • 3 . (x + 5)
 • 5 . x + 3
 • 5 . (x + 3)
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • 41 = 14
 • 35 = 53
 • 24 = 42
 • 52 = 25
Soru 19

Bir pastanede günlük ortalama 150 bardak meyve suyu satılmaktadır.
Bu pastanede 200 milimetrelik bardaklar kullanıldığına göre günlük ortalama meyve suyu satışı kaç litredir?

 • 3
 • 15
 • 20
 • 30
Soru 20

Yukarıda verilen düzlemsel şeklin çevresi kaç birimdir?

 • 28
 • 31
 • 34
 • 36
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCCDADABDAABACADBCDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?