Matematik 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

(-5) - (-7) + (-3) işleminin sonucu kaçtır?

 • -2
 • -1
 • 0
 • 1
Soru 2

9 ve 12 yaşındaki iki kardeş 210 lirayı yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaşıyor.
Küçük kardeş kaç lira almıştır?

 • 63
 • 90
 • 108
 • 120
Soru 3

rasyonel sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Düzlemde çizilen aşağıdaki hangi üç doğru noktadaştır?

Soru 5

24 sayısının %25’ i ile %150’ sinin toplamı kaçtır?

 • 36
 • 42
 • 48
 • 54
REKLAM
Soru 6

işleminin sonucu kaçtır?

Soru 7

Yukarıdaki şekilde p // r ve k bir kesendir.
Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir?

 • 65
 • 85
 • 105
 • 115
Soru 8

Mehmet cebindeki 50 liranın 2/5’ si ile yiyecek, kalan paranın 1/3’ i ile içecek alıyor.
Buna göre Mehmet’in kaç lirası kalmıştır?

 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
Soru 9

Yukarıdaki şekilde KLMN ve PRST dikdörtgenleri birbirine benzerdir.
Şekilde verilenlere göre |PT| kaç santimetredir?

 • 3
 • 4,5
 • 5
 • 6,5
Soru 10

Yukarıdaki şekilde verilenlere göre b kaç derecedir?

 • 33
 • 57
 • 63
 • 77
Soru 11

Yarıçap uzunluğu r = 4 cm olan bir dik silindirin yüksekliği 12 cm dir.
Bu silindirin hacmi kaç santimetreküptür? ( π yerine 3 alınız.)

 • 144
 • 256
 • 494
 • 576
Soru 12

Şekildeki O merkezli dairede
[OP] ⊥ [OT] ve s(TOS) = 30° dir.
A bölgesinin alanı 120 cm² olduğuna göre B bölgesinin alanı kaç santimetrekaredir?

 • 30
 • 36
 • 40
 • 56
Soru 13

Şekildeki ABCD dörtgeni bir paralelkenar, |AD| = 12 cm ve |AH| = 5 cm dir.
[AH] ⊥ [BC] olduğuna göre ABCD paralelkenarın alanı kaç santimetrekaredir?

 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
REKLAM
Soru 14

(-3)3 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • 27
 • 9
 • -9
 • -27
Soru 15

17, 17, 18, 5, 11, 16, 19, 5, 18, 18
Yukarıdaki veri grubunun tepe değeri kaçtır?

 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Soru 16

Yukarıdaki O merkezli çemberde ALC yayının ölçüsü 100° dir.
m(A) = 70° olduğuna göre ACB açısının ölçüsü kaç derecedir?

 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
Soru 17

Bir sınıftaki 24 öğrenciden 8’ i gözlüklüdür.
Bu sınıftan rastgele seçilen iki öğrenciden birincinin gözlüklü diğerinin gözlüksüz olma olasılığı kaçtır?

Soru 18

6x + 5 = 4x + 11 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

 • -8
 • -3
 • 3
 • 8
Soru 19

-(2x -5) + (3x -2) cebirsel ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • 5x -7
 • -x + 3
 • x - 7
 • x + 3
Soru 20

Maaşı 3600 TL olan Ahmet’in bir aylık harcamaları yukarıdaki grafikte gösterilmiştir.
Buna göre gıdaya ayrılan harcama eğitim için ayrılan harcamadan kaç lira fazladır?

 • 500
 • 600
 • 700
 • 1200
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBACBDDCBADCBDCADCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?