Matematik 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Hindistan’ın nüfusu 1 250 000 000’dur.
Bu sayının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1,25 x 108
 • 1,25 x 109
 • 0,125 x 109
 • 0,125 x 108
Soru 2

(-4)-3 işleminin sonucu kaçtır?

 • -64
 • 12
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayıdır?

 • √2
 • √3
 • √4
 • √5
Soru 4

Aşağıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur?
I. 2√2 = √8
II. -4√5 = -√90
III. 5√11 = √55
IV. √9 = 3

 • I ve II
 • I ve IV
 • II ve III
 • III ve IV
Soru 5

√1,69 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 0,13
 • 1,3
 • 1,6
 • 16,9
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisindeki verilenler bir üçgenin kenarlarının uzunlukları olabilir?

 • 11 cm, 5 cm, 5 cm
 • 8 cm, 2 cm, 6 cm
 • 12 cm, 6 cm, 2 cm
 • 5 cm, 5 cm,1 cm
Soru 7

Şekildeki ABC üçgeninde [AB]⊥[AC]’tir.
|AB| = 4 cm, |AC| = √2 cm ve |BC| = 3√2 cm olduğuna göre, tanB kaçtır?

Soru 8

Yukarıdaki şekilde yan yüzeyinin açınımı verilen dik prizmanın tabanı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 9

|DE| = 12 cm olduğuna göre, |BC| kaç santimetredir?

 • 9
 • 13
 • 15
 • 16
Soru 10

Yarıçap uzunluğu 4 m ve yüksekliği 5 m olan dik dairesel silindir biçimindeki boş bir su deposu kaç metreküp su alır?
( π yerine 3 alınız.)

 • 60
 • 125
 • 240
 • 275
Soru 11

Tabanı eşkenar üçgen ve taban çevresi 30 cm olan üçgen dik prizmanın yan yüz alanı 360 cm² dir.
Buna göre prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?

 • 10
 • 12
 • 18
 • 36
Soru 12

Şekildeki ABC çeşitkenar üçgeninde m(A) = 90°dir.
Buna göre, sinB / sinC nedir?

 • |AC|2
 • |BC|2
Soru 13

Mehmet 10 tane özdeş karta sıra ile 1 den 10 ’a kadar sayılar yazarak bir torbaya atıyor.
Torbadan rastgele bir kart çekildiğinde bu kartta yazılı sayının 7 ’den küçük, çift bir sayı olma olasılığı kaçtır?

REKLAM
Soru 14

P (6,3) kaçtır?

 • 20
 • 60
 • 80
 • 120
Soru 15

2, 5, 8, 11, ...
Yukarıdaki sayı örüntüsünde 6. ve 8. adımdaki sayıların toplamı kaçtır?

 • 30
 • 33
 • 36
 • 40
Soru 16

ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2
 • 2a
 • 2b
 • 6ab
Soru 17

denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

 • 3
 • 6
 • 10
 • 13
Soru 18

3x -5 ≤ 4 eşitliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangi sayı doğrusunda koyu çizgi ile gösterilmiştir?

Soru 19

Aşağıda denklemi verilen doğrulardan hangisinin eğimi -1 ’dir?

 • x + y = 9
 • -x + y = 4
 • -3x + y = 3
 • x -5y = 5
Soru 20

Köşe noktalarının koordinatları (2,-3), (1,-5) ve (0,4) olan bir üçgenin x eksenine göre yansıması çiziliyor.
Aşağıdakilerden hangisi çizilen bu üçgenin köşe noktalarından biri değildir?

 • (0,-4)
 • (2,3)
 • (5,-1)
 • (1,5)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBCBBDACDCBCADDCDAAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?