Sosyal Bilgiler 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda, gruplar ve bu gruplara ait özellikler eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Grup <-----> Rol

 • Aile <-----> Baba
 • Okul <-----> Öğretmen
 • Adliye <-----> Hâkim
 • Hasta <-----> Doktor
Soru 2

Bir öğrenci eğitim hakkını kullanırken, aşağıdaki sorumluluklardan hangisini yerine getirmelidir?

 • Sofranın hazırlanmasına yardım etmek
 • Düzenli ders çalışma alışkanlığı kazanmak
 • Kişisel bakımını yapmak
 • Spor yapmak
Soru 3

Çocuk haklarını güvence altına alma görevi ________ aittir?
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • devlete
 • ailelere
 • derneklere
 • okullara
Soru 4

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme esaslarına göre her insan kaç yaşına kadar çocuk sayılır?

 • 7
 • 16
 • 18
 • 21
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tarihî yapıtlarımızdan biri değildir?

 • Galata Kulesi
 • Pamukkale
 • Yerebatan Sarayı
 • Nemrut harabeleri
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki halkoyunlarından hangisi Trakya yöresine aittir?

 • Zeybek
 • Horon
 • Hora
 • Bar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir?

 • TBMM’nin açılması
 • Saltanatın kaldırılması
 • Cumhuriyetin ilan edilmesi
 • Yeni Türk Harflerinin kabulü
Soru 8

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi vatandaşlık kimliğinin kazanılmasıyla ilgildir?

 • Uluslararası rakamların kabulü
 • Halkın seçme hakkına kavuşması
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi delta ovasıdır?

 • Bursa
 • Bafra
 • Ergene
 • Aksaray
Soru 10

Aşırı yağışlara bağlı olarak ortaya çıkan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deprem
 • Heyelan
 • Sel
 • Çığ
Soru 11

Aşağıdaki illerden hangisinde Akdeniz iklimi görülür?

 • Kayseri
 • Antalya
 • Şanlıurfa
 • Erzurum
Soru 12

“Toprağı işleyerek ekme - dikme faaliyetleriyle ürün elde edilmesine _________ denir.”
Cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Hayvancılık
 • Tarım
 • Ulaşım
 • Sanayi
Soru 13

Seracılık, turizm, turunçgiller ve muz denilince aklımıza gelen bölgemiz, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ege
 • Marmara
 • Karadeniz
 • Akdeniz
REKLAM
Soru 14

Atatürk’ün İstanbul Üniversitesini ve Yüksek Ziraat Enstitüsünü açması aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

 • Denizciliğe
 • Ulusal egemenliğe
 • Ticaret ve sanayiye
 • Akılcılık ve bilimselliğe
Soru 15

Dernekler, vakıflar ve birlikler, aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?

 • Özel kurumlar
 • Resmî kurumlar
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Genel Kurmay Başkanlığı
Soru 16

Babür hükümdarı Şah Cihan tarafından eşi Ercümend Banu’nun ölümü üzerine Agra şehrinde yaptırdığı mimari eser, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kolezyum
 • Tac Mahal
 • Keops Piramidi
 • Mostar Köprüsü
Soru 17

Ülkemizde uygulanan anayasa kaç yılında kabul edilmiştir?

 • 1982
 • 1961
 • 1924
 • 1921
Soru 18

Kara yollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek, aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin görev alanı içerisindedir?

 • İçişleri
 • Sağlık
 • Adalet
 • Millî Eğitim
Soru 19

“Duman Avcıları” sloganının ait olduğu sivil toplum kuruluşu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • TEMA
 • ÇEKÜL
 • Deniztemiz Derneği
 • Sigarayla Savaşanlar Vakfı
Soru 20

Ülkemizde eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maliye Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • Dışişleri Bakanlığı
 • Millî Eğitim Bakanlığı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACBCADBCBBDDCBAADD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?