Sosyal Bilgiler 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Atatürk’ün, Türkçenin araştırılması ve geliştirilmesi için kurduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halkevleri
 • Türk Ocakları
 • Türk Dil Kurumu
 • Türk Tarih Kurumu
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu bildirmektedir?

 • Basketbol çok eğlencelidir.
 • Akşam izlediğim film çok iyiydi.
 • Benim köyüm çok güzeldir.
 • Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
Soru 3

Dünyayı tam ortadan ikiye ayırdığı varsayılan paralel çizgi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meridyen
 • Ekvator
 • Geoit
 • Kutup
Soru 4

Türkiye fiziki haritasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • Sinop – Samsun il sınırı
 • Toros Dağları’nın uzanışı
 • Kızılırmak Nehri’nin kıvrımı
 • Çarşamba Ovası’nın çıkıntısı
Soru 5

Yukarıda verilen şekle göre ülkemiz hangi kuşakta yer alır?

 • Soğuk
 • Sıcak
 • Ilıman
 • Tropikal
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisini anlamca “Karlı yıl varlı yıl” atasözüyle ilişkilendirebiliriz?

 • Karın çok olduğu yıllarda enerji tüketimi artar.
 • Kar yağışının çok olduğu yıllarda ürünlerde bolluk olur.
 • Karlı geçen kıştan sonra yaz mevsiminde Akdeniz Bölgesi’nde turizm patlar.
 • Karın çok olduğu yıllarda Anadolu’nun iç ve doğu bölgelerinde birçok yerleşim yerinin karayolu bağlantısı kesilir.
Soru 7

İlk Çağ uygarlıklarından Sümerler tarım faaliyetlerini düzenlemek için ay ve güneşin hareketlerini incelemişlerdir.
Buna göre Sümerlerin aşağıdaki bilim dallarından hangisinde ileri gitmeleri beklenir?

 • Tıp
 • Kimya
 • Eczacılık
 • Astronomi
Soru 8

Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisinin krallarına “Midas” unvanı verilmiştir?

 • Frig
 • Hitit
 • Lidya
 • Urartu
Soru 9

Aşağıdaki ilk çağ medeniyetlerinden hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

 • Hitit
 • Lidya
 • Babil
 • Urartu
Soru 10

I. Kök Türk hükümdarı Bumin Kağan, ülkesinin batı bölgelerine “yabgu” unvanıyla, aşağıdakilerden hangisini atamıştır?

 • Kutluk
 • İstemi
 • Kapgan
 • Mukan
Soru 11

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi avlanmayı, et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan Mani dinini devletin resmî dini olarak kabul etmiştir?

 • Karluk
 • Kutluk
 • Uygur
 • Hazar
Soru 12

Dört Halife Dönemi olarak adlandırılan dönemde ilk halife aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ali
Soru 13

Aşağıda verilen hükümdar – devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Satuk Buğra Han – Asya Hun
 • Tuğrul Bey – Büyük Selçuklu
 • Sultan Mesut – Gazne
 • Bilge Kül Kadır Han – Karahanlı
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, ormanların faydalarından değildir?

 • Erozyonu engellemesi
 • Su kaynaklarını koruması
 • Sanayiye ham madde olması
 • Trafik akışına yardımcı olması
Soru 15

Ülkemizdeki akarsular, aşağıdakilerden hangisinin üretimine kaynaklık eder?

 • Enerji
 • Bor
 • Turizm
 • Doğalgaz
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın görevleri arasındadır?

 • Ağaç dikimini özendirmek
 • Doğal afete uğrayanlara yardım etmek
 • Çevre sorunlarını gidermeye çalışmak
 • Kişileri kötü alışkanlıklardan korumak
Soru 17

Kutuplar, çöller ve bataklık alanlar, _________ yönünden benzer özelliklere sahiptir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • iklim
 • yükselti
 • bitki örtüsü
 • nüfusun dağılışı
Soru 18

Aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisi seçimle işbaşına gelmez?

 • Muhtar
 • Devlet bakanı
 • Belediye başkanı
 • Diyanet işleri başkanı
Soru 19

Demokrasi kavramı, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

 • Cumhuriyetçilik
 • Milliyetçilik
 • İnkılapçılık
 • Devletçilik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinin yapılmasından toplum bir fayda görmez?

 • Organ ve doku bağışından
 • Korsan ürünlerin satışından
 • Aşının bulunmasından
 • Nanoteknolojinin kullanılmasından
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBACBDACBCAADABDDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?