Sosyal Bilgiler 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Atatürk’ün, Türkçenin araştırılması ve geliştirilmesi için kurduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

  • Halkevleri
  • Türk Ocakları
  • Türk Dil Kurumu
  • Türk Tarih Kurumu
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu bildirmektedir?

  • Basketbol çok eğlencelidir.
  • Akşam izlediğim film çok iyiydi.
  • Benim köyüm çok güzeldir.
  • Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
Soru 3

Dünyayı tam ortadan ikiye ayırdığı varsayılan paralel çizgi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Meridyen
  • Ekvator
  • Geoit
  • Kutup
Soru 4

Türkiye fiziki haritasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  • Sinop – Samsun il sınırı
  • Toros Dağları’nın uzanışı
  • Kızılırmak Nehri’nin kıvrımı
  • Çarşamba Ovası’nın çıkıntısı
Soru 5

Yukarıda verilen şekle göre ülkemiz hangi kuşakta yer alır?

  • Soğuk
  • Sıcak
  • Ilıman
  • Tropikal
SORU R
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisini anlamca “Karlı yıl varlı yıl” atasözüyle ilişkilendirebiliriz?

  • Karın çok olduğu yıllarda enerji tüketimi artar.
  • Kar yağışının çok olduğu yıllarda ürünlerde bolluk olur.
  • Karlı geçen kıştan sonra yaz mevsiminde Akdeniz Bölgesi’nde turizm patlar.
  • Karın çok olduğu yıllarda Anadolu’nun iç ve doğu bölgelerinde birçok yerleşim yerinin karayolu bağlantısı kesilir.
Soru 7

İlk Çağ uygarlıklarından Sümerler tarım faaliyetlerini düzenlemek için ay ve güneşin hareketlerini incelemişlerdir.
Buna göre Sümerlerin aşağıdaki bilim dallarından hangisinde ileri gitmeleri beklenir?

  • Tıp
  • Kimya
  • Eczacılık
  • Astronomi
Soru 8

Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisinin krallarına “Midas” unvanı verilmiştir?

  • Frig
  • Hitit
  • Lidya
  • Urartu
Soru 9

Aşağıdaki ilk çağ medeniyetlerinden hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

  • Hitit
  • Lidya
  • Babil
  • Urartu
Soru 10

I. Kök Türk hükümdarı Bumin Kağan, ülkesinin batı bölgelerine “yabgu” unvanıyla, aşağıdakilerden hangisini atamıştır?

  • Kutluk
  • İstemi
  • Kapgan
  • Mukan
Soru 11

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi avlanmayı, et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan Mani dinini devletin resmî dini olarak kabul etmiştir?

  • Karluk
  • Kutluk
  • Uygur
  • Hazar
Soru 12

Dört Halife Dönemi olarak adlandırılan dönemde ilk halife aşağıdakilerden hangisidir?

  • Hz. Ebu Bekir
  • Hz. Osman
  • Hz. Ömer
  • Hz. Ali
Soru 13

Aşağıda verilen hükümdar – devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  • Satuk Buğra Han – Asya Hun
  • Tuğrul Bey – Büyük Selçuklu
  • Sultan Mesut – Gazne
  • Bilge Kül Kadır Han – Karahanlı
SORU R
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, ormanların faydalarından değildir?

  • Erozyonu engellemesi
  • Su kaynaklarını koruması
  • Sanayiye ham madde olması
  • Trafik akışına yardımcı olması
Soru 15

Ülkemizdeki akarsular, aşağıdakilerden hangisinin üretimine kaynaklık eder?

  • Enerji
  • Bor
  • Turizm
  • Doğalgaz
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın görevleri arasındadır?

  • Ağaç dikimini özendirmek
  • Doğal afete uğrayanlara yardım etmek
  • Çevre sorunlarını gidermeye çalışmak
  • Kişileri kötü alışkanlıklardan korumak
Soru 17

Kutuplar, çöller ve bataklık alanlar, _________ yönünden benzer özelliklere sahiptir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  • iklim
  • yükselti
  • bitki örtüsü
  • nüfusun dağılışı
Soru 18

Aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisi seçimle işbaşına gelmez?

  • Muhtar
  • Devlet bakanı
  • Belediye başkanı
  • Diyanet işleri başkanı
Soru 19

Demokrasi kavramı, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

  • Cumhuriyetçilik
  • Milliyetçilik
  • İnkılapçılık
  • Devletçilik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinin yapılmasından toplum bir fayda görmez?

  • Organ ve doku bağışından
  • Korsan ürünlerin satışından
  • Aşının bulunmasından
  • Nanoteknolojinin kullanılmasından
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBACBDACBCAADABDDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?