Türkçe 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “durumunu düzeltmek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

 • Babasından haber alamayınca kendi kendini yedi durdu.
 • Son olaylardan sonra yavaş yavaş kendini toplamıştı.
 • Bu projede de kendini göstermiş, adını duyurmuştu.
 • İnsan, işine kendini verdi mi başarılı olur.
Soru 2

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi temel anlamıyla kullanılmıştır?

 • Çekmecenin gözüne bakmayı düşündün mü?
 • Dağların sırtlarındaki karlar daha erimemiş.
 • Köprünün ayakları selden zarar görmüş.
 • Maç sırasında boksörün burnu kırıldı.
Soru 3

(1) Meriç Nehri’nin ortasındaki Kirişçi Adası’nda gezintiye çıkmıştık. (2) Taze çimenler, kardelenler, bahar yağmurlarıyla yıkanmış toprak kokuları ve çağıldayan ırmağın huzur veren sesi etkileyiciydi. (3) Üç kişiydik. (4) Bir müddet etrafı seyredip yemek yemek için bir restorana gittik.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde “beğeni” söz konusudur?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerde deyimlerden hangisi “çok korkmak, çok sıkılmak” anlamına gelmektedir?

 • Bu olaydan sonra hepimiz dersimizi aldık.
 • Asansörde kalınca ecel terleri döktüler.
 • Yemekler çok lezzetliydi, parmaklarımızı yedik.
 • Sınıftaki arkadaşlarımın oyununa geldim.
Soru 5

Bu çileyi hiçbir suçum olmadığı hâlde öyle bir çekiyorum ki zaman zaman sinirlerimin dizginini ele almasam çıldıracağım.
Bu cümlede altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Olaylar karşısında çaresiz kalmak
 • Aşırı üzülmek, çok yıpranmak
 • Öfkesini kontrol etmek
 • Düşüncelerinde kararlı olmak
REKLAM
Soru 6

(1) Yazarın “Açlık” isimli kitabı, okuyanı ürpertecek nitelikteydi. (2) Bu kitapta, para sıkıntısı çeken bir gencin hayatı anlatılıyor. (3) Yazar, yaşadıklarını tüm samimiyetiyle dile getirmiş. (4) Kayıp gençliğini nasıl bulduğunu her satırda kalbi titreyerek anlatmış.
Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi nesneldir?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 7

Cumartesi, sabah erkenden kalktık. Eşyalarımızı hazırladık. Bizi fıstık bahçesine götürdüler ve lezzet şöleni başladı. Fıstık bahçesinde bol bol fıstık yedik. Gaziantep’te dört yıldır yaşamama rağmen hiç bu kadar lezzetli fıstık yememiştim.
Bu metindeki altı çizili ifade aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisidir?

 • Yer
 • Zaman
 • Olay
 • Ana karakter
Soru 8

Annenden öğrendiğinle yetinme
Çocuğum, Türkçeni geliştir.
Dilimiz öylesine güzel ki
Durgun göllerimizce duru,
Akar sularımızca coşkulu…
Ne var ki çocuğum,
Güzellik de bakım ister.

Bu dizelerde ele alınan konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çocuk
 • Ana dilimiz
 • Doğa
 • Güzellik
Soru 9

(1) Bir alışveriş merkezine girdiniz ve derinden bir ney sesi geliyor kulağınıza. (2) Ney, tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanıdır. (3) Sesini duyunca bilenlerin aklına hemen ney’in hikâyesi gelir. (4) Sazlıktan koparılan kamış memleketinden, sevdiklerinden uzak kalmıştır. (5) İçinde derin bir gurbet acısı vardır. (6) Kamışa üflendiğinde bu derin acı dile gelir ve ney, bu acıya dinleyenleri de ortak eder.
Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
Soru 10

Âşık Veysel, Cumhuriyet Dönemi’nin en büyük saz şairlerindendir. Sivas’ın Sivrialan köyünde 1894’te doğdu. Yedi yaşındayken çiçek hastalığından gözlerini kaybetti. Sivrialan’a gelen halk şairlerini dinleyerek halk şiirini öğrendi. Bir dönem halk türküsü öğretmenliği de yaptı.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hikâye
 • Otobiyografi
 • Deneme
 • Biyografi
Soru 11

(1) Neşeli bir yüz, güneşli bir hava gibidir. (2) Hem kendi hem başkası için aydınlık vericidir. (3) Ruhun ışıklanması neşe ile olur. (4) Çocukluğun saflığı en ileri yaşlarımızda bile neşe ile yeniden doğar.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme vardır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 12

Evrende bizi mutlu edebilecek o kadar şey var ki... Ne yazık ki bizler bunların birçoğunun farkında değiliz. Mutlu olmak istiyorsak gerçekten temiz bir ruha, dünyadaki güzellikleri görebilecek bir göze ve bir çocuk kalbine sahip olmamız gerekir.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • İnsanların mutlu olmak için sahip olması gereken özelliklere
 • Mutlu olmanın tek bir şeye bağlı olmadığına
 • Çocukluğun en mutlu dönem olduğuna
 • İnsanların, kendisini mutlu edecek unsurları fark edemediğine
Soru 13

Bir köylü kadın, bir buzağıyı doğar doğmaz kucağına alıp sevmiş. Sonra da bunu âdet edinmiş. Her gün buzağıyı kucağına alıp taşımış. Sonunda buna o kadar alışmış ki buzağı büyüyüp koca öküz olduğu zaman, onu yine kucağında taşımış.
Bu metinde anlatılmak isteneni aşağıdaki atasözlerinden hangisi verir?

 • Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.
 • Ağaç yaş iken eğilir.
 • Eşeği dama çıkaran yine kendi indirir.
 • Can çıkmayınca huy çıkmaz.
REKLAM
Soru 14

“Çocukluğumun geçtiği o temiz mahalleyi asla unutamam.” cümlesindeki altı çizili sıfatın özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 • Sinemaya kaç kişi geleceklerini söylemediler.
 • Akşam yemeklerinde dörtte bir ekmek bana yetiyor.
 • Düğünümüzde iki yüz çam fidanı dağıttık.
 • Karşımızda duran şu şirin ev yıllardır bomboş.
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?

 • Evlerinin yakınında çok güzel bir lokanta var.
 • Ülkemizin her bölgesinde karpuz yetişir.
 • Ayakkabısının topuğunun çivisi yürürken çıkmış.
 • Niçin kendi kalemini kullanmıyorsun?
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi yönelme hâl eki almıştır?

 • Yemeklerini yazın terasta yerlerdi.
 • Aniden içeriye bir kuş girdi.
 • Tarihten ders almanız gerekir.
 • Sen hastalanınca başında beklerdim.
Soru 17

Küçük masasının başına geçen Hasan sürekli bir şeyler yazıyordu.
Bu cümlede aşağıdaki isim çeşitlerinden hangisinin örneği yoktur?

 • Cins
 • Özel
 • Topluluk
 • Somut
Soru 18

“Omzunun ağrısı geçtiğinde çoktan akşam olmuştu.” cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

 • Ünlü daralması
 • Ünsüz yumuşaması
 • Ünlü düşmesi
 • Ünsüz sertleşmesi
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

 • Yediği meyveleri kendi bahçesinde yetiştiriyor.
 • Burnuna yanık kokuları geliyordu.
 • Televizyon reklamları çocukları çok etkiliyor.
 • Annemde güzel pastalar, börekler yapar.
Soru 20

Bu güzel ormanları nasıl koruyabiliriz ( ) Bunları düşünmek sadece çevre dostlarının mı görevi ( ) Asıl sorumlu bireyler midir ( ) yoksa toplum mu ( )
Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • (?) (.) (,) (?)
 • (?) (?) (,) (?)
 • (.) (?) (?) (.)
 • (,) (.) (?) (.)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDBBCBABADACDDCBCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?