Türkçe 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 • Bu kafayla bu işe girersen başarılı olamazsın.
 • İki açık sarı tel alnının ortasına yapışmıştı.
 • Yaramaz çocuk taşın üstünden inip yere oturdu.
 • Sırtında hep aynı kahverengi elbiseyle geziyordu.
Soru 2

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

 • Evdeki hesap çarşıya uymaz.
 • Altın eşik gümüş eşiğe muhtaçtır.
 • Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz.
 • Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.
Soru 3

“Yatmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir işin, durumun yürümemesi; başarısızlıkla sonuçlanması” anlamında kullanılmıştır?

 • Mallar depoda yatıyor.
 • Bizim araba beş gündür evin önünde yatıyor.
 • Bu yaz için yaptığımız tatil planı yattı.
 • Sinop’ta mola verir, öğretmen evinde yatarız.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğeni anlamı vardır?

 • Kendisine altın bir kolye hediye ettim.
 • Bu futbolcuyu da çok şişiriyorlar.
 • Şair dediğin işte böyle olmalı.
 • Keşke zamanında onu dinlemiş olsaydım.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

 • Renkli kostümlerini giyen çocukların gösterileri akşama kadar sürmüş.
 • Penguenler, Antarktika’ya müthiş bir sıcaklık ve sevecenlik katıyor.
 • Günümüzde yaşayan asırlık insanların sayısı hayli fazla.
 • Nesli tükenen hayvanların korunması için ilginç bir kampanya başlatmıştı.
REKLAM
Soru 6

Acısı kaç paredir ovanın
Kaç renkle yetişir gülü yaylanın
Dalgası nasıl köpürür
Nasıl vurur kıyıya deniz ne bileyim
Ben dağları bilirim

Bu şiirde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ova
 • Yayla
 • Dalga
 • Dağ
Soru 7

“Dünyada on bin mil yol almak, on bin sayfa kitap okumaktan iyidir.” cümlesiyle aynı anlama gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dünya malı dünyada kalır.
 • Çok okuyan değil çok gezen bilir.
 • Gezen ayağa taş değer.
 • Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dinlemede güçlük yaratan nedenlerden biri değildir?

 • Konuşana önem vermemek
 • Oturulan yerde rahat edememek
 • Konuya ilgi duymamak
 • Herhangi bir engeli bulunmamak
Soru 9

Aşağıdaki konuşma yöntem ve tekniklerinden hangisinin amacı “dinleyicileri konuşma sürecine dâhil ederek konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve konuya farklı bakış açıları getirmek”tir?

 • Güdümlü konuşma
 • Eleştirel konuşma
 • Katılımlı konuşma
 • Yaratıcı konuşma
Soru 10

Kim demiş sonsuz hüzün var diye
Mutluluk senin olduğun yerde yine
Tatlar, sesler ve renklerin hepsi sende
Sadece kafanı kaldır ve bak gökyüzüne

Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sonsuzluk
 • Mutluluk
 • Renkler
 • Gökyüzü
Soru 11

Fadiş nine, torunu Perinaz’a şöyle öğüt verir: “Sen benim söylediğim tüm övgüleri hak ediyorsun, yeter ki _________ “
Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa Perinaz’ın olumsuz bir kişilik özelliğinin de olduğu anlaşılır?

 • kendini başkasının yerine koymayı öğren.
 • güzel ve iyi kalpli olmaktan yorulma kızım.
 • sultan kızı da olsan halkla iç içe olmayı sürdür.
 • alçakgönüllü olmaktan hiç vazgeçme yavrum.
Soru 12

(1) Antalya il sınırlarında akan Manavgat Çayı, 93 km yol kat ediyor. (2) Manavgat’a birkaç kilometre kala yeşillikler içinde 5 metrelik bir seti aşıyor. (3) Ziyaretçilerin, şelaleyi izleyebilmesi için burada çevre düzenlemesi yapılmış. (4) Manavgat Şelalesi güzelliği ve serinliğiyle sıcak havalarda Antalya’da başlıca kaçış noktalarından biri.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 13

Kelebek, böceklerin pul kanatlılar takımının kanatlı fertlerine verilen genel addır. 150.000 kadar türü bilinmektedir. Vücutları kiremit dizilişi şeklinde renkli pullarla örtülüdür. Ağızları hortum şeklindedir.
Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmamıştır?

 • Betimleme
 • Tanımlama
 • Sayısal ifadelerden yararlanma
 • Karşılaştırma
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir zarf kullanılmıştır?

 • Çocuklar içeride uslu uslu oynuyorlardı.
 • Dedem kışın şehir merkezindeki evine giderdi.
 • Arkadaşımla yarın Kızılay’da görüşeceğiz.
 • Yazdığın fıkraları uyumadan önce okurum.
Soru 15

“Katıl-” fiilinin geniş zaman, 1. çoğul şahıs, olumlu, soru biçimine göre çekimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Katılmaz mısınız?
 • Katılır mıyız?
 • Katılacak mısın?
 • Katılmamışlar mı?
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil farklı bir kiple çekimlenmiştir?

 • Buradaki orman yıllar önce yanmış.
 • Yaz tatilinde doya doya kitap okudum.
 • Kendinden küçükleri her zaman korur.
 • İşinle ilgili konularda kendin karar vermelisin.
Soru 17

“Akşamleyin evde kardeşinle ilgilenmelisin.” cümlesinde hangi kelime vurgulanmak istenmiştir?

 • akşamleyin
 • evde
 • kardeşinle
 • ilgilenmelisin
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır?

 • Yeni taşındıkları ev okula çok uzaktı.
 • Herkesin beğenerek okuyacağı bir kitaptı.
 • Ailesinden uzun bir süre ayrı kalacaktı.
 • Kestiği ekmek dilimleri incecikti.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Hastalığı sebebiyle işine on beş gün ara vermişti.
 • Yangın, kısa sürede 2.’nci kata sıçramıştı.
 • Atık kâğıt için bin üç yüz kilo gazete toplandı.
 • Erciyes Dağı, 3917 m yüksekliğinde sönmüş bir yanardağdır.
Soru 20

Çalıştım, çabaladım, bu günlere geldim.
Bu cümledeki virgülün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tırnak içine alınmayan alıntı cümleleri belirtmek
 • Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak
 • Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
 • Anlatıma güç kazandırmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCCDABDCBADDABDCCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?