Din kültürü ve Ahlak bilgisi 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Kul hüvellâhü ehad, Allâhus samed. Lem yelid ve lem yuled.
Ve lem yekün lehü küfüven ehad.”
(İhlas suresi, 1-4. ayetler)
Bu surede altı çizili bölümün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Her şey O’na muhtaçtır. O hiç bir şeye muhtaç değildir.
 • Doğurmamış ve doğmamıştır.
 • O’nun hiçbir dengi yoktur.
 • De ki: O Allah birdir.
Soru 2

Kim mü’min kardeşinin ihtiyacını karşılarsa, Allah da onun bir ihtiyacını karşılar.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadisin mesajına uygundur?

 • Engelli birine yardım etmek
 • Ödevlerini zamanında yapmak
 • Boş vakitlerde kitap okumak
 • Derste öğretmeni dikkatli dinlemek
Soru 3

İhlas suresindeki “Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.” ayetini ifade eden Allah’ın sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Basar
 • Samet
 • Tekvin
 • Kudret
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın kötülüklerden sakındırma ile ilgili ayetlerinden biri değildir?

 • “Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.”
  (Araf suresi, 31. ayet)
 • “Şüphesiz Alah, adaletii iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar.”
  (Nahl suresi, 90. ayet)
 • “Kim bir yanılgıya düşer veya bir günah işlerde, sonra onu suçsuz birinin üzerine atarsa, apaçık bir iftira ve günah yüklenmiş olur.”
  (Nisa suresi, 112. ayet)
 • “Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede yüzer.”
  (Enbiya suresi, 33. ayet)
Soru 5

“Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.”
(Fatiha suresi, 5. ayet)
Bu ayetle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Hiçbir ibadet başka bir ibadetin yerini tutamaz.
 • İbadet sadece Allah’a yapılmalıdır.
 • İbadetlerin zamanı ve şekli bellidir.
 • Dua etmek önemli ibadetlerdendir.
REKLAM
Soru 6

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti...”
(Enbiya suresi, 22. ayet)
Bu ayetle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

 • Allah’ın varlığı ve birliğine
 • Allah’ın güzel isimlerine
 • Allah’ın kullarına merhametine
 • Allah’ın tövbeleri kabul etmesine
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in ailesinin davranışlarına örnek gösterilemez?

 • Misafire ikram ederlerdi.
 • Komşularla iyi geçinirlerdi.
 • İsraftan kaçınırlardı.
 • Bütün işleri kadınlar yapardı.
Soru 8

Öğretmeni Seval’den namaz kılma sebebini, niçin sadaka verdiğini, ramazanda oruç tutma gerekçesini gösteren ayetleri ödev olarak yazmasını istemiştir.
Buna göre Seval’in ödevinde aşağıdaki ayetlerden hangisi yer almaz?

 • “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin...”
  (Bakara suresi, 21. ayet)
 • “...Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.”
  (Hac suresi, 77. ayet)
 • “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
  (Zariyat suresi, 56. ayet)
 • “Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.”
  (Hicr suresi, 9. ayet)
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Nimete şükür amacıyla yapılır.
 • Dünyevi işlerimizi aksatır.
 • Yaratana karşı sorumluluktur.
 • Davranışlarımızı güzelleştirir.
Soru 10

“... Kararını verdiğin zaman, Allah’a dayanıp ona güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.”
(Al-i İmran suresi, 159. ayet)
Bu ayete göre hangi davranış yanlıştır?

 • İlaç kullandıktan sonra şifa beklemek
 • Ürün almak için tarlanın bakımını yapmak
 • Arabanın bakımını yaptırıp sonra kullanmak
 • Çalışmadan başarı beklemek
Soru 11

Ergenlik çağına ulaşmış, akıllı ve sağlıklı her Müslümanın öncelikle yükümlü olduğu ibadetler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namaz - Hac
 • Oruç - Zekat
 • Namaz - Oruç
 • Hac - Zekat
Soru 12

• İstekleri Allah’a iletmektir.
• Yardım istemek ve sığınmaktır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Salih amel
 • Dua
 • Tövbe
 • Sabır
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi caminin dış bölümlerinden biri değildir?

 • Minber
 • Mahya
 • Şadırvan
 • Minare
REKLAM
Soru 14

Hz. Muhammed’in (sav) aile içindeki örnek davranışlarından biri de kendisi ve ailesiyle ilgili önemli konularda aile bireylerine danışması ve onların görüşlerine değer vermesiydi.
Bu metne göre Hz. Muhammed (sav.) ve ailesinde aşağıdakilerden hangisine önem verilmektedir?

 • Komşuluğa
 • Eğitime
 • İstişareye
 • Cömertliğe
Soru 15

Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İslam dininin temel kaynağıdır.
 • Kıyametin vaktini bildirir.
 • İnsanlara yol gösterir.
 • İbadet etmeyi öğretir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan biri değildir?

 • Ramazan Bayramı
 • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 • Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
 • Cumhuriyet Bayramı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir milleti oluşturan unsurlar arasında yer almaz?

 • Bayrak
 • Tarih birliği
 • Vatan sevgisi
 • Soy birliği
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Yılın belirli günlerinde yapılır.
 • İnsanların eşitliğinin ifadesidir.
 • Yoksullar sıkıntılarından kurtulmuş olur.
 • Tavaf, vakfe ve ihrama girmek farzlarıdır.
Soru 19

• Kur’an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır.
• Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilmiştir.
Burada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?

 • Muharrem Ayı
 • Kadir Gecesi
 • Ramazan Bayramı
 • Miraç Kandili
Soru 20

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. İbrahim ile ilgili değildir?

 • Peygamberliğiyle birlikte hükümdarlık da yapmıştır.
 • Kur’an’da adını taşıyan bir sure vardır.
 • Nemrut tarafından ateşe atılmıştır.
 • Puta tapıcılıkla mücadele etmiştir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDBADDBDCBACBADCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?