Din kültürü ve Ahlak bilgisi 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

• Manevi varlıklardır.
• Nurdan yaratılmışlardır.
• Günah işlemezler.
• Yeme, içme ve uyuma gibi şeylere ihtiyaç duymazlar.
Bazı özellikleri verilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnsan
 • Şeytan
 • Cin
 • Melek
Soru 2

Ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve sonsuz olarak devam edecek olan hayata denir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Berzah
 • Mahşer
 • Ahiret
 • Kıyamet
Soru 3

“Din” ve “Din Anlayışı” hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Din <-----> Din Anlayışı

 • Vahye dayanır <-----> Vahyin yorumuna dayanır
 • Tektir Birden <-----> çok olabilir
 • Değişmez <-----> Değişebilir
 • Yereldir <-----> Evrenseldir
Soru 4

“De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan şeytanın şerrinden insanların Rabb’ine, insanların Melikine, insanların İlahına sığınırım!”
Meali verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • Felak
 • Nâs
 • Nasr
 • Mâün
Soru 5

“Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre miktarı kötülük işlemişse onu görür.”
(Zilzal suresi, 7-8.ayetler)
Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?

 • Adalet
 • İlim
 • Yaratma
 • Merhamet
REKLAM
Soru 6

Bir kişinin Allah’ın rızasını kazanmak için ramazanın son on gününde ibadet niyetiyle bir mescitte kalmasına, beklemesine denir.
Tanımlanan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zikr
 • İtikâf
 • Oruç
 • Riyazet
Soru 7

Kadir gecesi aşağıdaki hicri ayların hangisi içerisinde yer alır?

 • Recep
 • Şaban
 • Ramazan
 • Şevval
Soru 8

• Vaciptir.
• Kişi başına verilir.
• Ramazan ayının sonuna yetişen yeterli miktarda mala sahip Müslüman verir.
Bazı özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zekât
 • Fıtır sadakası
 • Fidye
 • Sadaka-i Câriye
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardandır?

 • Göze ilaç damlatmak
 • Banyo yapmak
 • İlaç yutmak
 • Kan vermek
Soru 10

“Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden kim hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa tutamadığı gün sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak fidye gerekir.”
(Bakara suresi, 184.ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Oruç tutmak için niyet edilmelidir.
 • Farz olan oruç belirli günlerde tutulur.
 • Yolculara tutup tutmama konusunda kolaylık vardır.
 • Çeşitli sebeplerle tutulamayan oruç başka günlerde kaza edilir.
Soru 11

Benim insanlarla durumum şuna benzer: Adamın biri ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve böcekler ateşe atlamaya başlamışlar o adam onları kurtarmaya (engel olmaya) çalıştıkça başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de (tıpkı o adam gibi) sizi tutarak ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler ise ateşe atlıyorsunuz.
Bu hadiste Hz. Peygamber’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

 • Müjdeleyici olması
 • Son peygamber oluşu
 • İnsanlığa rahmet oluşu
 • Vahiy alması
Soru 12

I. İnsanlık için uyarıcı olması
II. Aldığı vahiyleri açıklaması
III. Ev işlerine yardım etmesi
IV. Ticaret yapması
Bunlardan hangileri Hz. Peygamber’in insani yönüyle ilgilidir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’le ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Kur’an-ı açıklayıcıdır.
 • Peygamberlerin ilkidir.
 • İnsanlık için bir uyarıcıdır.
 • Güzel ahlakın tamamlayıcısıdır.
REKLAM
Soru 14

“(Ey Muhammed!) De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor...”
(Kehf suresi, 110.ayet)
Bu ayete göre Hz. Peygamber’i diğer insanlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbadet etmesi
 • Merhameti
 • Adaleti
 • Vahiy alması
Soru 15

Hurafe gerçek olmadığı halde sonradan uydurulan, esası olmayan ve dinde varmış gibi kabul edilen inançlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi hurafe kapsamında değerlendirilemez?

 • Ölülerin arkasından dua etmek
 • Türbelerden medet ummak
 • Falcılık yapmak
 • Ruh çağırmak
Soru 16

Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Mezhepler <-----> Mezhep Kurucuları

 • Caferilik <-----> Cafer-i Sadık
 • Hanbelilik <-----> Malik bin Enes
 • Şafiilik <-----> İmam Şafii
 • Hanefilik <-----> Ebu Hanife
Soru 17

Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine ödünç para, mal vb. şeyler vermektir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhsan
 • İnfak
 • Karz-ı Hasen
 • Sadaka-i Cariye
Soru 18

Türkçemizde dini anlam içeren kelimeler çoktur. Örneğin “alınyazısı”, Türkçe bir kelime olup kaderi anlatır. Hasta ziyaretinde “Allah şifalar versin.”, yolculuğa çıkarken “Allah’a ısmarladık.”, ölen birinin hakkında konuşurken ise “Mekânı cennet olsun.” deriz.
Bu metin aşağıdaki konu başlıklarından hangisiyle ilgilidir?

 • Dildeki Dini Motifler
 • Musikideki Dini Motifler
 • Mimarideki Dini Motifler
 • Pozitif bilimlerdeki Dini Motifler
Soru 19

“ ________ sana darılan, seninle ilişkiyi kesen kimse ile barışmandır, sana vermeyene vermendir, sana eziyet edeni hoş görüp bağışlamandır.”
Bu hadisteki tanıma göre boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 • İbadet
 • Güzel ahlak
 • İman
 • Adalet
Soru 20

Alevilikte cemi yöneten kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zâkir
 • Dede
 • Peyikçi
 • Çerağcı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDBABCBCACDBDABCABB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?