Din kültürü ve Ahlak bilgisi 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kaza ve kader konusuyla ilişkili kavramlardan biri değildir?

 • Tevekkül
 • İrade
 • Doğruluk
 • Rızık
Soru 2

Deniz ve göllerdeki tuz, suda yaşayan canlıların yaşamlarına uygun orandadır. Gezegen ve yıldızların büyüklükleri, aralarındaki mesafe, evrendeki dengeyi sarsmayacak şekilde Allah tarafından konulmuştur. Atmosfer, dünyamızın etrafını sarmakta ve yer çekiminin etkisiyle dünyanın çevresinde yer almaktadır.
Bu metinde, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Allah deniz ve gölleri bazı canlıların yaşamasına uygun yaratmıştır.
 • Allah’ın yaratmasında, mükemmel bir planlama, ölçü ve düzen vardır.
 • Dünyamızın etrafını saran atmosfer yer çekimine göre planlanmıştır.
 • Gezegen ve yıldızların aralarındaki mesafe, evrendeki denge gözetilerek ayarlanmıştır.
Soru 3

“Allah’ın neyin, ne zaman, nerede olacağını belli bir ölçü, düzen ve plan içerisinde yaratması” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kader
 • Ecel
 • Denge
 • Ömür
Soru 4

“(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik...”
(Mürselât suresi, 20-23.ayetler)
Bu ayetlerde, evrendeki yasalardan hangisine işaret edilmektedir?

 • Toplumsal
 • Biyolojik
 • Fiziksel
 • Kimyasal
Soru 5

İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı zaman dilimine denir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hayat
 • Ecel
 • Alem
 • Ömür
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi zekât verecek kişide aranan şartlardan biri değildir?

 • Akıllı olmak
 • Zengin olmak
 • Bedenen sağlıklı olmak
 • Ergenlik çağına girmiş olmak
Soru 7

Hac ve umre hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hacda da umrede de Kâbe tavaf edilir.
 • Hac da umre de ömürde bir kez yapılır.
 • Umrede vakfe yoktur, hacda ise vakfe yapılır.
 • Umrede şeytan taşlama yoktur, hacda ise vardır.
Soru 8

Kurban Bayramı arifesinde öğle vaktinde bayram sabahına kadar, bir süre Arafat’ta bulunmaktır. Haccın farzlarından biridir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vakfe
 • Tavaf
 • İtikâf
 • Ziyaret
Soru 9

Hz. Peygamber, çevresindeki bilgi sahibi kişilerin görüşlerine başvururdu. Herhangi bir konuda karar vermeden önce işin uzmanı olan kişilerin görüşlerini alırdı. Bu görüş ve fikirler çerçevesinde çoğunluğun verdiği ortak karara uyardı.
Bu parçanında, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisi ön plana çıkmaktadır?

 • Merhametli olması
 • Adalete değer vermesi
 • Danışarak iş yapması
 • Güvenilir olması
Soru 10

Hz. Muhammed (sav.), hayatı boyunca pek çok zorlukla karşılaşmıştır. Dünyaya gelmeden babasını, çok küçük yaşlarda iken annesini kaybetmiştir. Yetim ve öksüzlüğün beraberinde getirdiği sıkıntılara katlanmıştır. Peygamberlik görevini yerine getirirken de pek çok sıkıntıya göğüs germiştir. Ancak bütün bunlar karşısında asla yılgınlığa düşmemiştir.
Bu parçanında, Hz. Muhammed’in (sav.), hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 • Yetim ve öksüz büyümesi
 • Yaşadıklarından ders çıkarması
 • Zorluklar karşısında sabırlı davranması
 • Karşılaştığı zorlukları dostları ile paylaşması
Soru 11

Hz. Muhammed’in (sav.), davet metotları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Müjdeleme ve kolaylaştırma
 • Korkutma ve sindirme
 • Yumuşak ve tatlı dil
 • Sevgi ve hoşgörü
Soru 12

Ey İnsanlar, geçmiş milletlerin ne yüzünden helak olduğunu biliyor musunuz? Onlar mevki-makam sahibi olan zengin bir kimse bir şey çalarsa onu affeder, zayıf güçsüz birisi hırsızlık yapınca ise onu cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki kızım Fatıma da suç işlemiş olsaydı cezalandırırdım.
Hz. Muhammed (sav.), bu hadisinde aşağıdakilerden hangisinin önemine işaret etmektedir?

 • Hoşgörü
 • Sabır
 • Cesaret
 • Adalet
Soru 13

“Ey inananlar, size fâsık (yoldan çıkmış) bir adam bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.”
(Hucurât suresi, 6.ayet)
Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fâsık kişinin getirdiği haberin doğruluğuna itibar edilmez.
 • İnsan, bilmeyerek de başkalarına kötülük edebilir.
 • İnsanın her duyduğuna inanmaması gerekir.
 • Son pişmanlık fayda etmeyecektir.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’a göre bilgi edinme yolları arasında yer almaz?

 • Vahiy
 • Akıl
 • Rüya
 • Duyu organları
Soru 15

Bir düşünceye, inanışa körü körüne aşırı derecede bağlanıp ondan başkasını düşünememe durumudur.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Taassup
 • Bilgi
 • İman
 • İnanç
Soru 16

Dinimiz haksız kazancı yasaklamakta, el emeği ve alın teri ortaya konarak elde edilen kazancı ise ibadet kabul etmektedir. Çünkü başkasının malını meşru olmayan yollarla almak ve yemek haramdır.
Bu metinde, aşağıdaki kötü alışkanlıklardan hangisinin yasaklanma sebebinden söz edilmektedir?

 • İçki
 • Kumar
 • Sigara
 • Uyuşturucu
Soru 17

Din duygusu yaratılıştan gelen bir duygudur. Tarihin her döneminde insanlar, çeşitli varlıkları kutsal kabul etmiş ve bunlara tapınmışlardır. Bazen ayı, güneşi, yıldızları, bazen ateşi, bir hayvanı veya kendi elleriyle yaptıkları putları kutsallaştırmışlardır.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • İnanmak, insanın doğuştan getirdiği duygudur.
 • Tarih boyunca inançsız bir toplumdan söz edilemez.
 • İnsanlar, daima kutsallaştırma eğilimine sahip olmuşlardır.
 • İnanmak, varlıklar içerisinde sadece insana özgü bir niteliktir.
Soru 18

Bir kişinin “İnsan, geçmişte yaptıklarının karşılığını başka bir bedende dünyaya tekrar gelerek görecektir.” şeklinde düşünmesi aşağıdakilerden hangisine inandığının göstergesidir?

 • Tenâsüh
 • Ahiret
 • Ecel
 • Ömür
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkta yazarlarının adıyla anılan dört İncil’den biri değildir?

 • Yuhanna
 • Carlos
 • Matta
 • Luka
Soru 20

Hırsızlık, yalan, iftira ve öldürme gibi tutum ve davranışlar bütün dinler tarafından yasaklanmıştır.
Buna göre dinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin evrensel olduğu söylenebilir?

 • İnanç esaslarının
 • İbadet şekillerinin
 • Dua ve törenlerinin
 • Ahlak ilkelerinin
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBABDCBACCBDCCABDABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?