Fen Bilimleri 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Doğal anıtlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İnsan etkisiyle oluşan yapıtlardır.
 • Yasalarla koruma altına alınmışlardır.
 • Uzun yıllar sonucunda oluşurlar.
 • İnsanlığın geçirdiği değişimler hakkında bilgi verebilirler.
Soru 2

Sıcak su kaynakları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Yerin derinliklerinden gelir.
 • Mineral bakımından zengindir.
 • Çeşitli hastalıkların tedavisinde etkilidir.
 • İçme suyu kaynağı olarak kullanılır.
Soru 3

Bir tahta masaya aynı büyüklükteki metal, plastik ve tahta kaşıkla vurularak ses oluşturuluyor.
Bu deneyde oluşan seslerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • Aynı ses kaynağından çıkan sesin yayıldığı ortam değişse de aynı ses oluşur.
 • Farklı ses kaynağından çıkan sesin yayıldığı ortam değişirse farklı ses oluşur.
 • Farklı cisimlerle aynı maddeye vurulduğunda farklı sesler oluşur.
 • Aynı cisimle farklı maddelere vurulduğunda farklı sesler oluşur.
Soru 4

I. Ampul
II. Pil
III. Duy
Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığı yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Gönül öğretmenin yaptığı bu açıklamayı aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

 • ışık ışınları farklı ortamlarda farklı yayılır.
 • ışık ışınları doğrular hâlinde yayılır.
 • ışık ışınları birkaç yönde yayılır.
 • ışık ışınları her yönde yayılır.
REKLAM
Soru 6

Şekildeki gibi ışık kaynağı ile duvar arasındaki I, II ve III noktalarına opak bir cisim sırasıyla konulup gölge boyları uzunluğu duvarda işaretleniyor.
Buna göre cismin ışık kaynağından uzaklığı ile gölge boyu arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Öğrenciler sürtünme kuvvetinin cismin yüzeyine bağlı olduğunu göstermek için deney yapıyorlar. Bunun için ipe bağlı tahta takozu bir yüzeyde çok kolay çekerken diğer yüzeyde daha zor çekiyorlar.
Buna göre öğrenciler:
I. Cam levha
II. Zımpara kağıdı
III. Pürüzlü tahta
IV. Buz
yüzeylerinden hangi ikisini birlikte kullanmamıştır?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 8

Dinamometreler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Yapısında esnek yay kullanılır.
 • Üzerinde ölçeklendirilmiş gösterge vardır.
 • Ölçülen değer metre birimi ile ifade edilir.
 • Yayın hassasiyeti cinsine, kalınlığına ve uzunluğuna bağlıdır.
Soru 9


Tabloda bazı saf maddelerin erime sıcaklıkları verilmiştir.
Buna göre 230 ºC’de hangi madde sıvı hâlde bulunur?

 • Kükürt
 • Kalay
 • Kurşun
 • Alüminyum
Soru 10

Sıcaklıkları verilen K ve L maddeleri temas ettirildiğinde aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?

 • K maddesinin ısı vermesi
 • L maddesinin ısı alması
 • K maddesinin sıcaklığının artması
 • K ve L maddeleri arasında ısı alış verişinin olması
Soru 11

Aşağıda saf sıvıya ait sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir.
Bu grafiğe göre saf sıvı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kaynama süresince sıcaklık sabit kalmıştır.
 • Sıcaklık 10. dakikaya kadar artmıştır.
 • Kaynama sıcaklığı 100 °C’dir.
 • En fazla ısıyı 4. dakikada almıştır. 8
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisinde hem genleşme hem de büzülme olayı vardır?

 • Termometredeki civa seviyesinin düşmesinde
 • Kalorifer peteklerinin ısınırken ve soğurken ses çıkarmasında
 • Yaz aylarında elektrik tellerinin sarkmasında
 • Güneşte bırakılan gözlükten camın düşmesinde
Soru 13

• Enerji ihtiyacını karşılamada ilk önce kullanılır.
• Hızlı bir şekilde enerjiye dönüşür.
• Ağırlıklı olarak bitkisel kaynaklı besinlerde bulunur.
Yukarıda verilen bilgiler hangi besin grubuna aittir?

 • Karbonhidratlar
 • Proteinler
 • Yağlar
 • Vitaminler
REKLAM
Soru 14

Yukarıdaki kartta verilen bilgilere göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • K
 • D
 • E
 • B
Soru 15

■, besin posaları içindeki suyu emer. ▲, kasılıp gevşeme hareketleri ile besinleri küçük paraçalara ayırır.
Yukarıda özellikleri verilen ve şekillerle ifade edilen organlar aşağıdakilerden hangisidir?
■ <-----> ▲

 • Mide <-----> İnce bağırsak
 • İnce bağırsak <-----> Mide
 • Kalın bağırsak <-----> Mide
 • İnce bağırsak <-----> Kalın bağırsak
Soru 16

Sağlıklı yetişkin bir insanda en fazla sayıda bulunan dişler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kesici dişler
 • Köpek dişleri
 • Azı dişleri
 • Yirmi yaş dişleri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı yaşamaya özen gösteren bir kimsenin davranışı olamaz?

 • Yaşa uygun düzenli spor yapmak.
 • Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak.
 • Sürekli istediği ilaçları kullanmak.
 • Dengeli ve yeterli beslenmek.
Soru 18

• Omurgalı hayvanlar grubundadır.
• Suda ve karada yaşayan türleri vardır.
• Yumurta ile ürerler.
Bazı özellikleri verilen canlı türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Kaplumbağa
 • Alabalık
 • Yengeç
 • Salyangoz
Soru 19

Aşağıdaki olaylardan hangisinde bakteriler etkili değildir?

 • Ölen bitki ve hayvan kalıntılarının çürüyüp toprağa karışmasında
 • Üzüm suyundan sirke elde edilmesinde
 • Sütün yoğurda dönüştürülmesinde
 • Fotosentezle besin üretiminde
Soru 20

• Canlıların yaşaması için gerekli oksijen ve besin maddesini üretirler.
• Yeryüzünün geniş bir coğrafyasına yayılmışlardır.
Yukarıda verilen bilgiler hangi canlı grubuna aittir?

 • Bakteriler
 • Mantarlar
 • Hayvanlar
 • Bitkiler
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBBABCACDBABCCCADD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?