Fen Bilimleri 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Ağırlık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Cismin kütlesine etki eden yer çekimi kuvvetidir.
 • Dünya üzerinde yükseklere çıkıldıkça azalır.
 • Ölçülen değer litre birimi ile ifade edilir.
 • Dinamometre ile ölçülür.
Soru 2

Yukarıdaki şekilde sandığa aynı doğrultuda zıt yönde 7 ve 10 N’luk iki kuvvet uygulanıyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuvvet olarak uygulanırsa sandık hareket etmez?

 • Doğu yönünde 10 N
 • Doğu yönünde 3 N
 • Batı yönünde 3 N
 • Batı yönünde 7 N
Soru 3

Aşağıda verilen maddelerin sıcaklıkları aynıdır.
I. Hava
II. Duvar
III. Su
Bu maddelerin sesin yayılma hızına göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • I > III > II
 • II > III > I
 • I > II > III
 • II > I > III
Soru 4

Tümsek ayna önündeki bir cismin görüntüsünün özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cisimle aynı büyüklükte ve düzdür.
 • Düz ve cisimden büyüktür.
 • Ters ve cisimden küçüktür.
 • Düz ve cisimden küçüktür.
Soru 5

Şekildeki K ışını aynayla 90°’lik açı yapacak şekilde gönderiliyor.
Bu ışının aynadan yansıması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

REKLAM
Soru 6

• Seramik, tuğla ve kiremit yapımında kullanılır.
• İşlendiğinde sert bir yapıya sahiptir.
• Isıya dayanıklıdır.
Bazı özellikleri verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kumlu toprak
 • Kireçli toprak
 • Killi toprak
 • Humuslu toprak
Soru 7

Bazı mağaraların tavanındaki çatlaklar arasından suyun sızmasıyla oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sarkıt
 • Dikit
 • Traverten
 • Kayaç
Soru 8

Şekilde bir elektrik devresi verilmiştir.
Devredeki ampulün yaydığı ışığın parlaklığının en fazla olması için P oku K, L, M ve N noktalarından hangisine temas ettirilmelidir?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 9

Bir kabın içindeki buz parçaları ısıtılıp su hâline getiriliyor.
Bu hâl değişiminde madde tanecikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Aralarındaki uzaklık artmıştır.
 • Hareketli yapıya ulaşmıştır.
 • Düzensiz yapı oluşturmuştur.
 • Dışarıya ısı vermiştir.
Soru 10

Sıcaklıkları farklı olan özdeş K ve L blokları şekil II’deki gibi temas ettiriliyor.
Buna göre K ve L blokları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sıcaklıkları farklı olduğu için ısı alışverişi olmuştur.
 • Isı alışverişi K ve L bloklarının sıcaklıkları eşit olana kadar devam eder.
 • Isı akışının yönü L bloğundan K bloğuna doğrudur.
 • K ve L blokları arasında alınan ısı verilen ısıdan fazladır.
Soru 11

Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişime örnek verilir?

 • Sütün mayalandırılarak yoğurt hâline getirilmesi
 • Etin kıyma hâline getirilmesi
 • Yaprağın sararması
 • Demirin paslanması
Soru 12

Aşağıdaki modellerden hangisi element molekülünü temsil eder?

Soru 13

• Hücre için gerekli enerjiyi üretir.
• Kas ve karaciğer hücrelerinde sayıca daha fazladır.
Yukarıda özellikleri verilen hücre organeli hangisidir?

 • Kloroplast
 • Koful
 • Ribozom
 • Mitokondri
REKLAM
Soru 14

Yumurta hücresi ile sperm hücresinin birleşmesiyle oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zigot
 • Embriyo
 • Fetüs
 • Bebek
Soru 15

• Üreme hücrelerini suya bırakırlar.
• Yumurta ve sperm hücreleri vücut dışında birleşir.
• Embriyo gelişimini suda tamamlar.
• Yavru bakımı görülmez. Üreme ve gelişme özellikleri verilen canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Alabalık
 • Yunus
 • Balina
 • Kaplumbağa
Soru 16

I. Su
II. Oksijen
III. Güneş ışığı
IV. Uygun sıcaklık
Yukarıdakilerden hangileri fasulye tohumunun çimlenmesi için gereklidir?

 • Yalnız I
 • II ve III.
 • I, II ve IV.
 • II, III ve IV.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kız ve erkeklerde görülen ortak değişimlerden değildir?

 • Vücudun bazı bölgelerinde kıllanmaların oluşması
 • Gırtlaktaki kemik çıkıntısının belirgin hâle gelmesi
 • Yağ bezlerinin faaliyetinin artması
 • Üreme organlarının gelişmesi
Soru 18

Düz kaslar yavaş, düzenli ve isteğimiz dışında çalışır.
Buna göre aşağıda verilen;
I. Mide
II. Bağırsak
III. Göz kapağı
organlarından hangilerinde düz kas bulunur?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminde yer alan yapılardan değildir?

 • Burun
 • Gırtlak
 • Akciğer
 • Karaciğer
Soru 20

Vücudumuzda büyük ve küçük kan dolaşımı hangi yapılar arasında olmaktadır?
Büyük kan dolaşımı <-----> Küçük kan dolaşımı

 • Kalp - Akciğer <-----> Kalp - Vücut dokuları
 • Vücut dokuları - Beyin <-----> Kalp - Beyin
 • Kalp - Vücut dokuları <-----> Kalp - Akciğer
 • Vücut dokuları - Akciğer <-----> Kalp - Akciğer
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBBDBCAADDBADAACBBDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?