Fen Bilimleri 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Hareket hâlindeki araba → Kinetik enerji
II. Dalında duran elma → Çekim potansiyel enerjisi
III. Sıkıştırılmış yay → Kinetik enerji
IV. Rafta duran kitap → Çekim potansiyel enerjisi
Yukarıda verilen cisimler ve sahip olduğu enerji eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III.
 • I, II ve IV.
 • II, III ve IV.
Soru 2

Işık ışınlarını alan maddelerde sıcaklık artışına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yansıma
 • Soğurulma
 • Kırılma
 • Yayılma
Soru 3

Şekilde bir kaldıraç örneği gösterilmiştir.
Buna göre bu kaldıraçla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • El arabası bu kaldıraca örnektir.
 • x > y ise kuvvetten kazanç sağlanır.
 • Destek uçtadır.
 • Çift taraflı kaldıraçtır.
Soru 4

Şekilde hava ortamından su ortamına gönderilen bir ışık ışını gösterilmiştir.
Buna göre gelen ışın su ortamına geçtiğinde kaç numaralı yolu izler?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 5

Voltmetre ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Devreye seri bağlanır.
 • İç direnci çok düşüktür.
 • Ölçülen değer ohm birimi ile ifade edilir.
 • Devrede iki uç arasındaki gerilimi ölçer.
REKLAM
Soru 6

Şekilde bir elektrik devresi verilmiştir.
Buna göre yalnız III numaralı ampulün yanması için hangi anahtarlar kapatılmalıdır?

 • Yalnız K
 • Yalnız L
 • K ve L
 • L ve M
Soru 7

Uzaydan gelen katı bir cisim Dünya’nın çekim kuvveti etkisi ile atmosfere girer, hava ile sürtünerek ısınıp parçalanır ve yer yüzüne ulaşır.
Yeryüzüne ulaşan bu gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gök taşı
 • Yıldız
 • Kuyruklu yıldız
 • Asteroit
Soru 8

Güneş sistemindeki bazı gezegenler aşağıda verilmiştir.
Bunlardan hangisi iç gezegendir?

 • Neptün
 • Jüpiter
 • Uranüs
 • Merkür
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sıvı-gaz çözeltilerine örnek verilebilir?

 • Gazoz
 • Çay
 • Şekerli su
 • Kolonya
Soru 10

Bir bardak soğuk suya iki yemek kaşığı tuz konuluyor.
Tuzun suda daha çabuk çözünmesi için,
I. Suyun sıcaklığını artırma
II. Bir kaşıkla karıştırma
III. Suyun içine bir parça buz atma
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

Sodyum ve klor iyonlarının elektron alışverişi sonucu oluşturdukları sodyum klorür (NaCI) bileşiğiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kovalent bağ sonucunda oluşan bir bileşiktir.
 • Kristal görünümlü yapıya sahiptir.
 • Eşit sayıda Na+ ve CI iyonları bulundurur.
 • Sofra tuzu olarak da adlandırılır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi çok atomlu iyon örneğidir?

 • Ca+2
 • Li+
 • OH-
 • Mg+2
Soru 13

Şekilde atom numarası 11 olan nötr sodyum elementinin elektron dizilimi verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • 12 elektronu vardır.
 • Proton sayısı 11’dir.
 • 4 katmanı vardır.
 • Son katmanında 2 elektron bulunur.
REKLAM
Soru 14

• Bu göz kusuru olan gözlerde görüntü sarı lekenin arkasında oluşmaktadır.
• Bu göz kusurunda yakındaki cisimler net görülemez.
Özellikleri verilen göz kusuru ve tedavisinde kullanılacak mercek aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Miyop - İnce kenarlı mercek
 • Miyop - Kalın kenarlı mercek
 • Hipermetrop - Kalın kenarlı mercek
 • Hipermetrop - İnce kenarlı mercek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi deride vücut sıcaklığının sabit kalmasına yardımcı olan yapılardan değildir?

 • Kıl kökleri
 • Ter bezleri
 • Kan damarları
 • Yağ bezleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hipofiz bezinin görevlerinden değildir?

 • Büyüme hormonu salgılamak.
 • Tüm salgı bezlerinin çalışmasını düzenlemek.
 • Kanla hücreler arasındaki şeker geçişini düzenlemek.
 • İç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlamak.
Soru 17

• Besinler burada uzun süre bekletilir.
• Proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlar.
• Hem mekanik hem de kimyasal sindirim gerçekleştirir.
Yukarıda bazı görevleri verilen organ hangisidir?

 • İnce bağırsak
 • Kalın bağırsak
 • Ağız
 • Mide
Soru 18

Mısır → Çekirge → Kurbağa → Yılan → Baykuş
Yukarıda verilen besin zincirinin bulunduğu bir bölgede yapılan çalışmalarla çekirge sayısı azalıyor. Bunun sonucunda öncelikle hangi canlının sayısında azalma görülür?

 • Mısır
 • Kurbağa
 • Yılan
 • Baykuş
Soru 19

‘‘Belirli bir bölgede yaşayan, aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa popülasyon denir.’’
Buna göre aşağıdakilerden hangisi popülasyona örnek verilebilir?

 • Ankara’daki tüm kedi türleri
 • Afrika’daki bitki ve hayvanlar
 • Akdeniz bölgesi
 • Karadeniz hamsileri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki biyolojik zenginliğin nedenlerinden değildir?

 • Coğrafik konum ve iklim farklılığının fazla olması
 • Bazı kuş türlerinin, göç yolları üzerinde bulunması
 • Erozyon olayının hızlı bir şekilde yaşanması
 • Bitki ve hayvan türlerinin fazla sayıda olması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDCDBADABACBDACDBDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?