Matematik 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 120 doğal sayısının asal çarpanlarından biri değildir?

 • 2
 • 3
 • 5
 • 7
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • |-3| < 4
 • 4 < |-7|
 • |-3| < -7
 • |-4| < |-7|
Soru 3

a . ( 150 + 75) = 10 . 150 + 10 . 75
Yukarıdaki eşitliğe göre a kaçtır?

 • 10
 • 25
 • 75
 • 150
Soru 4

3,08 + 5,75 + 2,25 işleminin sonucu kaçtır?

 • 11,8
 • 11,08
 • 10,8
 • 10,08
Soru 5

kesirlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

REKLAM
Soru 6

I. konumdaki şekil ötelenerek II. konuma getirilmiştir.
Bunun için aşağıdaki hangi öteleme hareketi yapılmıştır?

 • 4 birim aşağı, 3 birim sola
 • 3 birim aşağı, 4 birim sağa
 • 4 birim sağa, 3 birim yukarı
 • 4 birim sola, 4 birim yukarı
Soru 7

40 kişilik bir turist kafilesinin %25’i erkektir.
Buna göre bu kafilede kaç kadın vardır?

 • 10
 • 16
 • 24
 • 30
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dikdörtgene benzerdir?

Soru 9

Ahmet 168 sayfalık bir kitabın 84 sayfasını okumuştur.
Buna göre Ahmet’in okuduğu sayfaların sayısının okumadığı sayfaların sayısına oranı kaçtır?

 • 1
Soru 10

Bir tenekedeki 20 litre zeytinyağının tamamı 400 mililitrelik kavanozlara konulacaktır.
Bu işlem için en az kaç kavanoza ihtiyaç vardır?

 • 500
 • 50
 • 40
 • 20
Soru 11

Yukarıdaki şekilde verilenlere göre şeklin alanı kaç santimetrekaredir?

 • 64
 • 56
 • 52
 • 48
Soru 12

4’ten 20’ye kadar numaralandırılmış 17 özdeş kartın bulunduğu bir kutudan rastgele bir kart çekiliyor.
Buna göre çekilen kartın üzerinde çift sayı bulunma olasılığı kaçtır?

Soru 13

Kesin olayın gerçekleşme olasılığı kaçtır?

 • 0
 • 1
REKLAM
Soru 14

5, 8, 11, 15, 16, 18, 21, 21, 24, 27, 31, 40, 42, 55
Yukarıdaki veri grubunun açıklığı kaçtır?

 • 50
 • 37
 • 35
 • 30
Soru 15

1 x 1 x 1 x 1 ifadesinin üslü gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 41
 • 14
 • 11
 • 10
Soru 16

4k - 28 = 52 olduğuna göre k kaçtır?

 • 6
 • 12
 • 15
 • 20
Soru 17

Bir açının tümlerinin ölçüsü 18°dir.
Bu açının bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir?

 • 108
 • 112
 • 136
 • 162
Soru 18

Bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan küpün hacmi kaç santimetreküptür?

 • 12
 • 20
 • 64
 • 96
Soru 19

k l A m B
Verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • l doğrusu ile m doğrusu B noktasında kesişir.
 • k doğrusu ile m doğrusu A noktasında kesişir.
 • l doğrusu m doğrusuna paraleldir.
 • k doğrusu l doğrusuna paraleldir.
Soru 20

Ahmet’in yaşının 2 katının 5 eksiği, Can’ın yaşına eşittir.
Ahmet’in yaşı x ile gösterildiğine göre, Can’ın yaşını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2x -5
 • 5x - 2
 • 2(x -5)
 • 5(x -2)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABACDBDBCCDABDACCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?