Matematik 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

(-8) + (-9) + (-2) işleminin sonucu kaçtır?

 • -19
 • -15
 • 15
 • 19
Soru 2

Yukarıda verilen şekil O noktası etrafında saat yönünde 90° döndürülüyor.
Buna göre şeklin döndürüldükten sonraki görünümü aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 3

Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi en küçüktür?

Soru 4

Ali’nin cebindeki paranın 2/3 ’sini babası, geri kalanını annesi vermiştir.
Ali’nin cebinde 30 lira olduğuna göre annesinin verdiği para kaç liradır?

 • 25
 • 20
 • 15
 • 10
Soru 5

işleminin sonucu kaçtır?

 • 1
 • 2
REKLAM
Soru 6

2 saatte 1350 ekmek üretilen bir fırında 7 saatte kaç ekmek üretilir?

 • 3350
 • 4215
 • 4725
 • 9450
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi verilen çokgenin iç açılarından biri değildir?

 • a
 • b
 • c
 • d
Soru 8

Bir ürünün etiket fiyatı üzerinden %52 indirim yapılıyor.
İndirimli fiyatı 84 lira olan bu ürünün etiket fiyatı kaç liradır?

 • 160
 • 168
 • 175
 • 178
Soru 9

Şekildeki ABCD dikdörtgeni KLMN dikdörtgenine benzerdir.
Verilen kenar uzunluklarına göre ML kısa kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 10

Şekilde d//k ve t doğrusu kesendir.
Verilenlere göre aşağıdaki hangi iki açı, iç ters açıdır?

 • a ile f
 • c ile f
 • a ile g
 • e ile c
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 8 ile çarpılırsa çarpım 8! olur?

 • 1!
 • 7!
 • 8!
 • 9!
Soru 12

Şekilde [AD] // [BC] ve [AB]⊥[BC]’dir.
Verilenlere göre ABCD yamuğunun alanı kaç santimetrekaredir?

 • 30
 • 33
 • 36
 • 39
Soru 13

Küp şeklindeki bir tahtanın her bir yüzü 1’den 6’ya kadar farklı bir rakamla numaralandırılıyor.
Yere atılan bu tahtanın üste gelen yüzünde 4’ten küçük bir tek sayı yazılı olma olasılığı nedir?

REKLAM
Soru 14

Verilen O merkezli çemberde m(COA) = 90° dir.
Çemberin yarıçap uzunluğu 6 cm olduğuna göre boyalı bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? ( π’yi 3 alınız.)

 • 15
 • 21
 • 42
 • 48
Soru 15

Bir tarlanın % 50’sine buğday, %20’sine arpa ve % 30’una mercimek ekiliyor.
Bu veriler bir daire grafiğinde gösterildiğinde, buğday ekili alanı gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur?

 • 72
 • 108
 • 150
 • 180
Soru 16

Verilen O merkezli çemberde KOM açısının ölçüsü 80° dir.
Buna göre KLM açısının ölçüsü kaç derecedir?

 • 80
 • 60
 • 40
 • 20
Soru 17

(-x) . (-2x) . (-3) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • -6x2
 • 6x2
 • -3x2
 • 3x2
Soru 18

A O B Şekildeki O merkezli dairede AB = 20cm ’dir.
Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir? ( π’yi 3 alınız.)

 • 600
 • 300
 • 150
 • 75
Soru 19

Tabanının çevresi 6 cm olan silindirin yüksekliği 7cm’dir.
Bu silindirin hacmi kaç santimetreküptür? ( π’yi 3 alınız.)

 • 12
 • 21
 • 24
 • 42
Soru 20

Şekle göre aşağıdaki hangi noktanın koordinatları yanlıştır?

 • K(-7,3)
 • L(1,6)
 • M(-6,0)
 • N(6,-3)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADADBCACBDBDBBDCACBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?