Matematik 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu 2-5 sayısına eşittir?

Soru 2

4100 sayısının yarısı kaçtır?

 • 250
 • 450
 • 499
 • 2199
Soru 3

√15 sayısı aşağıdaki hangi iki tam sayı arasındadır?

 • 3 ve 4
 • 4 ve 5
 • 10 ve 12
 • 14 ve 16
Soru 4

Şekildeki ABC üçgeninde [AB] ⊥ [AC]’tir.
|AB| = 8 cm, |AC| = 15 cm ve |BC| = 17 cm olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5

Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen çokgenin x eksenine göre yansıması aşağıdakilerden hangisidir?

REKLAM
Soru 6

√180 - √125 işleminin sonucu kaçtır?

 • √5
 • 5√5
 • 7√5
 • 11√5
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayı değildir?

 • √16
 • √0,01
 • √12
Soru 8

Şekilde verilenlere göre ABC üçgeninin açılarının ölçüleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

 • m(B) > m(A) > m(C)
 • m(C) > m(A) > m(B)
 • m(A) > m(B) > m(C)
 • m(C) > m(B) > m(A)
Soru 9

Taban alanı 36 cm² olan kare dik piramidin yüksekliği 7 santimetredir.
Bu piramidin hacmi kaç santimetreküptür?

 • 84
 • 226
 • 242
 • 756
Soru 10

Aşağıdaki cisimlerden hangisinin bir düzlemle arakesiti daire olamaz?

 • Koni
 • Küre
 • Silindir
 • Kare piramit
Soru 11

Her bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan bir üçgen dik piramidin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 8√3
 • 12√3
 • 16√3
 • 20√3
Soru 12

Şekildeki ABC üçgeninde [AB] ⊥ [BC]’tir.
|AB| = 6 cm ve |BC| = 8 cm olduğuna göre |AC| kaç santimetredir?

 • 10
 • 12
 • 14
 • 16
Soru 13

25 futbolcu arasından sahaya çıkacak 11 futbolcu kaç farklı şekilde seçilebilir?

REKLAM
Soru 14

Şekildeki ABC ve AED üçgenlerinde [AB]⊥[BC] ve [DE] ⊥ [AC] ’tir.
|AB|= 12 cm, |BC| = 8 cm ve |DE| = 4 cm olduğuna göre |AE| kaç santimetredir?

 • 4
 • 6
 • 8
 • 10
Soru 15

Bir torbada renkleri dışında özdeş 7 kırmızı 5 mavi top bulunmaktadır.
Torbadan art arda rastgele alınan 2 topun da kırmızı olma olasılığı kaçtır?

Soru 16

7x - 14y + 21 = 0 denklemi ile belirtilen doğrunun eğimi kaçtır?

 • -2
 • 2
Soru 17

a, 8, b, 16 sayıları aritmetik bir dizinin ardışık dört terimi olduğuna göre b a - kaçtır?

 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
Soru 18

Aşağıda verilen denklemlerden hangisi bir özdeşliktir?

 • x + 3 = -x + 3
 • 3(x + 2) = x
 • 2(x -3) = 2x -6
Soru 19

denklem sistemini sağlayan x değeri kaçtır?

 • 7
 • 8
 • 14
 • 15
Soru 20

2x -6 ≤ 0 eşitsizliğinin çözümü aşağıdakilerden hangisinde koyu çizgi ile gösterilmiştir?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABCACBADCADBCCBDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?