Sosyal Bilgiler 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Cumhuriyet kaç yılında, nerede ilan edilmiştir?

 • Amasya - 1919
 • Ankara - 1920
 • Ankara - 1923
 • İstanbul - 1923
Soru 2

Amaçları ve çıkarları aynı olan kişiler bütününe ne ad verilir?

 • Grup
 • Kurum
 • Birey
 • Kısım
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdan biridir?

 • Derslere zamanında girmek
 • Kantinde vakit geçirmek
 • Teneffüse çıkmak
 • Oyun oynamak
Soru 4

“Sosyal hayatta herkesin uyması ve yerine getirmesi gereken bir takım görevleri vardır.” cümlesi aşağıdaki hangi kavramın tanımı olabilir?

 • Hak
 • Grup
 • Kurum
 • Sorumluluk
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi turist çeken doğal varlıklarımızdandır?

 • Peribacaları
 • Selimiye Camii
 • Alanya Kalesi
 • Anadolu Hisarı
REKLAM
Soru 6

“Yaradılanı hoşgör / Yaradandan ötürü” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Mevlana Celaleddin-i Rumi
 • Yunus Emre
 • Atatürk
 • Mehmet Akif Ersoy
Soru 7

24 Kasım 1928 tarihinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir?

 • Saltanat kaldırılmıştır.
 • Sakarya Zaferi kazanılmıştır.
 • Türk Tarih Kurumu açılmıştır.
 • Atatürk’e “Başöğretmen” unvanı verilmiştir.
Soru 8

“Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” sözü hangi ilkeyle öncelikle ilgilidir?

 • Cumhuriyetçilik
 • Milliyetçilik
 • Halkçılık
 • Laiklik
Soru 9

Medeni Kanun aşağıdakilerden hangisini düzenler?

 • Eğitimi
 • Aile hayatını
 • Askerliği
 • Ekonomiyi
Soru 10

Miladi takvim kaç yılında kabul edilmiştir?

 • 1920
 • 1923
 • 1924
 • 1925
Soru 11

Kemençe, hangi bölgemize ait bir müzik aletidir?

 • Akdeniz
 • Karadeniz
 • İç Anadolu
 • Ege
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi orman ürünlerinden değildir?

 • Kereste
 • Selüloz
 • Reçine
 • Arpa
Soru 13

Yükseltisi en fazla olan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ege
 • Akdeniz
 • Doğu Anadolu
 • Güneydoğu Anadolu
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerinden daha soğuk bir iklime sahiptir?

 • Hatay
 • Sivas
 • Mersin
 • Samsun
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanında bulunması gereken bir özelliktir?

 • Çıkarcılık
 • Acelecilik
 • Taraflılık
 • Merak
Soru 16

Teleskobu icad eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Newton
 • Edison
 • Galileo
 • İbn-i Sina
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin yapılmasında ve yeni ülkelerin bulunmasında etkili olmuştur?

 • Pusula
 • Kâğıt
 • Barut
 • Mikroskop
Soru 18

Tarihi mirasımızın ortaya çıkarılması ve korunması için çalışmalar yapan bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maliye Bakanlığı
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Millî Eğitim Bakanlığı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazılı kurallardan değildir?

 • Gelenekler
 • Yönetmelikler
 • Kanunlar
 • Trafik kuralları
Soru 20

Orhun Yazıtları aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaktadır?

 • Moğolistan
 • Türkiye
 • Özbekistan
 • Türkmenistan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CAADABDABDBDCBDCACAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?