Sosyal Bilgiler 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde “Sen” dilinin özelliklerindendir?

 • Karşı tarafı savunmaya itmez.
 • Kişiyi incitir, kırar.
 • Konuşan kişiyi rahatlatır.
 • Suçluluk hissettirmez.
Soru 2

Aşağıdaki illerimizin hangisinde görülen nüfus yoğunluğunun nedeni sanayisinin gelişmiş olmasıdır?

 • İzmir
 • Antalya
 • Erzurum
 • Şanlıurfa
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi en fazla göç alan illerimizden biri değildir?

 • Adana
 • Bursa
 • Ankara
 • Muş
Soru 4

Anadolu kapılarının Türklere açılmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Miryokefalon
 • Malazgirt
 • Pasinler
 • Kösedağ
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi I. Alaeddin Keykubat dönemi olaylarından değildir?

 • Yassı Çimen Savaşı
 • Suğdak’ın fethi
 • Antalya’nın fethi
 • Kalanoros Kalesi’nin fethi
REKLAM
Soru 6


III. Haçlı Seferi’nin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Selahaddin Eyyubi’nin 1187’de Kudüs’ü Haçlılardan geri alması
 • Bizans imparatorunun papadan acil yardım istemesi
 • Avrupa’nın açlık ve sefalet içinde olması
 • II. Kılıçarslan’ın Haçlıları yenmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Rumeli’de uyguladığı iskân politikasının özellikleri arasında yer almaz?

 • Halkı din değiştirmeye zorlamışlardır.
 • Adil bir vergi düzeni kurmuşlardır.
 • Vakıflar aracılığı ile sosyal tesisler yapmışlardır.
 • Fethedilen yerlere Türkmenleri yerleştirmişlerdir.
Soru 8

Osmanlılarda yaya ve müsellem adı verilen askerî birlikler kimin zamanında oluşturulmuştur?

 • Osman Bey
 • Orhan Bey
 • I. Murat
 • Yıldırım Bayezid
Soru 9

İstanbul kim tarafından, ne zaman fethedilmiştir?

 • II. Murat - 1444
 • Yıldırım Bayezid - 1402
 • II. Mehmet - 1453
 • Kanuni Sultan Süleyman - 1529
Soru 10

Osmanlı ordu bandosuna _________ adı verilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olur?

 • Kös
 • Mehter
 • Senfoni
 • Orkestra
Soru 11

Osmanlı Devleti’nde yayınlanan ilk resmî gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • Volkan
 • Tasvir-i Efkâr
 • Takvim-i Vekayi
 • Tercüman-ı Ahval
Soru 12

Osmanlı Devleti’nin İstanbul’dan önceki başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Edirne
 • Konya
 • Bursa
 • Manisa
Soru 13

Osmanlı Devleti ilk kez hangi dönemde Viyana, Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler göndermiştir?

 • Tanzimat Dönemi
 • I. Meşrutiyet Dönemi
 • II. Meşrutiyet Dönemi
 • Lale Devri
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde 19 ve 20. yüzyıllarda eğitim alanında yaşanan yeniliklerden değildir?

 • Rüştiye adı verilen okulların açılması
 • Maarif-i Umumiye Nezareti’nin kurulması
 • Kız ve erkek öğretmen okullarının açılması
 • Bank-ı Dersaadet’in kurulması
Soru 15

Sanayi İnkılabı ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?

 • Amerika Birleşik Devletleri
 • İngiltere
 • Fransa
 • Rusya
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Ahilik teşkilatının ilkeleri arasında yer almaz?

 • İyi ahlaklı olmak
 • Cömertlik
 • Bencillik
 • Alçakgönüllülük
Soru 17

Aşağıda bazı bilim insanlarıyla yaptıkları çalışmalar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • İbni Sina - Kanun adlı tıp kitabını yazdı.
 • Biruni - Dünyanın çapını 42.500 km olarak ölçtü.
 • Kopernik - Yerçekimi Kanunu’nu buldu.
 • Galile - Gezegenler ve Dünya’nın hareketlerini gözlemledi.
Soru 18

Osmanlılarda maliyeden sorumlu divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nişancı
 • Defterdar
 • Kazasker
 • Kaptanıderya
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi devletin karar alma süreçlerini etkileyen unsurlardan biri değildir?

 • Sivil toplum örgütleri
 • Siyasi partiler
 • Komşu ülkeler
 • Medya
Soru 20

Birinci Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal’in askerî başarılarıyla tüm dünyada tanındığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çanakkale
 • Kafkas
 • Filistin
 • Irak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADBCAABCBCADDBCCBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?