Türkçe 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Çatlamak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

 • Çay doldururken birden çay bardağı çatladı.
 • Yüzlerce yıllık binanın duvarları çatlamış.
 • Öndeki araba taş fırlattı, arabamın camı çatladı.
 • Soğuktan çocuğumun elleri hep çatlamış.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?

 • İnsan, öfkesini frenlemezse kötü sonuçlarla karşılaşabilir.
 • Güzel sözler insanın içini ısıtır her zaman.
 • Demirci ustası, kılıca vurdukça kıvılcımlar saçılıyordu.
 • Bu çocuk çok kafalı, ileride iyi yerlere gelecek.
Soru 3

1. Gün doğmadan neler doğar.
2. Üzüm üzüme baka baka kararır.
3. Arabayla tavşan avlanmaz.
Aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi numaralanmış atasözlerinden biriyle eşleşmez?

 • Yol yöntem bilme
 • Umudu kaybetmeme
 • Başkalarından etkilenme
 • Ölçülü davranma
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok büyük güçlüklere, sıkıntılara katlanmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

 • Harman zamanı herkes dişini tırnağına takıyor.
 • Benim söylediğim fikre arkadaşlar karşı çıktı.
 • Çocuklar oyun bahçesini bir anda curcunaya çevirdi.
 • Haberi duyunca soluğu kardeşinin yanında aldı.
Soru 5

“Kalmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “varlığını korumak, sürdürmek” anlamında kullanılmıştır?

 • Paris’te, şehrin merkezindeki bir evde kaldık.
 • Biz geldik, onlar düğün salonunda kaldı.
 • Bu cami ve kervansaray 16. yüzyıldan kalmış.
 • Dedesinden yüklü miktarda bir miras kalmış.
REKLAM
Soru 6

Sen(1) yarı düş(2) yarı tütsü
Ben(3) yarı kör yarı deli(4)

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangileri sesteştir?

 • 1 ve 3.
 • 1 ve 4.
 • 2 ve 3.
 • 2 ve 4.
Soru 7

Okulda konuşmadan bir gün geçirmek nasıl olurdu? Bir ödev hazırlarken Elif’in aklına böyle bir şey takılır. Okulda konuşmadan bir gün geçirmeye ve iki üç arkadaşıyla bunu yarışma biçiminde düzenlemeye karar verir. Fakat öğretmenlerine cevap vermek zorunda oldukları için “sorulara en fazla üç kelime ile cevap verme” kuralını koyar. Bu yarışmaya okuldaki diğer öğrenciler de katılınca öğretmenler şaşkına döner. Çünkü hiç konuşmayan öğrenciler vardır okulda.
Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

 • Yarışmanın kuralı nedir?
 • Yarışmayı kim bulmuştur?
 • Öğretmenler neden şaşırmıştır?
 • Yarışmanın ödülü nedir?
Soru 8

1. Bu bilgilerle dünyadaki yaşamın eskiden nasıl olduğunu tahmin etmeye çalışırlar.
2. Fosil bilimciler, kazı yaparak doğanın içinde saklı fosilleri ararlar.
3. Sonuç olarak fosil bilimciler meraklı ve dikkatli doğa bilimcileridir.
4. Buldukları fosilleri inceleyerek bitkiler ve hayvanlar hakkında bilgilere ulaşırlar.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • 2-1-3-4
 • 2-4-1-3
 • 4-1-2-3
 • 4-3-1-2
Soru 9

Haydi, taşlara biraz daha yakından bakalım! Hepsi birbirinden farklı. Kimisi yuvarlak, kimisi sivri uçlu, kimisi de yassıdır. Hiçbir taş birbirine benzemez. Çünkü bütün taşlar farklı minerallerden oluşur. Bu mineraller çoğu zaman bir taşın içinde karışık hâlde bulunur.
Bu parçanında “taşlar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Hangi renklerde bulunduğuna
 • Birbirlerine neden benzemediğine
 • Şekil özelliklerine
 • Yapılarının nasıl olduğuna
Soru 10

Masal deyip geçmeyelim. Masal anlatırken bütün aile bir arada olur. Dinlemeyi, konuşmayı, soru sorma adabını öğrenir çocuklar. İyiyle kötüyü ilk olarak masallarda ayırt ederler. Kısacası toplumda nasıl hareket edeceklerinin küçük alıştırmalarıdır masal âlemi.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Masal anlatıcısının üslubu
 • Masalların çocuğun kişiliğine kazandırdıkları
 • Masallarda en çok işlenen konular
 • Masalın diğer türlerden üstünlüğü
Soru 11

Güvercinler
Gökyüzünü öper öpmez
Büyür içimdeki aklık
Çocukları çiçekleri kuşları
Kucaklar kucaklamaz ben
Isıtır eski giysilerimi
Yeni bir sıcaklık

Bu dizelerin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hayvan sevgisi
 • Yaşama sevinci
 • Özlem
 • Yalnızlık
Soru 12

Eskişehir Ticaret Lisesi mezunuyum. Çeşitli banka ve gazetelerde çalıştım. 1977’de Türkiye İş Bankası Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı iken emekli oldum. 1940 yılından itibaren aşk, özlem temalarını çokça işlediğim şiirler yazdım. Şiirlerimi otuzdan fazla kitapta topladım. Bazı şiirlerim bestelendi.
Bu parçanınnın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deneme
 • Hikâye
 • Otobiyografi
 • Söyleşi
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi niteleme sıfatı değildir?

 • Eşimle birlikte şirin bir adada ev tuttuk.
 • İhtiyar esir, rüyasında hep kurtarıldığını görüyordu.
 • Ayakkabının sert derisi canını acıtmıştı.
 • Bahçede kuyu açmak için tam üç gün uğraştık.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri vardır?

 • Arabayla Kuşadası’na, oradan da Bodrum’a gittik.
 • Sandalyelerin birçoğunu komşudan almıştık.
 • Havaalanında bizi iki görevli bekliyordu.
 • Ada sakinleri yazın güzel vakit geçiriyormuş.
Soru 15

Yaa ( ) yine ben yokken gelmiş buraya ( ) Onu bir türlü göremeyecek miyim ( ) Nasıl biri olduğunu merak ediyorum ( )
Bu parçanında ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • (!) (.) (?) (?)
 • (,) (!) (?) (.)
 • (,) (.) (!) (?)
 • (,) (.) (.) (.)
Soru 16

Aşağıdaki eylemlerden hangisi farklı bir kiple çekimlenmiştir?

 • Kartallar, gökyüzünde güzel güzel süzülse.
 • Doğanın zorlu şartlarına güçlü vücuduyla dayanabilmiş.
 • Arada sırada ihtiyaçları için kasabaya iniyor.
 • İhtiyar adam, yıllarca ormandaki bir kulübede yaşamış.
Soru 17

(1) Bizim ekip, öğlen birde makinelerin bulunduğu depoya girdi. (2) Makineleri depodan zorlana zorlana çıkardık. (3) Gün batmadan önce bir kamyona yükledik. (4) Kamyon, bu makineleri bekleyen fabrikaya doğru yola çıktı.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerin hangisinde durum zarfı kullanılmıştır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 18

“İle” sözcüğü, “ve” anlamında kullanılırsa bağlaç olur.
Buna göre “ile” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde bağlaçtır?

 • Görgüsüz insanlar parası ile hava atarlar.
 • İki arkadaş bahçedeki kütükleri balta ile kırdı.
 • Aklı ile hareket edenler mutlu olurlar.
 • Dondurma ile pastayı yemekten sonra yeriz.
Soru 19

Güvercin yuvalarda
Kapalı kirpikleri Leyla’nın

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Soyut ad
 • Çoğul ad
 • Somut ad
 • Özel ad
Soru 20

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü daralması vardır?

 • İnce bir hüzün saklıyor
  Yıkık evler, taş avlular
 • Hangi hayaller sardı ufkunu
  Hangi günlerin şafaklarında
 • Çok yokuşlar tırmandım, iniş olmadı;
  Kim örüyor, görünmeyen duvarlar…
 • Yalnızlık bir tarihtir ikimiz
  Dururuz odalarda bir giysi gibi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDACCDBABBCDCBABDAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?