Türkçe 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Mahmut Bey, bu çarşıda kuyumculuk yapan hile hurda bilmez bir esnaftı.
Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki altı çizili deyimin anlamını karşılayan bir söz kullanılmıştır?

 • Sakin kişiliği sayesinde çevresindekilerce çok sevilirdi.
 • Her zaman akıllıca davranır, telaşa kapılmazdı.
 • Senin dürüst biri olduğunu daha ilk görüşte anlamıştım.
 • Çalışkan insanlar girdikleri her işte mutlaka başarılı olur.
Soru 2

“Kapalı” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “çalışma süresi sona ermiş” anlamında kullanılmıştır?

 • Hafta sonu buradaki bütün dükkânlar kapalı.
 • Heyelan nedeniyle ilçe yolu kapalıydı.
 • Bütün pencereler kapalı olduğu için bunaldım.
 • Basına kapalı bir toplantı yapıldı.
Soru 3

Onun bu ince davranışları beni hep mutlu etmiştir.
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kalın
 • İri
 • Kaba
 • Nazik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı konuşma çeşitlerinden değildir?

 • Anı, olay anlatma
 • Özür dileme konuşması
 • Telefon konuşması
 • Tanışma ve tanıştırma konuşması
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer kavramı vurgulanmıştır?

 • Turistler, otelden sabah saat altıda ayrılmış.
 • Yolculuk sırasında bir göl kenarında dinlendik.
 • Kahvaltıdan sonra bir fincan kahve içtik.
 • Köyümüze okullar tatil olur olmaz gideceğiz.
REKLAM
Soru 6

Rehberimiz bizi, bir tepenin üzerine 15. yüzyılda kurulmuş olan bir şatoya getirdi. Diğer şatolardan farklı olarak sekiz kulesi var. Şatonun etrafında saldırıdan korunmak için çok derin kazılmış bir hendek bulunmakta. Şatonun kocaman demir kapısı kapatıldığında bu hendeği aşıp şatoya girmek neredeyse imkânsız. Kaleye yapılan son saldırıda duvarlarda açılan top delikleri ise hâlâ duruyor.
Bu parçanınnın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Roman
 • Hikâye
 • Gezi yazısı
 • Deneme
Soru 7

Nasıl, insanlar için her işin başı sağlıksa toplumlar için de her işin başı ahlaktır. Bir millet sporda başarısız olabilir. Ne bileyim doğayı terk edip hızlı bir betonlaşma içine girmiş olabilir. Belki biraz tembel, biraz ağırkanlı olabilir. Ama ahlaksız olamaz. Milletin temeli “ahlak”tır. Diğer unsurlar bunun yanında önemsiz bir ayrıntı olarak kalır. Milleti ayakta tutan ahlaktır. Ahlak elden giderse millet de ülke de elden gider.
Bu parçanında anlatılan durumu aşağıdaki atasözlerinden hangisi özetler?

 • Ağaç kökünden yıkılır.
 • İnsanın kıymetini insan bilir.
 • Can çıkmayınca huy çıkmaz.
 • İş, insanın aynasıdır.
Soru 8

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en iyi vasıtadır. Bunun dışında dilin pek çok işlevi bulunmaktadır. Dilin önemli işlevlerinden biri de bir ulusun kültürünün aynası olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında millî kimlik oluşturmada önemli bir rol üstlenir.
Bu parçanında dille ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Bir milletin kültürü hakkında bilgi verdiğine
 • En etkili anlaşma aracı olduğuna
 • Millî kimlik oluşturmada önemli bir işlevi bulunduğuna
 • Sürekli bir değişim içinde olduğuna
Soru 9

İşten o gün erken çıkmıştı. İş yerindeki on yıllık arkadaşının, müdürlük terfisi için kendisini kırmasına çok içerlemişti. Demek hırs insanı bu hâle getirebiliyordu. Bir simit alıp sahilde uçuşan martılara atmaya başladı. Onlar da bir lokmayı kapmak için nasıl birbirleriyle kıyasıya yarışıyordu. İnsanlar böyle mi olmalıydı ya? İnsan olma onuru, saygınlığı kalmamıştı artık.
Bu metinde aşağıdaki unsurlardan hangisi yoktur?

 • Olay
 • Hayal
 • Düşünce
 • Duygu
Soru 10

Atatürk, Türkçenin sadeleşmesini sağlamak için değişik çalışmalar yapmıştı. Bunun için öncelikle 1932’de Türk Dil Kurumunu kurdu. Dilimize Türkçe terimler kazandırmak amacıyla 1936’da geometri alanında çalışmaya başladı. 1937’de “Geometri” adlı bir kitap yayımladı. Bu kitapta Arapça ve Farsça kökenli birçok terimin Türkçe karşılıkları yer alıyordu.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arapça ve Farsçanın Türkçeye etkileri
 • Atatürk’ün Türk diline verdiği önem
 • Türk Dil Kurumunun kurulma amacı
 • Türkçenin tarihteki yeri
Soru 11

Kastamonu’daki “Küre Dağları Millî Parkı”nın mutlak koruma bölgesi içindeki Armutlu Çayırı, denizden bin metre yükseklikte. Yaklaşık üç kilometre kadar uzanan bu açıklık alanın etrafı ormanlarla kaplı. Bu ormanların diğer ormanlara göre canlı çeşitliliği çok fazla. Parktaki ormanların zemini birçok türde çalılarla örtülü. Bu çalılar hem karacaların saklanmalarına yarıyor hem de onlara besin sağlıyor. Sonbaharda sarının binbir tonuyla bir renk cümbüşüne dönüyor ağaçlar.
Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmamıştır?

 • Sayısal ifadelerden yararlanma
 • Betimleme
 • Tanımlama
 • Karşılaştırma
Soru 12

En etkili ve önemli okuma yöntemi _________ okumadır. Okunanlar hakkında soru sorma alışkanlığı kazandırarak konu hakkında düşünülmesini, konunun olumlu ve olumsuz yanlarıyla değerlendirilmesini sağlar. Bu da insanı, doğruları bulmaya yönlendirir. Kişiyi aydın fikirli yaptığı için başkalarına tutsak olmaktan kurtarır.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 • işaretleyerek
 • eleştirel
 • özetleyerek
 • not alarak
Soru 13

(1) Mezopotomya’dan başlayıp Anadolu medeniyetlerine, Eski Yunan’dan Çin’e, oradan da Selçuklu ve Osmanlıya kadar uzanan zaman diliminde kapılar şehirlerin simgesi oldu. (2) Şehir kapıları, surlarla çevrilmiş kentlere girip çıkarken kullanılıyordu. (3) Böylece şehrin düşmandan korunması da sağlanıyordu. (4) Geleneksel Türk evlerinde kapılar, evin “hayat” adı verilen bölümüne açılırdı. (5) Evdeki yaşamın ilk belirtisi bu bölümdür ve evin en canlı yeridir. (6) Doğal olarak buraya açılan kapının yapımına da ayrı bir özen gösterilirdi.
Bu metin iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
REKLAM
Soru 14

1. Aşılası dağlar vardı uzakta,
2. Dağlarda masallardan kopup gelmiş
3. Ateş yakan bin atlı düşünürdüm,
4. Ve sonra koşardım pencereme
Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır?

 • 1 ve 2.
 • 1 ve 3.
 • 2 ve 4.
 • 3 ve 4.
Soru 15

Bu iş için bu kadar para yetmez ama üzerimde babanızın çok emeği var ( ) Harika bir insandı, harika ( ) Neyse, ben yarın gelir çatıyı aktarırım ( )
Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • (!) (;) (...)
 • (.) (!) (.)
 • (.) (.) (.)
 • (!) (...) (...)
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Spor salonu ikibinbeşyüz kişilikti, biz dışarıda kaldık.
 • İstanbul’daki kardeşim üç ayda bir babamları görmeye gelir.
 • Film, saat 11.00’de başlayacak, daha zamanımız var.
 • Antalya’ya 200 kilometre yolumuz kaldı.
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili kullanılmıştır?

 • Bahçıvan sabah erkenden bahçeyi suladı.
 • Evimizin eşyalarını yerleştirirken hepimiz yorulduk.
 • Otobüse yetişmek için durağa kadar koştum.
 • Eskiden sebze meyveler hemen çürürdü.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca basittir?

 • Grup arkadaşlarımız sunum için gerekli hazırlıkları yapmıştı.
 • Yatağında sağa sola dönüp tembellik ediyordu.
 • İstanbul’un her sokağı, tarihten bir sayfa açıyor insanlara.
 • İş yerinin aşçısı çok güzel yemekler ve tatlılar yapıyor.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bildirme yazılarından değildir?

 • Makale
 • Tutanak
 • Rapor
 • Mektup
Soru 20

Sonbaharda(1) bu adaya göçmen kuşlar uğrardı. Her yerde cıvıl cıvıl(2) öterlerdi. Onlar adamıza geldiğinde çok(3) sevinirdim. Sıkıcı(4) günlerimiz onlarla renklenirdi.
Bu metindeki numaralanmış sözlerden hangisi zarf değildir?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CACABCADBBCBCDBADCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?