Din kültürü ve Ahlak bilgisi 5 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran bir özellik değildir?

 • Akıllı olması
 • İrade sahibi olması
 • İnanan bir varlık olması
 • Hayat sahibi olması
Soru 2

“De ki: O, Allah birdir. Allah Samed’dir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.”
Anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fatiha
 • İhlas
 • Kevser
 • Nas
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeye gücünün yetmesini ifade eden sıfatıdır?

 • Vücut
 • Beka
 • Kudret
 • Kıdem
Soru 4

Allah’ın yapılmasını açık ve kesin bir dille emrettiği iş ve davranışlara ne ad verilir?

 • Farz
 • Sünnet
 • Mübah
 • Müstehap
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sadece mal ile yapılan bir ibadettir?

 • Namaz
 • Oruç
 • Zekât
 • Hac
REKLAM
Soru 6

Cami ve mescitlerde kıble yönünde bulunan ve imama ayrılmış olan girintili yere ne ad verilir?

 • Mihrap
 • Minare
 • Kürsü
 • Şerefe
Soru 7

Rabbena duaları namazın hangi bölümünde okunur?

 • Kıyamda
 • Rükûda
 • Secdede
 • Son oturuşta
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi başlıca ibadetlerden biri değildir?

 • Namaz kılmak
 • Salavat getirmek
 • Hacca gitmek
 • Zekât vermek
Soru 9

Hz. Muhammed’in (sav.) dedesinin adı nedir?

 • Ebu Talip
 • Abdullah
 • Abdulmuttalip
 • Ebu Süfyan
Soru 10

Bir gün Hz. Muhammed’e (sav.) torunlarından birinin hastalığının ağırlaştığı bildirildi. Kızı Zeynep’in evine gitti. Torununu kucağına aldı. Torununu bu durumda görünce Hz. Peygamber’in gözünden yaşlar süzülmeye başladı. Kendisine niçin ağladığı sorulduğunda “Bu gözyaşı, Allah’ın insanların gönüllerine koyduğu bir rahmettir.” dedi.
Bu parçanından Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • İnsanlara değer verirdi.
 • Merhametli bir insandı.
 • Ailesi ile ilgilenirdi.
 • Sorunları tartışarak çözerdi.
Soru 11

Allah’ım! Muhammed ailesine geçinecek kadar mal ver.
Hz. Peygamber bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?

 • Sade bir hayatı
 • Fakir bir hayatı
 • Zengin bir yaşantıyı
 • Lüks içinde yaşamayı
Soru 12

Allah’ım! İbrahim Peygambere ve ailesine rahmet ettiğin gibi Hz. Muhammed’e (sav.) ve ailesine de rahmet et.
Anlamı verilen dua aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sübhaneke
 • Rabbena
 • Kunut
 • Salavat
Soru 13

Hz. Muhammed’in (sav.) çocuklarından hangisi kendisinden sonra vefat etmiştir?

 • Kasım
 • Rukiye
 • Fatıma
 • Zeynep
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in konuları arasında yer almaz?

 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlak
 • Efsane
Soru 15

Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak için yaptığı saldırının anlatıldığı sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fil
 • Kureyş
 • Maun
 • Kafirun
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de tavsiye edilen tutum ve davranışlardan biri değildir?

 • Adaletli olmak
 • Kendini beğenmek
 • İnsanlara saygılı olmak
 • Anne babaya iyi davranmak
Soru 17

“Şüphesiz ki bu Kur’an, en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”
(İsrâ suresi, 9. ayet.)
Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?

 • Yol gösterici olmasına
 • Son ilahi kitap olmasına
 • Okunmasının ibadet olmasına
 • Cebrail aracılığıyla gönderilmesine
Soru 18

İslam dininin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kelam
 • İcma
 • Fıkıh
 • Kur’an-ı Kerim
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân-ı Kerim’in indirilmeye başlanması anısına kutlanır?

 • Mevlit Kandili
 • Kadir Gecesi
 • Beraat Kandili
 • Regaib Kandili
Soru 20

Dinî bayramlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Zengin ile fakir arasında dayanışmaya sebep olur.
 • Müslümanlar arası birlik ve beraberliğe katkı sağlar.
 • Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram vardır.
 • Türk ulusunun yaşadığı önemli günlerin hatırasını canlandırır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCACADBCDADCDABADBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?