Din kültürü ve Ahlak bilgisi 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Mevlana, öleceği günü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade etmiştir?

 • Şebi Arus
 • Yevmü’l-Hasre
 • Şebi Yelda
 • Yevmü’l-Vasıl
Soru 2

Astronomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Müslüman Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

 • Farabi
 • İbn Sina
 • Harezmî
 • Ali Kuşçu
Soru 3

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır.

Bu dörtlük Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan âlimlerden hangisine aittir?

 • Hacı Bektaş Veli
 • Ahmet Yesevi
 • Yunus Emre
 • Ahi Evran
Soru 4

• İslam dininin inanç esaslarını Kur’an ve Sünnete göre açıklamıştır.
• Başlıca eserleri “Kitabüt-Tevhid”, “Te’vilatü’lKur’an” ve “Kitabü’l Makâlât”dır.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebu Hanife
 • Maturidi
 • Eş’ari
 • Ebu Yusuf
Soru 5

Kelime olarak büyüklük, büyük olma, kendini başkalarından üstün görme vb. anlamlara gelir. Kur’an’da isyan eden şeytanın sıfatı olarak geçer. İslam dini, bu tür tutum ve davranışı yasaklamıştır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İftira
 • Gıybet
 • Zan
 • Kibir
REKLAM
Soru 6

I. Anne ve babaya iyi davranmak
II. Düzenli beslenmek
III. Büyüklenmemek
IV. Namaz kılmak
Bunlardan hangileri ahlaki görevlerdir?

 • I ve III.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 7

Kur’an’ın 113. suresidir. Mekke’de indirilmiştir. Beş ayettir. Sabah (şafak) manasına gelir. Surenin konusu, insana zarar verebilecek doğadaki olaylar, cehalet ve bilgisizlik, bozgunculuk ve kıskançlıktır. Ayrıca surede, bu tür kötülüklerden Allah’a sığınmamız gerektiği anlatılır.
Hakkında bilgi verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nasr
 • Nas
 • Felak
 • Fil
Soru 8

“Emrolundukları dinî hükümleri tüm insanlara olduğu gibi bildirmek.” anlamına gelen ve peygamberlerin ortak özelliğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İsmet
 • Tebliğ
 • Sıdk
 • Fetanet
Soru 9

Sabır ile özdeşleşen peygamber kimdir?

 • Hz. İbrahim
 • Hz. Musa
 • Hz. Eyüp
 • Hz. Süleyman
Soru 10

“Ant olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler ile birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir.”
Bu metin aşağıdaki surelerden hangisinin mealidir?

 • Nas
 • Nasr
 • Maun
 • Asr
Soru 11

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedî olarak bir daha buluşamayacağım. Ey insanlar bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise; canlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan emindir...”
Hz. Peygamber’in bu konuşmayı yaptığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Taif
 • Arafat
 • Mescid-i Nebi
 • Uhud
Soru 12

İslam dininde beş vakit namaz kılmanın hükmü nedir?

 • Farz
 • Mübah
 • Sünnet
 • Müstehap
Soru 13

• Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar.
• Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacaklar.
• İki taraftan biri, savaşırsa diğer taraf yardımcı olacak.
• Müslümanlarla Yahudiler arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıkta Hz. Peygamber hakem olacak.
Bu kararlar aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

 • Akabe biatları
 • Medine Sözleşmesi
 • Boykot uygulaması
 • Hudeybiye Antlaşması
REKLAM
Soru 14

Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ne denir?

 • Ensar
 • Mevali
 • Tabiin
 • Muhacir
Soru 15

Hicret olayı hangi tarihte gerçekleşmiştir?

 • 620
 • 621
 • 622
 • 624
Soru 16

I. Bayram namazları
II. Cuma namazı
III. Beş vakit namaz
IV. Teravih namazı
Bunlardan hangileri sadece cemaatle kılınabilir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 17

Teravih namazı ne zaman kılınır?

 • Kandil gecelerinde
 • Cuma gecelerinde
 • Ramazan ayında
 • Muharrem ayında
Soru 18

Rükûsu ve secdesi olmayan namaz türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vitir
 • Bayram
 • Hacet
 • Cenaze
Soru 19

Akşam namazı sünnetleriyle birlikte kaç rekâttır?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Soru 20

Suyun bulunmadığı, temiz olmadığı veya kullanılmasının insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu durumlarda toprakla alınan abdesti ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teyemmüm
 • Gusül
 • Gasl
 • Mesh
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBDACBCDBABDCACDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?