Din kültürü ve Ahlak bilgisi 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Maddenin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkiler ile ilgili yasalardır. Bu yasalar; deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Bu yasalar sayesinde Allah’ın evrende yarattığı düzen insanlar tarafından daha iyi anlaşılmış olur.
Hakkında bilgi verilen yasa aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyolojik
 • Fiziksel
 • Toplumsal
 • Ahlaki
Soru 2

“Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...”
(Fâtır suresi, 44. ayet)
“Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.”
(Âl-i İmrân suresi, 137. ayet)
Bu ayetlerde, aşağıdaki yasalardan hangisi vurgulanmaktadır?

 • Biyolojik
 • Fiziksel
 • Hukuki
 • Toplumsal
Soru 3

“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik; ister şükreder, ister nankörlük eder.”
(İnsan suresi, 3. ayet)
Bu ayette, kaderle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

 • Emek
 • Tevekkül
 • Özgürlük
 • Rızık
Soru 4

Bir amaca ulaşmak için elden gelen tüm gayreti gösterip gerekli olan her türlü tedbiri aldıktan sonra, o işin sonucunun Allah’a bırakılmasıdır.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tevekkül
 • Emek
 • Kaza
 • Kader
Soru 5

Kelime olarak artma, çoğalma, arınma ve bereket anlamlarına gelen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kurban
 • Zekât
 • Oruç
 • Namaz
REKLAM
Soru 6

Para, altın, gümüş ve menkul değerler ile ticaret mallarından verilecek zekât miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru belirtilmiştir?

 • 1/10
 • 1/30
 • 1/40
 • 1/50
Soru 7

Zekât verilecek kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Yolda kalmış olanlar
 • Özgürlüğünü yitirmiş olanlar
 • Kalbi İslam’a ısındırılmak istenenler
 • Kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimseler
Soru 8

Kâbe’nin doğu tarafında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında, hızlı adımlarla yedi defa gidip gelmeye denir. Haccın vaciplerindendir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sa’y
 • Şavt
 • Umre
 • Tavaf
Soru 9

Sosyal yardımlaşma kurumları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Kızılay
 • Aş evleri
 • Millî Eğitim Vakfı
 • Diyanet işleri Başkanlığı
Soru 10

“Düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü (Kur’an ayetlerini) onlara peş peşe ulaştırdık.”
(Kasas suresi, 51. ayet)
Bu ayette insanın hangi özelliğini kullanmasının önemine işaret edilmektedir?

 • Özgürlük
 • Akıl
 • Sorumluluk
 • Sabır
Soru 11

Kur’an-ı Kerim’de rüyaları yorumlaması anlatılan, sevgi ve merhamet örneği olan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. İbrahim
 • Hz. Âdem
 • Hz. Yusuf
 • Hz. İlyas
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sigaraya başlama nedenlerinden biri değildir?

 • Biyolojik ihtiyaçlar
 • Kötü arkadaş çevresi
 • Merak ve özenti
 • Yetersiz eğitim
Soru 13

“Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.” sözü, kötü alışkanlıklara başlamada aşağıdakilerden hangisinin etkisine dikkat çekmektedir?

 • Aile
 • Okul
 • Arkadaş
 • Medya
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına girmez?

 • Eksik ölçüp tartmak
 • Hırsızlık ve hile yapmak
 • Yalan söylemek ve iftira atmak
 • Alışveriş yapmak ve eğlenmek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden biri değildir?

 • Yahudilik
 • Budizm
 • Hristiyanlık
 • İslam
Soru 16

• En belirgin özelliği insanları sınıflara ayırmasıdır.
• MÖ 1500 yıllarından itibaren ortaya çıkmıştır.
• Geleneklere dayanır ve kurucusu yoktur.
• Belli bir ibadet şekli yoktur.
Bazı özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hinduizm
 • Caynizm
 • Şintoizm
 • Budizm
Soru 17

Aşağıdaki açıklamaların hangisi “haham” kavramını ifade etmektedir?

 • Hristiyanlık’ta bir ibadet
 • Hinduizm’de bir ilke
 • Yahudilik’te din adamı
 • Budizm’de kutsal bir ilke
Soru 18

I. Hılful Fudul’a üye olması,
II. Medine sözleşmesini imzalaması,
III. Mescid-i Nebi’nin yanına Suffa’yı yaptırması,
IV. Bedir savaşı esirlerini Müslümanlara okumayazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakması,
Hz. Peygamber’in bu faaliyetlerinden hangileri onun eğitim ve öğretime verdiği öneme örnek oluşturur?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 19

Hz. Peygamber kendisi ile konuşmak isteyenleri dikkatli dinlerdi. Bir yere konuk olarak gittiğinde kendisi için ayağa kalkılmasını istemez, boş olan bir yere otururdu.
Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki yönlerinden hangisini ortaya koymaktadır?

 • Zamanı iyi değerlendirmesi
 • İnsanlara değer vermesi
 • Adaletli ve güvenilir olması
 • Eğitime önem vermesi
Soru 20

Aşağıdaki hadislerden hangisi istişare ile ilgilidir?

 • Danışan asla pişman olmaz.
 • Bizi aldatan bizden değildir.
 • Merhamet etmeyene merhamet edilmez.
 • Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı bir özellik verilmemiştir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCABCDADBCACDBACDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?