Fen Bilimleri 5 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Öğrenciler şekildeki gibi Güneş, Dünya, Ay modeli oluşturmak istiyorlar.
Buna göre öğrenciler Ay modeli için aşağıdakilerden hangisini kullanabilirler?

Soru 2

Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün tamamen aydınlık göründüğü evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dolunay
 • Yeniay
 • İlk dördün
 • Son dördün
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında evde yapılması gereken uygulamalardandır?

 • Raflar duvarlara sabitlenmeli
 • Yanmakta olan ocaklar kapatılmalı
 • Deprem çantası hazırlanmalı
 • Tablo, ayna gibi eşyalar yataktan uzağa asılmalı
Soru 4

Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakaların yerinden oynayarak hareket etmesine _________ denir.
Verilen ifadedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • volkanik patlama
 • kasırga
 • deprem
 • heyelan
Soru 5

Fen bilimleri dersinde farklı cisimler kullanarak dinamometre ile yapılan ölçümler tabloda verilmiştir. Ö
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • I. ölçümdeki cismin ağırlığı 20 N’dur.
 • II. ölçümdeki cismin ağırlığı 10 N’dur.
 • Dinamometrenin yayı en az I. ölçümde uzamıştır.
 • Dinamometrenin yayı en fazla III. ölçümde uzamıştır.
REKLAM
Soru 6

Araç ve makinelerde hareketli parçalar arası yağlanır.
Bu uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Makinelerin daha uzun süre kullanılmasını sağlamak
 • Sürtünmeyi azaltmak
 • Aşınmayı azaltmak
 • Makinelerde hareketi engellemek
Soru 7

Şekilde düz aynaya gelen bir ışık ışını verilmiştir.
30° Normal Bu ışının yansıma açısı kaç derecedir?

 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
Soru 8

Şekilde verilen düzgün yansıma aşağıdaki yüzeylerin hangisinde gerçekleşmiştir?

 • Tahta
 • Beton duvar
 • Düz ayna
 • Dalgalı su
Soru 9

Basit bir elektrik devresinde akımın geçmesini kontrol eden devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anahtar
 • Ampul
 • Pil
 • İletken kablo
Soru 10

Şekildeki elektrik devresinde ampulün parlaklığını artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • Pil çıkarılmalı
 • Bir pil daha bağlanmalı
 • Bir ampul daha bağlanmalı
 • Anahtar açılmalı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde verilen cisimler arasındaki ısı akış yönü doğru verilmiştir?

Soru 12

Çiğdem : Sınıfımızın sıcaklığı 25 °C’tur.
Selin : Sobada yanan kömür odaya sıcaklık verir.
Eren : Kardeşimin vücut ısısı 39 °C’a yükseldi.
Yukarıdaki öğrencilerden hangileri ısı ve sıcaklık kavramlarını doğru kullanmıştır?

 • Yalnız Çiğdem
 • Yalnız Eren
 • Çiğdem ve Selin
 • Selin ve Eren
Soru 13

Bazı katı maddeler ısı alarak sıvılaşmadan doğrudan gaz hâline geçer.
Bu olaya ne ad verilir?

 • Kırağılaşma
 • Buharlaşma
 • Yoğuşma
 • Süblimleşme
REKLAM
Soru 14

I. Donma
II. Kaynama
III. Buharlaşma
Yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşirken su dışarıdan ısı alır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Saf maddelerde gerçekleşen erime olayı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Erime süresince sıcaklık değişmez.
 • Maddenin erime sıcaklığı donma sıcaklığından farklıdır.
 • Maddeye verilen ısı artırılırsa erime hızlanır.
 • Ortamdan ısı alarak gerçekleşir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılara örnektir?

 • Bit
 • Şapkalı mantar
 • Terliksi hayvan
 • Kara yosunu
Soru 17

• Kara yosunu
• Papatya
• Çam
Verilen bitkilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çiçekli olma
 • Tohum verme
 • Meyve verme
 • Fotosentez yapma
Soru 18


Tabloda bazı canlılar numaralanarak verilmiştir.
Bunlardan hangileri omurgalı hayvanlar grubunda yer alır?

 • 2 ve 4
 • 4 ve 6
 • 1, 3 ve 5
 • 2, 4 ve 6
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınacak önlemlerden değildir?

 • Yeşil alanlar yerleşim yerlerine dönüştürülmeli
 • Doğal bitki örtüsü korunmalı
 • Kâğıt ve cam atıklar geri dönüşüm kutularına atılmalı
 • Enerji elde etmede güneş ve rüzgâr gibi kaynaklar kullanılmalı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenmiş hayvanlardandır?

 • Kelaynak
 • Anadolu leoparı
 • Deniz kaplumbağası
 • Akdeniz foku
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AABDCDDCABBADCBCDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?