Fen Bilimleri 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekildeki dinamometreye 10 N’luk cisim asıldığında dinamometre yayındaki uzama miktarı iki bölme kadar oluyor.
Aynı dinamometreye 25 N’luk cisim asıldığında dinamometre yayındaki uzama miktarı kaç bölme olur?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 2

Sürtünmesiz yatay zeminde bulunan K cismine aynı doğrultuda iki kuvvet şekildeki gibi etki ediyor.
Buna göre K cismine etki eden bileşke kuvvet kaç N olur?

 • 2
 • 3
 • 5
 • 8
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sesin soğurulması için yapılan uygulamalardan değildir?

 • Bina duvarlarında tuğla ile sıva arasına yalıtım malzemesi konulması
 • Sinema ve tiyatro salonlarında duvarların kumaşla kaplanması
 • Bina duvarlarının beyaz boya ile boyanması
 • Araba egzozlarının art arda odacıklı yapılması
Soru 4

Şekildeki düzlem aynada ışının yansıma açısı 40° ’dir.
Bu ışının gelme açısı kaç derecedir?

 • 40
 • 50
 • 60
 • 90
Soru 5

Basit bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa ampulün parlaklığı artar?

 • Devrede kullanılan telin boyu artırılırsa
 • Devrede kullanılan telin kalınlığı azaltılırsa
 • Devreye seri olarak bağlanacak ampul sayısı artırılırsa
 • Devreye seri olarak bağlanacak pil sayısı artırılırsa
REKLAM
Soru 6


Tabloda bazı cisimler numaralanarak verilmiştir.
Bu cisimlerden hangileri elektriği iyi iletir?

 • 2 ve 3
 • 3 ve 6
 • 1, 4 ve 5
 • 2, 3 ve 6
Soru 7

Aşağıda verilen uygulamaların hangisinde çukur ayna kullanılmaz?

 • Güneş fırınlarında güneş ışığını bir noktada toplayarak yüksek sıcaklık elde edilmesinde
 • Mikroskopta incelenecek cismin üzerine ışığın düşürülmesinde
 • Mağazalarda güvenlik amaçlı olarak geniş alanların görülmesinde
 • Diş muayenelerinde dişlerin daha iyi görülmesinde
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçlara örnek olarak verilir?

 • Traverten
 • Granit
 • Bazalt
 • Sünger taşı
Soru 9

Şekilde su bileşiği model olarak gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Saf maddedir.
 • Atomik yapıdadır.
 • Farklı cins atomlardan oluşmuştur.
 • Yapısında iki hidrojen bir oksijen atomu bulunur.
Soru 10

Şekildeki balonda bir miktar hava bulunmaktadır.
Balon biraz daha şişirildiğinde içindeki hava tanecikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Hepsi aynı yönde hareket ederler.
 • Sadece titreşim hareketi yaparlar.
 • Balona daha fazla basınç uygularlar.
 • Sadece dönme hareketi yaparlar.
Soru 11

Bir madde ısı verdiğinde madde moleküllerinin hareketi şekildeki gibi oluyor.
Buna göre maddede aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 • Molekül yapısı değişir.
 • Moleküller arasındaki uzaklık azalır.
 • Moleküllerin hareket enerjisi artar.
 • Moleküllerin sayısı artar.
Soru 12

Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı yalıtımı için binalarda kullanılmaz?

 • Silikon yünü
 • Metal levha
 • Plastik köpük
 • Ahşap levha
Soru 13

• Hücreye belirli bir şekil verir.
• Canlı bir yapıya sahiptir.
• Seçici geçirgen özelliktedir.    
Bazı özellikleri verilen hücredeki yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sitoplazma
 • Mitokondri
 • Hücre duvarı
 • Hücre zarı
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme sisteminde bulunan yapılardan değildir?

 • Döl yatağı
 • Salgı bezleri
 • Yumurtalık
 • Yumurta kanalı
Soru 15

• Hareketlerde yavaşlama
• Bellekte zayıflama
• Eklemlerde kireçlenme    
İnsanda gelişim dönemlerinden birine ait bazı özellikler verilmiştir.    
Bu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ergenlik
 • Yetişkinlik
 • Yaşlılık
 • Çocukluk
Soru 16

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi üreme şekline göre diğerlerinden farklıdır?

 • Yılan
 • Kaplumbağa
 • Leylek
 • Yarasa
Soru 17

Çiçekli bitkilerde polenlerin erkek organın başçığından dişi organın tepeciğine taşınması olayına _________ denir.
Verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • tozlaşma
 • döllenme
 • tohum
 • zigot
Soru 18

I. Çizgili kas
II. Düz kas
III. Kalp kası
Yukarıdaki kas türlerinden hangileri isteğimiz dışında çalışır?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 19

• Kırmızı kemik iliğinde üretilir.
• Oksijen ve karbondioksit taşımakla görevlidir.
Bu özellikler kandaki hangi yapıya aittir?

 • Plazma
 • Alyuvarlar
 • Akyuvarlar
 • Kan pulcukları
Soru 20

• Soluk alırken göğüs boşluğu ____I____.
• Soluk verirken diyafram ____II____.
Soluk alıp verme olayı ile ilgili verilen cümleleri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
I <-----> II

 • genişler <-----> gevşer
 • genişler <-----> kasılır
 • daralır <-----> kasılır
 • daralır <-----> aynı kalır
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCADCCABCBBDBCDADBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?