Fen Bilimleri 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Yayların özellikleri ile ilgili verilen;
I. Kuvvetin etkisi ile şekilleri hiçbir zaman değişmez.
II. Kuvvetin etkisi ile gerilip sıkıştırılabilir.
III. Uzama miktarı uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Şekilde belirli bir yükseklikte bulunan sandık aşağıya itilecektir.
Bu sandık itildiğinde yere düşerken çekim potansiyel enerjisi, K, L, M ve N noktalarından hangisinde en küçük olur?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 3

Şekildeki sabit makara ile P yükü yukarı çıkarılmaktadır.
Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kuvvetten kazanç sağlanır.
 • Yoldan kazanç yoktur.
 • Kuvvetin yönü değişir.
 • İş yapma kolaylığı sağlanır.
Soru 4

Nötr bir elektroskoba yüklü bir cisim yaklaştırıldığında,
I. Elektroskobun topuzunun cismin yükü ile zıt yüklenmesi
II. Yaprakların aynı yükle yüklenmesi
III. Yaprakların kapanması
durumlarından hangileri gerçekleşir?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Fen Bilimleri dersinde öğrencilerin kurduğu elektrik devresinin potansiyel farkı-akım grafiği verilmiştir.
Buna göre devrenin direnci kaç ohm’dur?

 • 2
 • 6
 • 12
 • 24
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi insan gözünün algılayabileceği ışık türüdür?

 • Gama ışınları
 • Kızıl ötesi ışınlar
 • Mor ötesi ışınlar
 • Görünür ışık
Soru 7

Şekilde I ışınının K ortamından L ortamına geçişi gösterilmiştir.
Buna göre K ve L ortamları hangisinde doğru verilmiştir?
K <-----> L

 • Su <-----> Hava
 • Hava <-----> Su
 • Cam <-----> Hava
 • Cam <-----> Su
Soru 8

Gece ve gündüz oluşumunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi
 • Ay’ın Dünya etrafında dönmesi
 • Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi
 • Ay’ın kendi ekseni etrafında dönmesi
Soru 9

Aşağıda verilen gök cisimlerinden hangisi yıldızdır?

 • Güneş
 • Satürn
 • Jüpiter
 • Venüs
Soru 10

Atom ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Proton sayısı kütle numarasına eşittir.
 • Nötronlar artı (+) yüklü taneciklerdir.
 • Bir elementin tüm atomları aynı sayıda proton içerir.
 • Elektronlar yüksüz taneciklerdir.
Soru 11

Şekilde oksijen elementinin molekül modeli verilmiştir.
Buna göre oksijen molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Saf maddedir.
 • Molekül formülü OH dir.
 • Her bir molekül aynı özellik gösterir.
 • İki aynı cins element atomunun bağlanmasıyla oluşmuştur.
Soru 12

• Moleküler yapılı bileşiktir.
• Aralarında kovalent bağ vardır.
• İki hidrojen bir oksijen atomundan oluşmuştur.
Verilen özellikler formülle gösterilen hangi bileşiğe aittir?

 • CO2
 • OH
 • NH3
 • H2O
Soru 13

Şekilde hidrojen molekülünün modeli verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Aynı cins element atomlarından oluşmuştur.
 • İki elektron ortaklaşa kullanılmıştır.
 • Aralarında iyonik bağ bulunur.
 • Son katmanlarındaki elektronları ikiye tamamlayarak dublet kuralına uymuştur.
REKLAM
Soru 14

Bir bardak su içine bir tane kesme şeker atılarak elde edilen seyreltik çözelti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenir?

 • Çözünen ve çözücü madde miktarı eşittir.
 • Çözünen miktarı çözücü miktarından fazladır.
 • Bir miktar su eklenirse daha seyreltik hâle gelir.
 • Bir kaç şeker atılırsa daha seyreltik hâle gelir.
Soru 15

• Hem mekanik hem de kimyasal sindirimi gerçekleştirir.
• Kasılıp gevşeme hareketi ile mekanik sindirim yapar.
• Proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlar.
Sindirim ile ilgili görevleri verilen organ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ağız
 • Mide
 • İnce bağırsak
 • Kalın bağırsak
Soru 16

Böbreklere gelen kandaki atık maddeleri süzme işlemi hangi yapı tarafından gerçekleştirilir?

 • Nefron
 • Üreter
 • Üretra
 • İdrar kesesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sonradan kazanılan refleks örneklerinden biri değildir?

 • Limon görünce ağzın sulanması
 • Yüksek sesten ürkme
 • Bisiklet sürme
 • Örgü örme
Soru 18

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi astigmatlık göz kusuruna ait değildir?

 • Cisimler bulanık olarak görülür.
 • Göz merceği pürüzlü bir hâl alır.
 • Gözü hareket ettiren kaslarda uyum bozulur.
 • Çeşitli mercekler kullanılarak düzgün görüntü elde edilebilir.
Soru 19

Üreticilerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Su ve karbondioksitten organik besin maddeleri sentezler.
 • Besin üretmek için gerekli enerjiyi güneş ışığından sağlar.
 • Topraktaki canlı atıklarını parçalayarak mineralin artmasını sağlar.
 • Kendi besinlerini kendileri yapar.
Soru 20

Türkiye’de bitki ve hayvan türlerinin çeşitli ve fazla olmasında,
I. Farklı ekolojik yapıya sahip bölgelerin olması
II. Değişik iklim yapısına sahip bölgelerin olması
III. Farklı coğrafi konumu ve jeolojik yapısının olması
durumlarından hangileri etkilidir?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABBDBAACBDCCBABCCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?