Fen Bilimleri 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir cismin ağırlığı şekildeki gibi önce havada sonra tamamı sıvı içinde kalacak şekilde dinamometreyle ölçülüyor.
Buna göre K cismine sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti kaç N’dur?

 • 0
 • 5
 • 10
 • 15
Soru 2

Bir cisim yatay zemine şekildeki gibi sırayla üç farklı durumda yerleştiriliyor.
Bu cismin yatay zemine temas eden yüzeyleri arasındaki ilişki SI > SII > SIII şeklindedir.
Buna göre cismin II. ve III. durumlarda yere yaptığı basınç I. duruma göre nasıl değişir?
II. durum <-----> III. durum

 • Azalır <-----> Azalır
 • Artar <-----> Azalır
 • Azalır <-----> Artar
 • Artar <-----> Artar
Soru 3

Şekildeki gitar telinin L noktasına parmakla bastırıp K noktasından tel çekilip bırakıldığında ince ses çıkıyor. M noktasına basılıp aynı uygulama yapıldığında ise kalın ses çıkıyor.
Bu olayda sesin kalın ve ince olarak çıkması telin hangi özelliği etkilidir?

 • Boyu
 • Cinsi
 • Kalınlığı
 • Gerginliği
Soru 4

Bir çalar saat şekildeki gibi fanus içine konulduğunda sesi dışarıdan duyulmaktadır. Fanusun içindeki hava boşaltıldığında ses dışarıdan duyulmamaktadır.
Bu olayda sesin duyulmaması sesin hangi özelliğine bağlıdır?

 • Boşlukta yayılmamasına
 • En hızlı katılarda yayılmasına
 • Titreşim sonucu oluşmasına
 • Enerji olmasına
Soru 5

Ağırlık merkezlerinden asılmış özdeş mıknatısların denge konumları şekildeki gibidir.
Buna göre mıknatısların numaralanmış kutupları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
I <----> II

 • N <----> S
 • S <----> S
 • N <----> N
 • S <----> N
REKLAM
Soru 6

Elektrik devrelerindeki tellerin aşırı ısınmasıylaoluşabilecek tehlikelere karşı önlem olarak ________ adı verilen araçlardan faydalanılır.
Verilen ifadedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • elektrik sayacı
 • jeneratör
 • sigorta
 • elektrik motoru
Soru 7

• Üzerinde insan ve diğer canlılar yaşar.
• Taş ve topraktan oluşur.
• Ateş küreyi dıştan sarar.
Özellikleri verilen Dünya katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ağır küre
 • Su küre
 • Hava küre
 • Yer küre
Soru 8

Bir bilim dalı olan iklim bilimi aşağıdakilerden hangisini inceler?

 • Yeryüzündeki levha hareketlerini
 • Yeryüzü şekillerinin oluşumunu
 • Geniş bölgelerde çok uzun zaman içinde aynı kalan ortalama hava olaylarını
 • Magmanın yeryüzüne çıkışı esnasında meydana gelen fiziksel ve kimyasal olayları
Soru 9

12Mg elementi, verilen periyodik cetvel üzerinde numaralanmış kısımların hangisinde yer alır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 10

Elektron dizilimleri verilen 11Na ve 9F elementleri arasında oluşacak kimyasal bağ için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • İyonik yapılıdır.
 • Kimyasal bağ oluşmaz.
 • Elektronlar ortaklaşa kullanılır.
 • Kovalent yapılıdır.
Soru 11


Tabloda bileşik adları ve formülleri eşleştirilmiştir.
Buna göre numaralanmış kısımlara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
I <-----> II

 • Karbondioksit <-----> H2O
 • Karbon <-----> H2O
 • Karbondioksit <-----> OH
 • Karbon <-----> OH
Soru 12

• Mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir.
• Tadı ekşidir.
Aşağıdakilerden hangisi verilen özelliklere sahip bir madde örneğidir?

 • Kabartma tozu
 • Sirke
 • Diş macunu
 • El sabunu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yanma tepkimesi değildir?

 • CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
 • 2Mg + O2 → 2MgO
 • NaOH + HCI → NaCI + H2O
 • 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3
REKLAM
Soru 14

Şekilde özdeş kaplarda sıcaklıkları farklı sular bulunmaktadır.
Bu kaplardaki sular karıştırıldığında, karışımın son sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • 25
 • 35
 • 40
 • 60
Soru 15

Tabloda verilen ilk sıcaklıkları aynı, eşit kütleli maddeleri belli bir sıcaklığa getirmek için en az ısı hangisine verilir?

 • Alüminyum
 • Zeytinyağı
 • Su
 • Alkol
Soru 16

Şemada verilen hücrelerin kromozom sayıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Sperm hücresi <----> Zigot

 • 2n <----> 2n
 • 2n <----> n
 • n <----> 2n
 • n <----> n
Soru 17

Fosfat, deoksiriboz şekeri ve bir organik bazdan meydana gelen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gen
 • DNA
 • Kromozom
 • Nükleotid
Soru 18

Verilen özelliklere göre canlılarda gerçekleşen bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mutasyon
 • Adaptasyon
 • Modifikasyon
 • Klonlama
Soru 19

Verilen besin zincirinde güneş enerjisini kullanarak besin üretimi yapan canlı hangisidir?

 • Çimen
 • Çekirge
 • Kurbağa
 • Yılan
Soru 20

Şekilde verilen madde döngüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Azot
 • Su
 • Karbon
 • Oksijen
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDAABCDCBAABCDACDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?