Matematik 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

2–3 aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Soru 2

Aşağıdaki sayılardan hangisi tam kare sayıdır?

 • 24
 • 36
 • 40
 • 90
Soru 3

5 öğrenci arasından 3 öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir?

 • 10
 • 12
 • 16
 • 20
Soru 4

√3 . √27 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 6
 • 9
 • 6√3
 • 9√3
Soru 5

Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = 3 cm ve |AC| = 4 cm’dir.
Buna göre |BC|’nun santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • 2
 • 5
 • 6
 • 7
REKLAM
Soru 6

Şekildeki ABC üçgeninde [AB] ⊥ [BC]’tir.
|AB| = 6 cm, |BC| = 8 cm ve |AC| = 10 cm olduğuna göre sinA kaçtır?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayıdır?

 • √9
 • √14
 • √25
 • √81
Soru 8

Şekilde [AB] // [DE]’dir. C noktası, [AE] ile [BD]’nın kesişim noktasıdır.
|AB| = 6 cm, |CD| = 2 cm ve |DE| = 3 cm olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 9
Soru 9

Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip 5 kırmızı ve 4 beyaz bilye vardır. Torbadan rastgele bir bilye çekiliyor. Çekilen bilye torbaya tekrar konulduktan sonra torbadan rastgele ikinci bir bilye daha çekiliyor.
Torbadan çekilen birinci bilyenin kırmızı, ikinci bilyenin beyaz olma olasılığı kaçtır?

Soru 10

10, 11, 21
Yukarıdaki veri grubunun standart sapması kaçtır?

 • √37
 • 6
 • √21
 • 4
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde verilen çokgenler, y eksenine göre birbirinin yansımasıdır?

Soru 12

Taban yarıçapının uzunluğu 6 cm, yüksekliği 10 cm olan dik dairesel koninin hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 alınız.)

 • 108
 • 150
 • 360
 • 540
Soru 13

Kare piramidin kaç ayrıtı vardır?

 • 4
 • 6
 • 8
 • 12
REKLAM
Soru 14

Şekildeki ABC üçgeninde [BA] ⊥ [AC]’tir.
|AB| = 5 cm ve |BC| = 13 cm olduğuna göre |AC| kaç santimetredir?

 • 12
 • 11
 • 8
 • 7
Soru 15

Yüzey alanı 300 cm² olan kürenin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir? (π’yi 3 alınız.)

 • 3
 • 5
 • 6
 • 8
Soru 16

12, 15, 18, 21
Yukarıda ilk dört terimi verilen aritmetik dizinin ortak farkı kaçtır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 17

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • x
 • x + 2
 • x - 2
 • x + 4
Soru 18

Denklemi y = 3 - 2x olan doğrunun eğimi kaçtır?

 • 2
 • -2
Soru 19

denklemini sağlayan x kaçtır?

 • -3
 • -2
 • 2
 • 3
Soru 20

Aşağıdaki sayılardan hangisi 3x - 1 ≤ 5 eşitsizliğinin çözüm kümesine ait değildir?

 • 1
 • 2
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBABDCBADABCCABABCDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?