Sosyal Bilgiler 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında en çok hata payı aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Sürücü
 • Araç
 • Yol
 • Yaya
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sosyal bilgilere önem verdiğini gösterir?

 • Medeni Kanunun kabulü
 • Türk Tarih Kurumunun açılması
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Numune Hastanelerinin açılması
Soru 3

Haritalarda gördüğümüz dikey çizgilere ne ad verilir?

 • Paralel
 • Ekvator
 • Geoid
 • Meridyen
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi genel haritalardan değildir?

 • Fiziki haritalar
 • Siyasi haritalar
 • İklim haritaları
 • İdari haritalar
Soru 5

Yurdumuzun güney ve batı kıyılarında etkili olan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karadeniz
 • Akdeniz
 • Marmara
 • Karasal
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerin uygarlığa yaptığı katkılardan biri değildir?

 • Ay yılı takvimini hesaplamışlardır.
 • İlk tekerlekli arabayı yapmışlardır.
 • Gılgamış Destanı’nı ortaya koymuşlardır.
 • Çivi yazısını Anadolu’ya getirmişlerdir.
Soru 7

Oğuz Kağan Destanı aşağıdaki Türk topluluklarından hangisine aittir?

 • Uygurlar
 • Kök Türkler
 • Selçuklular
 • Hunlar
Soru 8

Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hunlar
 • Uygurlar
 • Kök Türkler
 • Karahanlılar
Soru 9

İslam devletinde ilk donanma kim tarafından kurulmuştur?

 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ali
 • Hz. Ebubekir
Soru 10

Divan-ı Lügat-it Türk adlı eser kim tarafından yazılmıştır?

 • Satuk Buğra Han
 • Kaşgarlı Mahmut
 • Ahmet Yesevi
 • Gazneli Mahmut
Soru 11

Selçuklu Devleti’nin kuruluş ve gelişmesinde büyük rolü vardır. Kendi adıyla anılan medreseler kurdurmuştur. Yönetimle ilgili Siyasetname adlı bir eseri vardır.
Hakkında bilgi verilen Türk büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yusuf Has Hacip
 • Nizamülmülk
 • Tuğrul Bey
 • Alparslan
Soru 12

Aşağıdaki İslam devletlerinden hangisi İspanya’da kurulmuştur?

 • Karahanlılar
 • Emeviler
 • Abbasiler
 • Endülüs Emevileri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir?

 • M.Ö 199
 • 622
 • M.Ö 209
 • 1071
REKLAM
Soru 14

Yurdumuzda en çok üretilen tahıl aşağıdakilerden hangisidir?

 • Buğday
 • Pirinç
 • Mısır
 • Arpa
Soru 15

Türkiye aşağıdaki ürünlerden hangisinin üretiminde dünyada birinci sırada yer almaktadır?

 • Zeytin
 • Fasulye
 • Fındık
 • Biber
Soru 16

Doğal kaynakların korunmasında geri dönüşümün önemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Enerji tasarrufu sağlanır.
 • Ekonomi için zararlıdır.
 • Atık miktarı azalır.
 • Birçok ürün tekrar tüketime sunulur.
Soru 17

Türkiye’nin dışarıdan en fazla aldığı ürün aşağıdakilerden hangisidir?

 • Petrol
 • Et
 • Buğday
 • Çay
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetleri arasında eğitim, kültür ve ekonomik alanlarda iş birliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur?

 • Türksoy
 • AFAD
 • Kızılay
 • TİKA
Soru 19

İlk Anayasamız olan Kanunuesasi’nin 1876’da ilan edilmesiyle Türk tarihinde hangi dönem başlamıştır?

 • I. Meşrutiyet
 • Tanzimat
 • Cumhuriyet
 • II. Meşrutiyet
Soru 20

Sağlıklı kişilerden alınan kan, kaç hafta içinde vücut tarafından yeniden yerine konur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCBDDBABBDCACBADAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?