Sosyal Bilgiler 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Sivas Kongresi’nden sonra halkın Millî Mücadele’ye desteğini sağlamak için, 14 Eylül 1919’da çıkarılmaya başlayan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • İradeimilliye
 • Sebilürreşad
 • Hakimiyetimilliye
 • Minber
Soru 2

Anayasamızın düşünce ve kanaat özgürlüğü ile ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 3.
 • 7.
 • 24.
 • 25.
Soru 3

Marmara Bölgesi’nde nüfusun yoğun olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turizm
 • Sanayi
 • Tarım
 • İklim
Soru 4

“Kamu kurum ve kuruluşları %4 oranında ___________ çalıştırmak zorundadır.”
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • engelli
 • hükümlü
 • teknisyen
 • güvenlikçi
Soru 5

Anadolu kapılarının Türklere açılmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Miryokefalon
 • Kösedağ
 • Malazgirt
 • Pasinler
REKLAM
Soru 6

I. Mardin
II. Erzurum
III. Çankırı
Verilen şehirlerden hangileri Artuklu kentidir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 7

Antalya hangi Selçuklu hükümdarı tarafından fethedilmiştir?

 • I. Alaeddin Keykubat
 • I. Gıyaseddin Keyhüsrev
 • II. Kılıçarslan
 • Süleymanşah
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin ekonomik nedenini oluşturur?

 • Papa II. Urban’ın Haçlı Seferlerine katılacakların günahlarının affolunacağını söylemesi
 • Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’yu fetheden Türklerin Balkanlara geçmesinin önlenmek istenmesi
 • 11. yüzyılda Avrupa’nın yoksulluk ve sefalet içinde olmasına karşılık İslam dünyasının ileri ve zengin durumda olması
 • Bizans’ın Türklere karşı Haçlıları yardıma çağırması
Soru 9

Hıttin Savaşı’yla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • 1187 yılında yapılmıştır.
 • Kudüs Haçlılardan geri alınmıştır.
 • Selahaddin Eyyubi tarafından kazanılmıştır.
 • Bizanslılarla Selçuklular arasında olmuştur.
Soru 10


IV. Haçlı Seferi’nde Haçlılar aşağıdaki şehirlerden hangisini işgal etmişlerdir?

 • İznik
 • Kudüs
 • İstanbul
 • Urfa
Soru 11

Merkeze bağlı ve daimi bir ordu olan kapıkulu ocakları hangi hükümdar tarafından kurulmuştur?

 • Orhan Bey
 • Ertuğrul Gazi
 • I. Murat
 • Osman Bey
Soru 12

Anadolu’daki Türk beyliklerinin çoğunu hakimiyetine alarak ilk kez siyasi birliği sağlayan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yıldırım Bayezit
 • Orhan Bey
 • II. Murat
 • Fatih Sultan Mehmet
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katılan yerlerden biri değildir?

 • Rodos
 • İstanbul
 • Cezayir
 • Trablusgarp
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinin yıldönümü olan 28 Eylül, her yıl “Türk Denizcilik Günü” olarak kutlanmaktadır?

 • Çeşme Baskını
 • Kıbrıs Adası’nın fethi
 • İnebahtı Deniz Savaşı
 • Preveze Deniz Zaferi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Ahilik teşkilatının temel ilkeleri arasında yer almaz?

 • Gözü, gönlü tok olmak
 • Yaptığı iyiliği başa kakmamak
 • Küçüklere sevgi, büyüklere saygı göstermek
 • Bencil ve kibirli olmak
Soru 16

Hümanizm, bilim ve sanatta _________ esas alan bir düşünce akımıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • doğayı
 • insanı
 • aklı
 • estetiği
Soru 17

Sanayi İnkılabı ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

 • İspanya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Hindistan
Soru 18

Aşağıdaki buluşlardan hangisi coğrafi keşiflerin yapılmasında daha fazla etkili olmuştur?

 • Yazı
 • Kâğıt
 • Tekerlek
 • Pusula
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir?

 • Seçimler
 • Devletçilik
 • Özgürlük
 • Katılımcılık
Soru 20

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

 • FAO
 • UNESCO
 • WHO
 • UNICEF
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBACABCDCCABDDBCDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?