Türkçe 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Eski” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey” anlamında kullanılmıştır?

 • Eskiden, akrabalar birbiriyle daha sık görüşürdü.
 • Artık giyilemez diye annem eski ayakkabılarımı çöpe attı.
 • Başlarda üzülüyordum ama eski arkadaşlarımı çoktan unuttum.
 • Bu iş yerinin en eskisidir Harun Bey, her şeyi ondan öğreniriz.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde “hararet basmak” deyiminin anlamını karşılayan bir söz kullanılmıştır?

 • Küçük odada yanan soba yüzünden hepimiz sıcaktan bunaldık.
 • Çiftlikteki hayvanları tek tek damgaladılar.
 • Bugün işlerimi erken bitirip sizin yanınıza gelirim.
 • Buzdolabının ayarı bozulunca içindeki gıdalar donmuş.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlıdır?

 • Dünyada hiç kar görmemiş olan milyonlarca insan yaşamaktadır.
 • Karın yağdığı bölgeler dünyanın ancak üçte birini kaplar.
 • Kar, Kuzey Kutbu’nda her mevsim yağar.
 • Yüksek dağlara aniden yağan kar, dağcılar için büyük tehlike doğurur.
Soru 4

(1) Balıklıgöl’de küçük, büyük bir sürü balık vardı. (2) Biraz yem alıp suya serptim. (3) Balıklar yemlerin etrafında topak oldu. (4) Kardeşimle birlikte seyre daldık.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi masalların özelliklerinden değildir?

 • Amaç; iyilerin eninde sonunda haklarını kazanacaklarını göstermektir.
 • Peri, cin, dev gibi olağanüstü varlıklar vardır.
 • “Bir varmış, bir yokmuş” gibi bir tekerleme ile başlar.
 • Tarihte yaşanmış gerçek olaylar anlatılır.
REKLAM
Soru 6

Destanlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Toplumları derinden etkileyen olayların anlatıldığı yazılara destan denir.
 • Genellikle kahramanlık hikâyeleri anlatılır.
 • Yeni ortaya çıkmış bir anlatım türüdür.
 • Kültür ürünüdür ve halkın ortak yaşayışını yansıtır.
Soru 7

Minyatür hem Doğu hem de Batı toplumlarında kullanılan bir resim sanatıydı. Doğu’da İran, Hint, Çin ve Osmanlı; Batı’da Yunan ve Roma minyatür örneklerine rastlamak mümkün. Minyatür, Osmanlı İmparatorluğu’nda sıklıkla kullanılan bir resim sanatıydı. Minyatürler o dönemdeki günlük yaşamı, örf ve âdetleri, giyim kuşamı, eşyaları resmetmesi nedeniyle tarihî belge niteliği taşır.
Bu metinde “minyatür sanatı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Bir resim sanatı olduğuna
 • Birçok medeniyet tarafından kullanıldığına
 • Yapımında kullanılan malzemelere
 • Belge niteliği taşıdığına
Soru 8

Hiperaktif çocuklar düşünmeden davranır. Dalgın ve unutkandırlar, bir şey üzerinde dikkatlerini birkaç dakikadan fazla yoğunlaştıramazlar. Bu çocukların ani hareketleri olur, yerlerinde 10-15 dakika sabit kalamazlar. Mobilyalara tırmanır ve üzerinde zıplarlar, evin içinde koşturup dururlar. Oturma gerektiren grup etkinliklerinde güçlük yaşarlar.
u metne göre “hiperaktif çocuklar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Çok hareketli olduklarına
 • Tedavi yöntemlerine
 • Bir şeyi hatırlamakta zorluk çektiklerine
 • Bir konuya odaklanma sorunu yaşadıklarına
Soru 9

(1) Danimarkalı marangoz Ole Kirk, yıllarca çalıştığı iş yeri bir yangında yok olunca borç içinde kaldı. (2) Bu zor durumdan kurtulmak amacıyla 1932 yılında oyuncak işine girdi. (3) Yeni şirketinde ördekler, otomobiller ve oyun küpleri üretti. (4) Şirketin adı ise Danimarka dilinde “iyi oyna” anlamına geliyor.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 10

Mada Adası, Beyşehir Gölü’ndeki 33 adadan biri ama üzerinde yerleşim barındıran tek ada. Bu yerleşim yeri, adanın Toroslar’a bakan tarafında muhteşem bir manzaraya sahip. Burada yaşayanlar Tırtar Yörükleridir. Yörüklerin yerleşim yeri olarak adayı seçmelerinin nedeni kara bağlantısı olmaması ve böylece göçebe bir yaşam için güvenli bir ortam sunmasıdır.
Bu metne göre Yörükler yerleşim yeri olarak neden Mada Adası’nı seçmişlerdir?

 • Güvenli bir ortam olduğunu düşünmeleri
 • Çok beğenmiş olmaları
 • Muhteşem bir manzarasının olması
 • Nüfuslarına yetecek büyüklükte olması
Soru 11

Shakespeare (Şekspir) yalnızca şiir, hikâye ve komedi yazmadı. Tarihin derinliklerine gömülmüş acı, aşk, sevgi ve inanç konularını işleyen oyunlar da yazdı. Yazdığı bu oyunlar dünyaca tanındı. “Hamlet, Othello, Kral Lear, Romeo ve Jülyet” adlı eserleri bunlardan bazılarıdır.
Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi vardır?

 • Tanımlama
 • Benzetme
 • Sayısal verilerden yararlanma
 • Örnekleme
Soru 12

Hayatta, yapabildiğim sürece resimle uğraşmaya çalışacağım. Bunu da çok keyif aldığım için yapıyorum. Resim yapmak ikinci bir yaşam alanı doğuruyor bana. İnanın bu yaşam alanı gördüğüm, bildiğim her şeyden çok daha hayat dolu benim için.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır?

 • Kalıcı eserler vermek için deneyime gerek var mıdır?
 • Farklı türlerde eser vermek isteyen bir sanatçı mısınız?
 • Resimle uğraşmak sizin için ne ifade ediyor?
 • Genç sanatçılara ne gibi tavsiyeleriniz var?
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir görüşe yer verilmemiştir?

 • Bence bir dağ kulübesinde yaşamak gibisi yoktur.
 • En güzel çiçek bana göre papatyadır.
 • Ekmek kadayıfı kaymakla daha güzel olur.
 • Suda, bitkiler için yararlı mineraller vardır.
REKLAM
Soru 14

Erdal Beşikçioğlu tek başına ve büyük bir başarıyla oynadığı bu oyunla sezonu kapatacak gibi. Seyirci sayısıyla bir rekora ulaşacağını düşündüğüm oyun mutlaka seyredilmeli.
Bu metinde yazarın, okuyucularına tavsiye ettiği tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyografi
 • Tiyatro
 • Hikâye
 • Gezi yazısı
Soru 15

Buradaki arazinin yüzeyi, kuruyan bir elmanın üzerindeki kırışıklıklar gibiydi.
Bu cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur?

 • Kişileştirme
 • Konuşturma
 • Benzetme
 • Abartma
Soru 16

Göl kenarında, piknik yapanlardan başka kimse yok.
Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çıkar?

 • Gölün etrafı geziye uygun değildir.
 • Göl kenarında kimse yoktur.
 • Gölün çevresi ağaçlıktır.
 • Gölün yakınında piknik yapanlar vardır.
Soru 17

Kürekleri de bırakmıştım artık ( ) Tek kürekle nereye varabilirdim ( ) Çevreye bakındım ( ) en küçük bir ışık veya karaya benzer bir şey göremedim ( )
Bu metinde ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • (:) (?) (.) (.)
 • (.) (?) (,) (.)
 • (:) (.) (,) (?)
 • (.) (.) (.) (?)
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde eylem gelecek zaman kipiyle çekimlenmiştir?

 • Yazın Dubai’ye gideceğim.
 • E-postalarımı kontrol ettim.
 • Büyük yazar doğru söylemiş.
 • Çocuk, bisiklete biniyor.
Soru 19

Kaktüsler çölde susuz yaşayabiliyor.
Altı çizili sözcük bu cümlenin hangi ögesidir?

 • Özne
 • Nesne
 • Dolaylı tümleç (Yer tamlayıcısı)
 • Zarf tümleci (tamlayıcısı)
Soru 20

Demokrasi sözcüğü(1) Antik Yunancada “halkın iktidarı, yönetimi” anlamına geliyor. Halk, tercihlerini(2) oy kullanarak(3) yani seçimle(4) belirliyor.
Bu metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsidir?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACADCCBBADCDBCDBACC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?