Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Mustafa Kemal Harp Akademisi’nden hangi rütbeyle mezun olmuştur?

 • Teğmen
 • Yüzbaşı
 • Kurmay Yüzbaşı
 • Kurmay Yarbay
Soru 2

Mustafa Kemal dünya çapında tanınmasını sağlayan askeri başarılarını hangi cephede kazanmıştır?

 • Kafkas
 • Çanakkale
 • Trablusgarp
 • Suriye
Soru 3

“Kuvayımilliye’yi etken ve millî iradeyi egemen kılmak esastır.” kararı aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

 • Misakımillî
 • Amasya Genelgesi
 • Erzurum Kongresi
 • Sivas Kongresi
Soru 4

Millî Cemiyetler aşağıdakilerden hangisinde bir çatı altında birleştirilmiştir?

 • Mudanya Ateşkes Anlaşması
 • Paris Konferansı
 • Erzurum Kongresi
 • Sivas Kongresi
Soru 5

• Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi komutanıdır.
• Sarıkamış, Kars ve çevresini Ermeni işgalinden kurtarmıştır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Mustafa Kemal Paşa
 • İsmet Paşa
 • Fevzi Paşa
 • Kâzım Karabekir Paşa
REKLAM
Soru 6

İşgaller karşısında halk tarafından kurulan millî direniş teşkilatlarının ortak adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuvayımilliye
 • Misakımillî
 • Teşkilatıesasiye
 • Kuvayıinzibatiye
Soru 7

İtalyanlar hangi savaştan sonra işgal ettikleri yerleri tamamen boşaltarak yurdumuzdan çekilmişlerdir?

 • Kütahya-Eskişehir
 • Sakarya
 • I. İnönü
 • Dumlupınar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Zaferi’nin sonuçlarından biri değildir?

 • Fransızlarla Ankara Antlaşması yapılmıştır.
 • Milletin TBMM’ye ve orduya güveni artmıştır.
 • TBMM Hükümeti Londra Konferansı’na davet edilmiştir.
 • Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
Soru 9

I. Lozan Barış Antlaşması
II. Sakarya Savaşı
III. TBMM’nin açılması
IV. Amasya Genelgesi
Bu olayların oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • II-I-III-IV
 • IV-III-II-I
 • III-II-I-IV
 • I-II-III-IV
Soru 10

Mustafa Kemal “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.” sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Eğitimin
 • Askerliğin
 • Diplomasinin
 • Ekonomik bağımsızlığın
Soru 11

Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi hayata geçirilmiştir?

 • Amasya Genelgesi
 • Misakımillî’nin ilanı
 • Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılması
 • Mustafa Kemal’in Samsuna çıkması
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisi ile tüm eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır?

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • Saltanatın kaldırılması
 • Maarif Kongresi’nin toplanması
 • Medeni Kanunun kabulü
Soru 13

Aşağıdaki kanunlardan hangisi denizlerde egemenlik sağlamaya yöneliktir?

 • Borçlar Kanunu
 • Medeni Kanun
 • Kabotaj Kanunu
 • Takrir-i Sükûn Kanunu
REKLAM
Soru 14

Atatürk, Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisine emanet etmiştir?

 • Öğretmenlere
 • Gençlere
 • Askerlere
 • Köylülere
Soru 15

1935 yılı seçimlerinde Meclis’e kaç kadın milletvekili girmiştir?

 • 7
 • 10
 • 13
 • 18
Soru 16

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi köylüye yardımcı olmak ve tarımı geliştirmek amacına yöneliktir?

 • Medeni Kanun
 • Hıfzıssıhha Kanunu
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Devlet Konservatuvarı’nın kurulması
Soru 17

Yeniliklerin sürekliliğini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halkçılık
 • Devletçilik
 • İnkılapçılık
 • Cumhuriyetçilik
Soru 18

Din ve vicdan özgürlüğünü sağlamayı amaçlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Laiklik
 • Milliyetçilik
 • Halkçılık
 • Devletçilik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’na katılan devletlerden biri değildir?

 • İran
 • Türkiye
 • Mısır
 • Irak
Soru 20

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaç yılında kurulmuştur?

 • 1963
 • 1974
 • 1980
 • 1983
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCDDABABDCACBDCCACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?