Din kültürü ve Ahlak bilgisi 5 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uyuması
 • Konuşması
 • Akıllı olması
 • Yemek yemesi
Soru 2

“De ki: O, Allah birdir. Allah Samed’dir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.”
Anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nasr
 • İhlas
 • Fatiha
 • Kevser
Soru 3

Hz. Muhammed’in (sav.) farzlardan ayrı olarak yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği ibadetlere, iş ve davranışlara ne ad verilir?

 • Sünnet
 • Mübah
 • Vacip
 • Müstehap
Soru 4

• Mal ile yapılan bir ibadettir.
• Sözlükte temizlenme, arınma, bereketlenme anlamlarına gelir.
• Zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli bir miktarını fakirlere vermeleridir.
Hakkında bilgi verilen ibadet hangisidir?

 • Fidye
 • Sadaka
 • Fitre
 • Zekât
Soru 5

Camilerde, bayram ve cuma namazlarında imamın hutbe okuduğu merdivenli yüksekçe yere ne ad verilir?

 • Mihrap
 • Kürsü
 • Minber
 • Minare
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi farz ibadetlerden değildir?

 • Zekât vermek
 • Hacca gitmek
 • Namaz kılmak
 • Sadaka vermek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) çocuklarından biri değildir?

 • Ali
 • Kasım
 • Rukiye
 • Zeynep
Soru 8

Gereksiz yere para ve zaman harcamak, savurganlık, tutumsuzluk anlamlarına gelen kavram hangisidir?

 • Cimrilik
 • İsraf
 • Gıybet
 • Haset
Soru 9

Hz. Muhammed’in (sav.) ailesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İsraftan kaçınılırdı.
 • Misafire cömert davranılırdı.
 • Sevinçler ve sıkıntılar paylaşılırdı.
 • Erkek çocuklarına daha çok önem verilirdi.
Soru 10

Hz. Muhammed’in (sav.) dedesinin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebu Talip
 • Abdulmuttalip
 • Abdullah
 • Ebu Lehep
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in öğütleri arasında yer almaz?

 • Başkalarının haklarına saygı göstermek
 • İşleri iyi ve güzel yapmak
 • Gösteriş yapmak
 • Sabırlı olmak
Soru 12

Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak için yaptığı saldırının anlatıldığı sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fil
 • Nas
 • Kureyş
 • Kafirun
Soru 13

Yüce Allah’ın her şeyi görmesini ifade eden sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlim
 • Basar
 • Tekvin
 • Hayat
REKLAM
Soru 14

Bir milletin üzerinde yaşadığı ve kültürünü oluşturduğu toprak parçasına ne ad verilir?

 • Ulus
 • Devlet
 • Vatan
 • Mülk
Soru 15

I. Kurban Bayramı
II. Ramazan Bayramı
III. Cumhuriyet Bayramı
IV. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Yukarıdakilerden hangileri dinî bayramdır?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 16

Hz. Muhammed’in (sav.) doğum günü anısına kutlanılan kandil aşağıdakilerden hangisidir?

 • Berat
 • Regaip
 • Mevlit
 • Miraç
Soru 17

İslam dininin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlmihal
 • Hadis
 • Fıkıh
 • Kur’an
Soru 18

“Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (Lokmân suresi, 18. ayet)
Bu ayette aşağıdaki kötü davranışların hangisi yasaklanmıştır?

 • Kibir
 • Hırsızlık
 • Dedikodu
 • Kıskançlık
Soru 19

Uzayın ortalama sıcaklığı −270° dir. Dünya’nın ortalama sıcaklığı ise yaklaşık 19° dir. Dünya’ya ulaşan güneş enerjisinin biraz azalması, yeryüzünün metrelerce kalınlıkta bir buzul tabakasıyla kaplanmasına neden olurken, biraz artması hâlinde ise tüm canlıların yaşamasını imkânsız hâle getirir.
Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisine örnek oluşturmaz?

 • “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
  (Kamer suresi, 49. ayet)
 • “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.”
  (Rahmân suresi, 5. ayet )
 • “Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
  (Zâriyât suresi, 56. ayet)
 • “Allah gökleri ve yeri yerli yerince yarattı...”
  (Teğabun suresi, 3. ayet)
Soru 20

İstiklal Marşı’nın şairi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Mehmet Akif Ersoy
 • Ziya Osman Saba
 • Arif Nihat Asya
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADCDABDBCABCACDACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?