Din kültürü ve Ahlak bilgisi 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderilme sebeplerinden biri değildir?

 • Güzel ahlak ve davranışlarıyla örnek olmak
 • Allah’ın emir ve yasaklarını bildirmek
 • İnsanlara doğru yolu göstermek
 • Kabilecilik anlayışını yaymak
Soru 2

I. Emanet: Güvenilir olma
II. Fetanet: Üstün bir zekâya sahip olma
III. İsmet: Doğru sözlü olma
IV. Tebliğ: Günah işlemekten korunma
Peygamberlerin ortak özelliklerinden hangilerinin açıklamaları doğru verilmiştir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 3

İlahi kitaplar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Tevrat Hz. Musa’ya Sina Dağı’nda verilmiştir.
 • Kur’an bozulmamış son ilahi kitaptır.
 • Zebur, Kitab-ı Mukaddesin içinde Mezmurlar bölümünde yer alır.
 • İncil Hz. İsa hayatta iken yazıya geçirilmiştir.
Soru 4

Aşağıdaki eserlerden hangisi Hacı Bektaş Veli’ye aittir?

 • Mesnevi
 • Makâlât
 • Divan-ı Hikmet
 • Risalet’ün-Nushiyye
Soru 5

“sav.” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Allah rahmet eylesin.
 • Allah’ın selamı üzerinize olsun.
 • Allah, selam verenden de alandan da razı olsun.
 • Allah’ın selamı, rahmeti O’nun (Hz. Muhammed’in) üzerine olsun.
REKLAM
Soru 6

Hz. Peygamber’in uygulayıp öğrettiği, tekbir ile başlayıp selam ile son bulan, belirli fiil, söz ve duaları içeren farz bir ibadettir.
Hakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tavaf
 • Zekât
 • Namaz
 • Oruç
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki şartlardandır?

 • Vakit
 • Kıraat
 • Secde
 • Rükû
Soru 8

Teyemmüm ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Suyun bulunmadığı veya temiz olmadığı durumlarda yapılır.
 • Ayakların mesh edilmesi teyemmümün farzlarındandır.
 • Suyun bulunmasıyla teyemmüm abdesti bozulur.
 • Abdesti bozan durumlar teyemmümü de bozar.
Soru 9

Aşağıdaki namazların hangisinin farzı sünnetinden önce kılınır?

 • Sabah
 • Öğle
 • Akşam
 • Yatsı
Soru 10

Hz. Peygamber’in, ilk ezanı Bilal-i Habeşi’nin okumasını istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sesinin güzel olması
 • Habeşli bir köle olması
 • İlk Müslümanlardan olması
 • Müşrikler tarafından işkence görmüş olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi farz olan namazlardandır?

 • Vitir namazı
 • Beş vakit namaz
 • Teravih namazı
 • Bayram namazı
Soru 12

Namazın şartlarından biri olan “necasetten taharet”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kılınacak namaza niyet edilmesi
 • Namaz kılarken gerekli yerlerin örtülmesi
 • Namazda Kur’an’dan bir bölüm okunması
 • Elbise, beden ve namaz kılınacak yerin temiz olması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan bir davranış değildir?

 • Namazda esnemek
 • Namaz kılarken gülmek
 • Namazda abdestin bozulması
 • Namazın farzlarından birini terk etmek
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Hz. Muhammed’in (sav.) doğum yeri ve yılı doğru verilmiştir?

 • Mekke - 563
 • Mekke - 571
 • Medine - 622
 • Medine - 632
Soru 15

Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fatiha suresi, 1-7. ayetler
 • Yâsîn suresi, 1-6. ayetler
 • Alak suresi, 1-5. ayetler
 • Müddessir suresi, 1-5. ayetler
Soru 16

“Ensar” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Medineli olup muhacirlere her türlü fedakârlıkla yardım eden Müslümanlardır.
 • Ergenlik çağına girdikten sonra beş vakit namazını hiç aksatmadan kılan kimselerdir.
 • Mescid-i Nebevi’nin yanındaki odalarda kalan, ilim öğrenmek isteyen fakir kimselerdir.
 • Hz. Peygamber zamanında yaşamış, O’nu görmüş, O’nunla sohbet etmiş Müslümanlardır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi “Medine Sözleşmesi”nin şartlarından biri değildir?

 • Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacaklardır.
 • Dışarıdan bir saldırı olduğunda, Medine ortak savunulacaktır.
 • Çıkacak bir anlaşmazlıkta Hz. Peygamber hakem olacaktır.
 • Müslümanlar müşriklerle on yıl süreyle savaşmayacaklardır.
Soru 18

“Ey insanlar, kimin sırtına kamçı vurmuşsam, işte sırtım gelsin vursun; kimin bende alacağı varsa, işte malım gelsin alsın. Bana en yakın olan dostum, burada benden hakkını isteyen veya gönül hoşnutluğuyla helal edendir. Ben Rabbime yüz akıyla kavuşmayı umuyorum.”
Hz. Peygamber bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Allah sevgisinin
 • Merhametin
 • Kul hakkının
 • Dostluğun
Soru 19

Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Bozulmayan tek ilahî kitaptır.
 • Hz. Ali döneminde çoğaltılmıştır.
 • Mesajları kıyamete kadar geçerlidir.
 • İman, ibadet ve ahlak konularını içerir.
Soru 20

Kur’an-ı Kerim’de kıssaların anlatılmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaşanmış olaylardan ibret alınmasını sağlamak
 • Geçmiş kavimler hakkında tarihi bilgiler vermek
 • Arap edebiyatının gelişimine katkıda bulunmak
 • Kur’an’ın okunuşunu ve anlaşılmasını kolaylaştırmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADBDCABCABDABCADCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?