Din kültürü ve Ahlak bilgisi 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ayetlerin hangisi meleklerden bahsetmektedir?

 • “... O, Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur...”
  (Ahzâb suresi, 40. ayet)
 • “... O, kendisine uyanları ancak alevli cehennemin ehlinden olmaları için çağırır.”
  (Fâtır suresi, 6. ayet)
 • “... Onlar, Allah’ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler. Neye memur edildilerse onu yaparlar.”
  (Tahrim suresi, 6. ayet)
 • “Rahman’ın has kulları o kimselerdir ki onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa “Selam” der geçerler.”
  (Furkân suresi, 63. ayet)
Soru 2

İnsanların yaptığı tüm işleri kaydetmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

 • Münker-Nekir
 • Kiramen Kâtibin
 • Cebrail
 • Hafaza
Soru 3

“Muhakkak ki takvaya erenler şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca iyice düşünürler, bir de bakarsın ki gerçeği görürler.”
(A’râf suresi, 201. ayet)
Bu ayetten şeytanın aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılabilir?

 • İnsanı aldatmaya çalıştığına
 • Gaybı asla bilemeyeceğine
 • Ateşten yaratıldığına
 • Kibirli olduğuna
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi insanın hurafe ve batıl inançlara inanma sebeplerinden biri olamaz?

 • Geleceği merak etme
 • Dinî eğitimin yetersizliği
 • Gizemli şeylere ilgi duyma
 • Akla ve bilime önem verme
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi batıl inançlardan biri değildir?

 • Kurşun dökmek
 • Ağaçlara bez bağlamak
 • Mezarlıkta dua okumak
 • Türbelerin eşiklerini öpmek
REKLAM
Soru 6

Öldükten sonra tekrar dirilmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ba’s
 • Sırat
 • Mizan
 • Berzah
Soru 7

“Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre miktarı kötülük işlemişse onu görür.”
(Zilzâl suresi, 7. ve 8. ayetler)
Bu ayetten ahiret ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

 • Sonsuzdur.
 • Ölümden sonraki hayat demektir.
 • Allah’ın merhametinin bir yansımasıdır.
 • Davranışların tam karşılığının görüleceği yerdir.
Soru 8

“... Kim hasta olur yahut yolculukta bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun...”
(Bakara suresi, 185. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir?

 • Fidye
 • Kaza orucu
 • Adak orucu
 • Nafile oruç
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayına özgü ibadetlerden biridir?

 • Teravih namazı
 • Cuma namazı
 • Kur’an okuma
 • Sadaka verme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardandır?

 • Kan vermek
 • Su yutmak
 • Banyo yapmak
 • Uyumak
Soru 11

Hz. Peygamber’in, ayetleri insanlara bildirme görevini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fetanet
 • İstişare
 • Hatem
 • Tebliğ
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biridir?

 • Maturidilik
 • Eşarilik
 • Hanefilik
 • Yesevilik
Soru 13

“Sema” ayini aşağıdaki tasavvufi oluşumlardan hangisine aittir?

 • Kadirilik
 • Mevlevilik
 • Nakşibendilik
 • Alevilik-Bektaşilik
REKLAM
Soru 14

Alevi-Bektaşilik’te bir araya gelinerek yapılan toplu ayine ne ad verilir?

 • Cem
 • Gülbenk
 • Musahiplik
 • Sakka
Soru 15

“İnsanları küçümseyip yüz çevirme! Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Allah kendini beğenmiş övünen kimseyi sevmez.”
(Lokmân suresi, 18. ayet)
Bu ayette tavsiye edilen ahlaki tutum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adalet
 • Affedicilik
 • Tevazu
 • Doğruluk
Soru 16

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde görgü kurallarına dikkat çekilmektedir?

 • “Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise kendindendir...”
  (Nisâ suresi, 79. ayet)
 • “Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma. O’ndan başka tanrı yoktur...”
  (Kasas suresi, 88. ayet)
 • “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın...”
  (Haşr suresi, 18. ayet)
 • “Ey iman edenler! Kendi evleriniz dışındaki evlere, sahiplerinden izin isteyip onlara selam vermeden girmeyiniz...”
  (Nur suresi, 27. ayet)
Soru 17

I. Savurganlık
II. Cimrilik
III. Cömertlik
IV. Hayırseverlik
Bunlardan hangileri İslam’ın yasakladığı tutum ve davranışlardandır?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I ve IV.
 • III ve IV.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögelerindendir?

 • Sanat
 • Dil
 • Köprüler
 • Örf ve âdetler
Soru 19

Itri, Dede Efendi, Tanburî Cemil Bey gibi isimler aşağıdaki alanlardan hangisi ile tanınmışlardır?

 • Edebiyat
 • Musiki
 • Mimari
 • Felsefe
Soru 20

Bir kişinin ramazanın son on gününde ibadet niyeti ile bir mescitte kalmasıdır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mukabele
 • Sahur
 • Fitre
 • İtikâf
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADCADBABDCBACDACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?