Din kültürü ve Ahlak bilgisi 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Gelir dağılımının adil olmadığı toplumlarda yoksulluk ve suç oranı artar, toplumda düzen olmaz.
Bu cümle aşağıdaki yasalardan hangisi ile ilişkilidir?

 • Fiziksel
 • Biyolojik
 • Toplumsal
 • Kimyasal
Soru 2

Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden daha hayırlıdır.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

 • İbadet etmenin
 • Dürüst olmanın
 • Kararlı olmanın
 • Çalışarak kazanmanın
Soru 3

‘‘Ömür’’ kavramını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

 • Yaşam süresi
 • Seçme hürriyeti
 • Kıyametin kopması
 • Hayatın sona ermesi
Soru 4

‘‘… Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.’’
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Rızık
 • Tevekkül
 • Emek
 • Ömür
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı kapsamında değerlendirilmez?

 • İftira etmek
 • Yalan söylemek
 • Karamsar olmak
 • Hırsızlık yapmak
REKLAM
Soru 6

Hac ve umre ibadetinde Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelerek yapılan görev aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sa’y
 • Tavaf
 • Vakfe
 • Şeytan taşlama
Soru 7

Allah’ın, insanlara emir ve yasaklarını bildirmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akıl
 • Nimet
 • İhsan
 • Vahiy
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in bilgi verdiği konulardan biri değildir?

 • Öldükten sonra dirilme
 • Kıyametin vakti
 • Hayatın anlamı
 • Ahiret hayatı
Soru 9

Zekât verilecek mallar ve zekât oranları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Altın: 1/20
 • Sığır: 1/30
 • Koyun: 1/40
 • Toprak ürünleri: 1/10
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklara başlama nedenlerinden biri değildir?

 • Özenti ve merak
 • Mutsuz aile ortamı
 • Yanlış arkadaş seçimi
 • Beden sağlığını koruma
Soru 11

‘‘Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, haksız ve haram yollar ile aranızda alıp vererek yemeyin…‘’
(Nisâ suresi, 29. ayet)
Bu ayet ile aşağıdaki kötü alışkanlıklardan hangisinin yasaklandığı söylenebilir?

 • Uyuşturucu
 • Kumar
 • Sigara
 • İçki
Soru 12

• Hinduizm’de toplumsal yapı bu sisteme göre şekillenir.
• Her sınıfın kendine özgü hak ve sorumlulukları vardır.
• Brahmanlar en yüksek sınıfı oluşturur.
• Paryalar sistem dışı sayılırlar.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tenasüh
 • Karma
 • Kast
 • Tripitaka
Soru 13

Budizm’de insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu, ıstıraplarının bittiği, saf ve temiz bir duruma kavuşması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nirvana
 • Karma
 • Hulûl
 • Reenkarnasyon
REKLAM
Soru 14

• Noel
• Paskalya
• Meryem Ana Günü
• Haç Yortusu
Bu kavramlar aşağıdaki dinlerin hangisi ile ilgilidir?

 • Yahudilik
 • Hristiyanlık
 • Hinduizm
 • Budizm
Soru 15

Bir gün Hz. Muhammed (sav.) arkadaşları ile otururken önlerinden bir cenaze geçer. O, hemen ayağa kalkar. Yanındakiler, cenazenin Müslüman cenazesi olmadığını söyler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav.) ‘‘O da bir insan değil mi?’’ diye cevap verir.
Bu olayda Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönü öne çıkmaktadır?

 • Cesaretli olması
 • Sözünde durması
 • Merhametli olması
 • İnsanlara değer vermesi
Soru 16

Dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların Kâbe’nin etrafında hep birlikte omuz omuza dönmelerine ne ad verilir?

 • Vakfe
 • İhram
 • Tavaf
 • Mikat
Soru 17

İnsanlar öldükleri zaman amel defterleri kapanır. Bununla birlikte kalıcı iyilik yapanların, yararlı ilim bırakanların ve kendisine dua eden salih evlat yetiştirenlerin amel defteri kapanmaz.
Bu hadiste aşağıdaki kavramların hangisinden bahsedilmektedir?

 • Sadaka-i cariye
 • Fıtır sadakası
 • Zekât
 • Namaz
Soru 18

Hz. Muhammed’in (sav.) Mescid-i Nebi’nin yanına Suffe adı verilen odalar yaptırması, onun aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilişkilidir?

 • Sabırlı olması
 • Cesaretli olması
 • Hoşgörülü olması
 • Bilgiye değer vermesi
Soru 19

Hz. Muhammed’in (sav.) kabrinin de içinde bulunduğu mescit aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mescid-i Haram
 • Mescid-i Nebi
 • Mescid-i Kûba
 • Mescid-i Aksa
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi vahiy kaynaklı bir din değildir?

 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
 • Budizm
 • İslam
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABCADBADBCABDCADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?